Liigu otse sisu juurde

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend

Selles juhendis on ära toodud minimaalsed nõuded ja täiendavad soovitused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamiseks.

Juhendiga käivad kaasas praktilised soovitused ja kontrollnimekirjad, mis aitavad korraldajal orienteeruda siin toodud nõuetes. Juhend toetub SA Tartu 2024 keskkonnastrateegiale ning on üks oluline samm selle elluviimisest. Juhend ja toetavad materjalid on valminud SA Tartu 2024, Tartu linna ja kestliku ürituskorralduse konsultatsiooniettevõte Acento koostööna.

Juhend on uuendatud 01.07.2024.

Küsimuste korral võta ühendust: Triin Pikk, [email protected].

Vaata keskkonnahoidliku kultuurikorralduse veebiseminare

1. Materjalid ja ostud

Minimaalsed nõuded

Minimaalsed nõuded

1. Nimekaardid, käepaelad, sildid ja muud trükitavad materjalid (nii materjalide disain kui ka valik) peavad olema korduskasutatavad. Tehke esemete tagastamine külastajale lihtsaks ja selgelt arusaadavaks.

 • Loo koht, kuhu osalejad saavad jätta materjalid, mida kasutatakse pärast üritust uuesti (näiteks väljapääsu juures kastike, kuhu koguda nimesildid).

2. Meenete ja kingitustena ei jagata ühekordse kasutusega asju, v.a toit.

 • Eelista söödavaid kinke! Suurema tellimuse puhul kontakteeru otse tootjaga, väiksema mahu korral leiab sobivaid söödavaid kingitusi mahetooteid müüvatest poodidest ja taluturgudelt.
 • Kaalu kingina näiteks annetust loodushoiu organisatsioonile või pääset kultuurielamusele.
 • Kui on kindel soov kinkida midagi püsivamat, siis eelista keskkonnahoidlikult ja sotsiaalselt vastutustundlikult toodetud kinki. Head on praktilised kingitused, mida saaja suure tõenäosusega tegelikult ka vajab ja kasutab.

3. Sündmuse läbiviimiseks vajaminevad esemed (näiteks dekoratsioonid, sisustus jms) peavad olema korduskasutatavad.

 • Eelista korduskasutatavaid lahendusi, looduslikke materjale, mis on toodud lähedalt ja mille korjamine ei ole loodusele koormav või erinevaid taaskasutatud materjalides tooteid. Uuri kohalikust aiandist või lillepoest, kas nad rendiks taimi teie üritusele.
 • Kasuta nii vähe kui võimalik ja nii kaua kui võimalik, kasuta mis sul juba on. Järgijäänu saada ringlusesse.

Soovitused

 1. Asendage võimalikult palju pabermaterjale (kutsed, trükised jms) elektrooniliste alternatiividega. Võimalusel tootke/tellige trükised keskkonnahoidlikult (FSC märgisega, Põhjamaade luigemärgisega), eelistades taaskasutatud trükipaberit.
 2. Jagage meeneid ja kinke nii vähe kui võimalik. Võimalusel küsige kingisaajalt, kas ta seda üldse soovib. Meeneid ja kinke tehes eelistage keskkonnahoidlikke teenuseid ja annetusi-toetusi. Füüsiliste kinkide puhul otsustage kohaliku toidu ning praktiliste ja keskkonnahoidlikest materjalidest toodetud esemete kasuks.
 3. Vältige kaupade, kinkide jm inventari liigset pakendamist ja tellimist. Planeerige koguseid võimalikult täpselt, et ülejäägid oleks minimaalsed. Tehke koostööd teiste samal ajal toimuvate sündmuste korraldajatega, et optimeerida materjalide ja esemete pakendamist ja vähendada transpordi vajadust.

2. Toitlustus ja veekasutus

Minimaalsed nõuded

1. Kasutage alati korduskasutatavaid nõusid, söögiriistu ja serveerimislahendusi.

2. Ühekordsete joogikõrte, segamispulkade (sh ka puidust) ja kokteilikaunistuste kasutamine ei ole lubatud.

 • Kasuta korduskasutatavaid lahendusi ja alternatiive: pillirookõrs, metallist- ja klaasist kõrred. Küsi kõrre eest panti, et saaksid kõrsi korduvalt kasutada või tasu, sellisel juhul saab klient endale päriseks.

3. Toitude ja toitlustajate valikul (ka catering’i puhul) veenduge, et vähemalt üks pakutav pearoog on 100% taimne (vegan). Toidule keskendunud sündmustel kaasake vähemalt paar täistaimseid roogi pakkuvat toitlustajat.

4. Järelejäänud toidule tuleb leida kasutus. Võimalik on see annetada või korraldajatele ja klientidele kaasa anda, eelistatavalt korduskasutatavates anumates. Söödavat toitu ei tohi ära visata.

 • Pane paika, mida teha nii järgijäänud toiduga kui tekkivate toidujäätmetega ja leia vastavad partnerid: Kas pakkuda toidu kaasapakkimist osalejatele või leida kohalik annetamisvõimalus? Kas toidujäätmed saab ära anda biojäätmete käitlejale või viia kohalikku komposti?

Soovitused

 1. Lubage osalejatel kaasa võtta korduskasutatavad joogipudelid ja oma toidunõud. Võimaldage loputada nõusid sündmuse ajal.
 2. Kokkuleppel sündmuse korraldajaga võib toitlustaja kasutada ka oma nõusid.
 3. Tehke tasuta puhas kraanivesi kättesaadavaks, paigutage veepunktid toidualade lähedale.
 4. Võimalusel vältige pudelivee (ja muude pudelijookide) serveerimist. Pakkuge korduskasutatavate joogipudelite täitmise võimalust.
 5. Täitke joogiklaasid vastavalt külastaja vajadusele. Vältige nende täitmist ilma külastaja soovita.
 6. Paluge toitlustajal märkida täistaimne pearoog menüüs esimesena.
 7. Eelistage toitlustajaid, kes pakuvad hooajalisest ja mahedast toorainest valmistatud toitu.
 8. Eelistage õiglase kaubanduse põhimõtete järgi toodetud kohvi, teed, suhkrut ja muid toiduaineid ning jooke.
 9. Eelistage võimalusel rohelist energiat kasutavat toitlustusettevõtet.

3. Jäätmekäitlus

Minimaalsed nõuded

1. Jäätmete liigiti kogumine peab olema korraldatud nii sündmuse osalejatele, korraldajatele kui ka kauplejatele.

 • Laena võimalusel liigiti kogumise silte ja raame. Kui laenata ei ole võimalik, siis tee sildid iga liigi kohta ja vastava selgitusega, mis on sinu üritusele sobiv lisainfo. Siltide kujundusfailid asuvad siin.

2. Külastajatelt jäätmete kogumise liigid sõltuvad sündmuse iseloomust. Kindlasti tuleb koguda eraldi pakend (kui seda sündmusel tekib), biojäätmed, panditaara ja segaolmejäätmed.

 • Jäätmete kogus sõltub sellest, mis vahenditega üritust ettevalmistatakse, mida üritusel müüakse, mida võivad külastajad kaasa võtta ning mis on ürituse sisu.

3. Sündmusel kasutatakse jäätmekonteinerite tähistamiseks järgnevaid tähistusvärve:

 1. klaaspakend – roheline
 2. biojäätmed– pruun
 3. segapakend – kollane
 4. segaolme – must
 5. paber ja papp – sinine
 6. panditaara – roheline
 7. ohtlikud jäätmed – punane
 8. vedeljäätmed (sh toiduõli) – muu värv

4. Liigiti kogutud jäätmed (segapakend, biojäätmed, panditaara jms) tuleb üle anda jäätmekäitlejale liikide kaupa, paludes käitlejalt raportit kogutud kaalu ja ringlussevõtu osakaalu kohta. Segaolmejäätmete osas küsige kogutud jäätmete kaalu ja käitlusviisi. Väiksemate sündmuste puhul võib korraldaja viia liigiti kogutud jäätmed ise jäätmejaama.

 • Esimesena võta ühendust kohaliku omavalitsusega ja uuri, kas nende allasutus või lepingupartner sobib üritusel liigiti kogutud jäätmete äravedu pakkuma.

Soovitused

 1. Märgistage jäätmekonteinerid ja -raamid selgelt ja arusaadavalt eesti keeles (vajadusel võõrkeeltes), kasutades konkreetseid tähistusvärve ja piktogramme. Selleks on tasuta kättesaadavad jäätmekastide siltide kujundusfailid.
 2. Külastajatele selguse loomiseks võib lisada tootenäidised konteineritele–siltidele või n-ö seemneks mõned õigesti sorteeritud jäätmed konteinerisse. Kasutades liigiti kogumiseks kilekottide raame, siis kasutada läbipaistvaid kilekotte.
 3. Et liigiti kogumise kvaliteet oleks parem, võib kasutada rohesaadikute abi jäätmekogumispunktides külastajate juhendamisel.
 4. Kasuta Kliimaministeeriumi sorteerimisjuhendit.

4. Transport

Minimaalsed nõuded

1. Külastajatele tuleb jagada infot erinevate transpordivõimaluste kohta, mis on alternatiiviks üksi autoga tulemisele. Igale infokandjale, promomaterjalile ja sündmuse kirjeldusele lisada soovitus tulla sündmusele ühistranspordiga, rattaga või jalgsi.
 • Lisa sündmuse infokandjatele ja promomaterjalidele soovitus tulla üritusele ühistranspordiga, rattaga või jalgsi.

2. Sündmuse toimumiskohas peab olema rataste lukustamise võimalus. Kui seda sündmuse alal ei ole, tuleb luua ajutine rattaparkla.

Soovitused

 1. Võimalusel arvestage sündmuse toimumiskoha valikul, et see oleks lihtsasti ligipääsetav ühistranspordi ja rattaga. Võimalusel pange käima eribussid või rongid.
 2. Lisage ühistranspordi infole soovituslik liininumber (liininumbrid) ja lähimad peatused.
 3. Soodustage auto jagamist. Näiteks müüge teatud sündmustele pileteid autopõhiselt: pilet auto kohta, sõltumata reisijate arvust.
 4. Me ei soovita transpordist tulevena keskkonnamõju kompenseerimist ja neutraliseerimist, kuna selleks päriselt toimivaid lahendusi on väga vähe ja need on ka väga kallid. Soovi korral võib toetada kohalikke keskkonnaorganisatsioone, kes hoiavad elus väärtuslikke looduskooslusi, Eestis näiteks ELF ja Sihtasutus Koosloodus.

5. Energia ja ressursitõhusus

Minimaalsed nõuded

1. Reguleerige energia kasutamist. Mitmepäevase sündmuse külastajatevälisel ajal viige elektrikasutus toimumispaigas minimaalseks viisil, mis ei takista sündmuse toimumist.

 • Mitmepäevaste sündmuste eelsetel ja vahelistel öödel vii elektrikasutus minimaalseks – vähenda valgustus, keera muusika kinni, hoia töös ainult hädavajalikke külmutus ja soojendusseadmeid, lülita välja osa ekraane.

2. Eelistage püsiva elektriühenduse lahendusi, kui sündmuse toimumispaik seda võimaldab.

3. Vältige ressursside raiskamist. Korraldaja peab sündmuse ajal ja järel jälgima, et ei tekiks ressursi kadu.

 • Määra oma tiimist inimene, kes kontrollib jooksvalt, et vesi veekraanides ei ole jäänud jooksma, desovahendite anumad ei leki, elektrilised seadmed ei ole jäänud “tühjalt” tööle.

Soovitused

 1. Eelistage sündmusel taastuvenergiaallikatest pärit elektrienergiat. Kui korraldate sündmuse rendipinnal, uurige millist energialahendust kasutatakse.
 2. Eritranspordi tellimisel eelistage väikese CO2-heitega sõidukeid (nt gaasibussid ja heitnormile EURO 6 vastavad bussid).
 3. Jälgige sündmusel kasutatava inventari valimisel, et see oleks võimalikult energiasäästlik. Kasutage elektrienergiat tarbivaid seadmeid väikseimas võimalikus mahus.
 4. Kasutage sündmusel inventari, mis vähendab ressursside raiskamise võimalust: eelistage pumba või taimeriga kätepesujaamu, liikumisanduriga valgustust jms.

6. Arvestamine ümbruskonna ja kogukonnaga

Minimaalsed nõuded

1. Sündmuse territoorium peab pärast sündmust jääma sama heasse seisukorda, kui see oli enne sündmust.

 • Mõtle läbi, millised on olulisemad looduslikud alad või objektid, mis asuvad ürituse toimumispaigas ja selle lähistel ning mille kaitsega tuleb arvestada (veekogu, vanad puud vms).

2. Maastikule tekitatud kahju tuleb heastada.

 • Loo selged ja viidastatud liikumisteed ja juhised osalejatele, esinejatele ja kauplejatele – see aitab hoida tundlikumad alad kaitstuna.

3. Ümberkaudsete kinnistute omanikke tuleb teavitada toimuvast sündmusest vähemalt üks nädal varem.

 • Teavita kohalikke elanikke ajutistest muudatustest võimalikult pikalt ette. Kaasa võimalusel toimumispaiga lähikogukonda ürituse korraldusse nt vabatahtlikena, paku soodustusega sissepääsu ja kauplemisvõimalust jne.

4. Kategooria F2, F3 ja F4 ilutulestikku ei ole lubatud kasutada.

 • F2 on madala ohutasemega pürotehniline toode. F3 on keskmise ohutasemega ilutulestik ja vajab vähemalt 25 meetrist ohutusala. F4 on kõrge ohutasemega pürotehnilised tooted, mida võivad kasutada ainult erialateadmistega inimesed. Täpsem info on leitav Lõhkematerjaliseadusest.

Soovitused

 1. Vähendage sündmusega seotud heli- ja valgusreostust, mis võib häirida ümbruses elavaid inimesi ja koduloomi (ärge jätke sündmuse toimumispaika terveks ööks täisvalgustust, muusikat mängima jne).
 2. Jälgige transpordi ja parkimise korraldamisel, et see häiriks minimaalselt kohalikku elu. Teavitage ajutistest muudatustest võimalikult varakult, kuid mitte hiljem kui üks nädal enne sündmuse toimumist.
 3. Võimalusel kaasake sündmuse toimumispaiga piirkonna kogukonda, pakkudes neile osalemisvõimalust vabatahtlikena, soodustusega sissepääsu, kauplemisvõimalust jne.

7. Kommunikatsioon

Minimaalsed nõuded

1. Keskkonnahoiuga seotud reeglid ja juhised peavad külastajatele olema edastatud ja avalikult kättesaadavad vähemalt nädal enne sündmust.

2. Partneritele ja kauplejatele peavad keskkonnahoiuga seotud reeglid ja juhised olema edastatud kirjalikult koostöökokkulepete sõlmimisel või piisavalt varakult enne sündmuse toimumist, et neil oleks võimalik keskkonnahoiu reegleid ja juhiseid täielikult täita.

 • Keskkonnahoiu- ja jäätmekorralduse reeglite selgitamiseks loo lihtsad ja selged juhised, mis jõuavad aegsasti sihtrühmadeni (nt kauplejad, esitlusaladel osalejad jms).

3. Selgitage külastajatele ja partneritele keskkonnareegleid ning -juhiseid ka kohapeal sündmuse ajal.

 • Kajasta sündmuse avalikus kommunikatsioonis ka keskkonnaalaseid eesmärke ja tegevusi. Toeta kommunikatsiooni nii kohapeal kui sündmuse eel infograafikaga (sildid, viidad jms).
 • Ole kommunikatsioonis järjepidev, korda keskkonnahoidlike põhimõtteid, mida järgid, nii auditooriumile, tiimile, partneritele kui ka kauplejatele ja esitlusaladele. Kasuta lihtsat keelt ja vältida erialast sõnavara.

Soovitused

 1. Jagage keskkonnahoidlikke põhimõtteid järjepidevalt – seda nii külastajatele, avalikkusele, korraldustiimile, partneritele kui ka kauplejatele ja esitlusaladel osalejatele. Kasutage lihtsat keelt, vältige erialast sõnavara.
 2. Looge lihtsad ja selged juhised keskkonnahoiu ja jäätmekorralduse reeglite kohta, mis jõuavad aegsasti sihtrühmadeni (nt kauplejad, esitlusaladel osalejad jt). Produktsiooni- ja ülesehitustiimidele, kauplejatele ja partneritele on tarvis meenutada keskkonnahoidliku korralduse reegleid sündmuse eel, selle ajal ja pärast sündmust.
 3. Keskkonnahoidlikkuse alast teavitust tuleb toetada sündmuse avalikus kommunikatsioonis ja ka kohapealse infograafikaga (sildid, viidad jms).
 4. Valmistage ette võimalikud vastused kogukonna, osalejate ja meedia kriitilistele küsimustele (nt rohepesu süüdistused ja tõrjuv hoiak lisapingutuste suhtes).

8. Soovitused külastajale

Materjalid, ostud

 • Kui plaanid ürituselt midagi kaasa osta, siis võta kodust kott/karp kaasa.
 • Uuri enne üritust, kas on vaja piletit välja printida ja prindi ainult siis, kui seda on vaja.

Toit

 • Loe enne üritusele minekut, kas korraldaja on palunud võtta kaasa oma topsi, kausi ja söögiriistad.
 • Kui sul on vaja tervislikel põhjustel kasutada joomiseks kõrt, siis võta see palun kodust kaasa.
 • Palu väiksemat portsu, kui tead, et ei jaksa palju süüa. Nii aitad vähendada toidu raiskamist.

Transport

 • Jaluta või sõida rattaga, kui vähegi ürituse asukoht seda võimaldab.
 • Kui üritus toimub asulatest eemal, siis uuri korraldajalt, kas on ürituse poolt transport lähimast bussi või rongijaamast toimumispaika.

Energia

 • Tualeti ja kätepesujaama kasutades jälgi, et vesi ei jääks jooksma.

Jäätmed

 • Järgi jäätmete kogumise nõudeid, nii aitab korraldajal liigiti kogutud jäätmed ringlusesse saata.
 • Üritusele kaasa võetud toidupakendid vii endaga koju kaasa ning pane kodulähedasse pakendikonteinerisse.

Mõju toimumispaigale

 • Järgi korraldaja juhiseid.