Liigu otse sisu juurde

Liikuvad linnad

Kas loomejõuga saab linna liigutada? Saab! Eesti ja Norra linnaruumientusiastid otsivad nutikaid viise, kuidas kultuuripealinnade Tartu ja Bodø tuttavad paigad tantsu abil uusi lugusid jutustama panna ning teha linnaruum kõigile paremaks.

Lugu

Kui palju tähelepanu me pöörame avalikule ruumile, kus me igapäevaselt toimetame? Sõltumatu Tantsu Lava kollektiiv Eestist ning Põhja-Norra etenduskunstide keskus DAVVI toovad kokku liikumise ja linnaruumi professionaalid, et heita kriitiline pilk ümbritsevale, luua dialoog linnavõimu ja kodanike vahel ning pakkuda loovaid alternatiive linnakeskkonna kasutamisele. Koreograafia abiga julgustatakse leidma värskeid vaatepunkte nii Tartus kui Bodøs.

Elamus

Koreograafia ning liikumise võtteid kasutades uuritakse linnaruumi ja selles valitsevaid seaduspärasusi. Astume koos kõrvale sissetallatud radadelt ning loome uusi kunstilisi alternatiive avaliku ruumi toimimisele!

Projekti läbivaks jooneks on dialoog koreograafide ja linnauurijate vahel, mille tulemina sünnivad arutelud, töötoad ja etteasted. 2023. aastal kohtusid Eesti ja Norra ruumieksperdid Tartu linnafestivalil UIT, et otsida koos Tartu linna esindajatega inspireerivaid alternatiive avaliku ruumi kasutusele, mis aitaksid rõhutada just Tartu omapärasid. Kevadel ühendatakse jõud sõsarkultuuripealinnas Bodøs. Seejärel jõuavad “Liikuvad linnad” Tartusse, kus 1., 2. ja 3. augustil etendub projekti käigus sündinud Tartu eripära ja linnaruumiga suhestuv tantsulavastus. “Liikuvad linnad” lõpetab ühistantsimisega Tartu avalikus linnaruumis, mis toimub peale viimast etendust 3. augustil. Etendused on ligipääsetavad kõigile huvilistele, olenemata nende keeleruumist, vanusest või eelnevast kunstilisest kogemusest.

Mõju

Koreograafide, linnaruumi-entusiastide ja kohalike omavalitsuste koostöös tutvustatakse kahe linna ja kahe kultuuri eripärasid ja ühisosi ning otsitakse uusi, loovaid viise, kuidas neid paremini esile tuua ja ka teistele näidata.

Droonivaade Tartu Jaani kirikule.