Liigu otse sisu juurde

Programmi ülevaade

Tartu 2024 eriilmelised põhiprogrammi sündmused on jaotunud nelja programmiliini: Elu ja Keskkond, Inimene ja Oskused, Omapära ja Euroopa, Teadus ja Tehnoloogia

Elu ja Keskkond

Publik istub heinamaal toolidel ja vaatab kaht muruniidukiga töötavat inimest.

Selle sajandi peamiseks väljakutseks on kohanemine inimtekkeliste kliimamuutustega, nende laastava mõju leevendamine elurikkust taastades ja süsinikuneutraalsust saavutades. Mõttemallid ja eluharjumused ei muutu kergelt. Kultuuril ja ka Euroopa kultuuripealinnal on siin avar ja mitmekülgne tegevusväli. Koosloome kunstides võib harida ja provotseerida, hoolima ja tegutsema innustada, mõtestada linnasid selgemas kooskõlas loodusega neis ja nende ümber.

Tulevikulinnad ja regioonid peavad suutma ühendada inimväärse elukvaliteedi, ühiskondliku avatuse ja ligipääsetavuse kultuurile rikkalike ökosüsteemide säilimise ja elujõuliste traditsioonidega. Ühine mure ja hool keskkonna pärast aitab ületada kultuurikatkestusi digipõlvkondade ning esivanemate pärimuse ja uskumuste vahel, äratades rahvapärandit ka digi- ja tehnokunstis.

Samas anname ikka ja jälle põhjusi tulla välja, metsaradadele, kohtuma silmast silma. Tänavakunst, säästlik arhitektuur, loov liikumine linnaruumis toidavad kultuurilist liigirikkust – nii nagu bioloogilise elurikkuse rikastamine linnas on ise osa 21. sajandi tänavakunstist. Elu ja Keskkond aitab mõista ja õpetab, kuidas olla loodushoidlikum mitte vaid kunstide looja ja kogejana, vaid igapäevases linlikus eksistentsis, ka kodu rajamises ja hoidmises, aias, moe- ja toiduvalikuis.

Inimene ja Oskused

Naine teeb telefoniga pilti märkmikusse joonistatud pildist.

Koroonakriisis kasvas inimeste digivõimekus, ent süvenesid ka selle varjuküljed – ekraaniväsimus, liikumisvaegus, vaimse tervise häired, paljudel ka tõrge otsesuhtluse vastu. Inimene ja Oskused on Tartu 2024 programmiliin, mille sihiks on taastada usaldus ja turvatunne inimliku läheduse ja vahetu kontakti suhtes põlvkonnaülese õppimise ja koosloome kaudu.

Projektid hõlmavad nii uute ja vanade käeliste ja kehavaldamisoskuste omandamist kui inimsuhtluse mõtestamist läbi teatri, muusika ja kunsti. Samuti füüsiliselt või psüühiliselt ühiskonna servale jäänute tagasitoomist kultuuri abil.

Tõrjutud noored ja erivajadustega inimesed, eakad ja autsaiderkunstnikud – kõik väärivad enamat tarbija- või ohvrirollist, väärivad olla Euroopa kultuuripealinna kaasloojad. Nagu ka need ränga traumakogemusega põgenikud, kelle on toonud Euroopasse sõja-aastad – nad on endiselt kultuuride vahel, otsimas ja leidmas oma kodu ja identiteeti uues keskkonnas. Inimene ja Oskused on neile selles toeks.  

Omapära ja Euroopa

Tartu Raeplatsi uisuväljak.

Kaardil oleme Euroopa piiril ja sellest võib süveneda kõrvalejäetuse tunne. Kunstidega saame jõuda Euroopa südamesse, kui Euroopa on meie südames. Programmiliin otsib viise, kuidas tuua kultuuripealinna Euroopa mõõde iga Tartu ja Lõuna-Eesti inimese mõtteilma ning samas anda Euroopale märku, et ka meie oma paikkondlike keelte ja tavadega oleme osa selle kultuurilisest paljususest.

Meil on Euroopat rikastavad ja laiemat jagamist väärivad erijooned  nii modernistlikes kunstivooludes kui uue aastatuhande öökultuuris, nii teadus- kui teatriloos. Samas oleme avatud uutele teadmistele ja kogemustele. Vimma ja võõrandumise ohtu tuleb ennetada, lastes kõlada nii kohalikel häältel, muredel ja soovidel kui Euroopa tippintellektuaalidel, et üheskoos leida lahendusi, mis on abiks teistele sarnastele Euroopa linnadele ja regioonidele.

Tartu 2024 aitab luua kodutunnet laiemast maailmast euroopalikku väärtusruumi ümberasunuile. Nendegi tavad ja looming on teretulnud Eestis, mis ei karda identiteetide paljusust ning suudab dialoogis teiste kultuuridega nii säilitada kui värskendada oma paikkondlikke eripärasid.

Teadus ja Tehnoloogia

Artist virtuaalreaalsuse prillidega.

Kriisideküllasel ajastul kipub domineerima tehnokraatia, mis alahindab humanitaarteaduslikku maailmapilti. Nii võivad kunstid ja ühiskonnauurimus omakorda liialt kaugeneda loodus- ja täppisteadustest ning teadustöö tulemuste praktilistest rakendusvõimalustest. Tartu 2024 märkab ja avardab ühisosa, otsides vastuseid suurtele inimkonda, planeeti ja meie tulevikku puudutavatele küsimustele.

Teaduse ja Tehnoloogia programmiliin näitab, kuis tulevikukujutlused kunstides on toitnud teadusuuringuid ja arendust, nõnda juba saanud või saamas argireaalsuseks. Ent kunstides toome esile kiirete muutuste ohte inimteadvusele ja inimeseks jäämisele. Alates sekkumisest DNA nanostruktuuridesse geenitehnoloogias kuni andmemassiive töötleva tehisintellektini masinõppes – needki on inimese pürgimused sügavamale, kõrgemale ja kaugemale, ent kultuurilise mõtestamise ja kriitikata võivad viimaks tõrjuda inimese välja ta enda ilmaosast.

Peame suutma kunstide ja teaduse koostöös vaadata nii tähtede poole kui inimese sisse, küsida siin ja praegu elavailt inimestelt endilt, millist tulevikku nad soovivad või kas üldse enam julgevad tulevikust unistada. Nende toel saame soovitud ja soovimatuid tulevikke loomingus modelleerida juba nüüd.

Omaproduktsioonid

Droonipilt Pealinna Peost Põlvas.