Liigu otse sisu juurde

Sobimatud jäänused

Mõjuv ja kaasahaarav keskkonnakunstiprogramm innustab märkama ümbritsevat keskkonda ning planeedi tuleviku nimel ühiselt tegutsema.

Lugu

Me ei ole Maal üksi, aga kui palju me pöörame tähelepanu neile tuhandetele liikidele, kellega me koduplaneeti jagame? Ja kui palju me mõtleme sellele, et oma tegevuse(tu)sega mõjutame me ka teiste liikide heaolu? Kunsti ja teaduse piire teadlikult ähmastav projekt “Sobimatud jäänused” juhib tähelepanu keskkonna haprusele ning liikide ohustatusele ning ärgitab meid ümbritsevast rohkem hoolima. Keskkond on meie kõigi ühine mure – ja rõõm.

Elamus

Projekt avab tundlikult ja nüansirohkelt keskkonnaprobleemide olemust, pöörates erilist tähelepanu teisi liike kahjustavale inimtegevusele. Kunsti väljendusrikkus, publiku kaasamine ning isikliku kogemuse pakkumine aitab inimestel kaugena tunduvate probleemidega lähemalt suhestuda. Kaasaegset kunsti ja loodusteadusi ühendav programm juhib avalikkuse tähelepanu liikide väljasuremisele. Näituste ja lisaprogrammi (töötoad, kuraatorituurid, vestlused) kaudu tutvustatakse Maa ökoloogilise kriisi ulatust ja kiirust ning rõhutatakse vajadust muuta oma mõtteviisi, et saaksime neid protsesse pidurdada. “Sobimatud liigid” on mõeldud nii noortele kui teistele huvilistele, programmi kuuluvad järgmised sündmused:

– Sara Bédard-Goulet (Eesti/Kanada) kureeritud näitus “Teadmata” (“Unknown) Tartu Ülikooli loodusmuuseumis (05.04-29.09.2024), kus eksponeeritakse Eesti ja väliskunstnike teoseid, mis käsitlevad liikide ohustatuse ja väljasuremise protsessi ning seiret. Näitust täiendavad kuraatorituurid ja konverents “Väljasuremise jäljed” (05.-07.06.24).

– Marie-Laure Delaporte’i (Prantsusmaa) ja Sara Bédard-Goulet (Eesti/Kanada) kureeritud näitus “Puudutakse” (“Missing”) Tartu Kunstimajas (23.08.-06.10.24), kus Eesti ja väliskunstnikud loovad ajutise välja surnud liikide muuseumi. Näitust täiendavad kuraatorituurid ning Louise Gügi töötoad.

– “Sobimatud jäänused” on seotud Tartu Ülikooli teadusprojektidega “Ohustatud liikide tähendused kultuuris: ökoloogia, semiootiline modelleerimine ja retseptsioon (PRG1504)”, mida rahastab Eesti Teadusagentuur, ja „Sobimatud jäänused: loovuurimuslik lähenemine ohustatud liikidele“, mida rahastab Kultuuriministeerium. Näitust toetab ka Prantsuse Instituut Eestis.

Mõju

Valdkondadeülene ja rahvusvaheline koostöö aitab teadvustada, et parema keskkonna loomine on meie kõigi ühine vastutus. Samuti rõhutab projekt kohalikke eripärasid, tuginedes Tartu kunsti- ja teadusvõrgustikele ning ehitades sildu kahe valdkonna vahele. Kunstist saadav isiklik kogemus innustab publikut suurema tõenäosusega tegema tulevikus keskkonnateadlikumaid valikuid. Projektiga rõhutatakse Euroopa ühist muret keskkonna pärast ning jagatakse teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis aitavad luua paremat keskkonda.

Elusolendite siluetid.