Liigu otse sisu juurde

Kunst loob lähedust

„Kunst loob lähedust” ühendab kunsti- ja sotsiaalvaldkonna parimad ja loovamad teadmised, et arendada laste sotsiaalseid oskusi ja vastastikust mõistmist. Loome uued haridustegevused ja kunstiteosed, mis soodustavad eneseväljendust ja omavahelist suhtlust ning korraldame rahvusvahelise kaasaegse kunsti näituse lastele.

Lugu

Loovprogramm on eelkõige suunatud 6–10 aastastele lastele. Selles vanuses on oluline õppida hoolivalt ja teineteisega arvestavalt suhtlema, kuna tekivad uued sotsiaalsed võrgustikud ja kujunevad edasist elu mõjutavad hoiakud ning käitumismustrid. Kunsti kaudu on võimalik läheneda olulistele teemadele värskest vaatenurgast, õpetades seejuures empaatilist suhtumist ning erinevuste väärtustamist. Sotsiaalsete oskuste arendamine saab olla põnev, loov ning hariv protsess.

Elamus

Valmiv haridusprogramm ja näitus põimivad omavahel kokku eneseväljendust ja suhtlust toetavad mängulised teosed ning keskkonnad. Tegevused sünnivad koos kunstnike, sotsiaalvaldkonna spetsialistide, õpetajate ning laste ja nende peredega.

Kunstnikeduo Lundahl & Seitl kutsuvad digilahenduste abil esile põnevaid kohtumisi. Fotokunstnikud Sigrid Viir ja Kristiina Hansen töötavad koos Lõuna-Eesti lastega välja uue lähenemise traditsioonilisele klassipildile ning kunstnik Jarõna Ilo ärgitab kõiki huvilisi osa saama värvide teraapilisest keelest. Lisaks loovad maailmakuulus kunstnik William Forsythe koos vendade Simon ja Tom Blooriga Tartu linnaruumi lastele ja noortele mõeldud uue tegevusala. Kutsume peresid kõike seda kogema ning projektist osa võtma!

Mõju

Projekti tulemusena kasutatakse kunsti teadlikumalt laste heaolu toetamiseks ning sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Seeläbi muutub õppeprotsess lastele vaheldusrikkamaks ja kaasahaaravamaks. Muuseumid ning Eesti ja välismaa kunstnikud toetavad Lõuna-Eesti üldhariduskoolide õpetajaid ja lapsevanemaid ning kaasaegne kunst saab igapäevaelus olulisema rolli. Üheskoos saame kaasa aidata tervema ja toetavama sotsiaalse keskkonna loomisele.