Liigu otse sisu juurde

Arhitektuuriresidentuur Vares

Taaskasutades ja taasavastades tuuakse välja Lõuna-Eesti omapära ning õpitakse väärtustama olemasolevat ruumi. Arhitektuuriresidentuur VARES Valga linnas rõhutab ruumi väärtustamisele ja mõtestatud jätkusuutlikule ruumiloomele, tuues sedasi välja nii linna kui ka laiemalt Lõuna-Eesti paikkondlikku omapära.

Lugu

VARES on rahvusvaheline erialadeülene ruumiloome residentuur, mille pealisülesanne on otsida, leida ja luua alternatiivseid ruumiloomepraktikaid, mis ei põhine turuloogikal, vaid ennekõike soovil luua ruume ja paiku, mis rikastaksid igapäevaelu, võimestaksid kohalikku kogukonda ning kasutaksid ära Valga linna eripärasid.

Meie tegevusteks ja huvideks on aeglase arhitektuuri praktiseerimine, arhitektuurimaailma erialane mõtestamine, ununenud ja vanade töömeetodite õppimine, katsetamine ning elus hoidmine, ruumiloomega seotud inimestele eluaegse õppepaiga loomine ning materjaliringlus.

VARES annab võimaluse ruumiloojatele – olgu nendeks kunstnikud, arhitektid, ehitusmeistrid, bioloogid, antropoloogid, teoreetikud ja teised – võtta aeg maha ning keskenduda kestvusele, mis igapäevases praktikas tihti võimalik ei ole. Ümber hinnates, kogudes, katsetades, ehitades ja hooldades saab leida uusi viise, kuidas ruumi luua jätkusuutlikult.

Tundlik ja säästev lähenemine materjalidele on alusraamistik, mille pinnalt julgustame residente tegelema isiklikust huvist ja vaimustusest lähtuvate projektidega erinevates meediumites ja skaalades: olmerutiinide taasleiutamisest, igapäevaste ruumide ning esemete fantaasiarikkast ümbermõtestamisest linnaruumisekkumiste, spekulatiivsete utoopiate ja sotsiaalse kriitikani – kunstist teadustööni.

Elamus

Residentuuri käigus keskendutakse käeliste oskuste edendamisele ja ruumiloome katsetustele. 2024. aastal resideeruvad VARESes erinevad loovisikud, kelle residentuuri lõpuks valmib mõni teos või toimub üritus.

2024. aasta töötubades ning talve/suvekoolis saavad huvilised õppida ununenud ja kohalikke eripärasid arvestavaid töövõtteid, mis aitavad olemasolevat ressurssi tõhusalt kasutada. Piiratud võimalustega maailmas on see üha hinnalisem oskus!

Varese majast ja Valga linnast saab katselava residentide ideedele ja installatsioonidele. Residentuurihoone, mis viimase pea saja aasta jooksul on põhiliselt koolimajana kasutuses olnud, muutub majamuuseumiks, olles residentide loometegevuse objektiks ja mänguruumiks, kus katsetada läbi ehitusmeetodeid ja ruumilisi olukordi.

Mõju

Siinsete ja rahvusvaheliste ruumiloome-asjatundjate, kohalike omavalitsuste ja publiku aktiivses koostöös mõtestame ümber Lõuna-Eesti ruumi ning otsime jätkusuutlikumaid lahendusi piirkonna edendamiseks. Samuti tugevdame arhitektuurialast koostööd Baltikumis ja Põhjamaade vahel.