Liigu otse sisu juurde

Soome-ugri päevad

Hõimurahvaste pärand kogub jõudu ja elab edasi koorimuusikas, aruteludes ning kinolinal

Lugu

Eestlased on üks vähestest soome-ugri rahvastest, kes saavad nautida elu oma vabas riigis. Paljud meie sugulashõimud võitlevad ajaloo keerdkäikude ja poliitiliste manöövrite tõttu unustusse vajumisega. Ent tulevik ei pea olema lootusetu. Soome-ugri päevadel kogume koos väge oma ürgsetest juurest, jagame filmi- ja mõtteelamusi ning laseme Veljo Tormise muusikal viia vaimu rändama.

Elamus

Soome-ugri rahvaste loomingule ja pärandile pühendatud sündmus toob 14.–15. juuniks Eesti Rahva Muuseumisse mitmekesise kultuuriprogrammi. Teemapäevadel pööratakse tähelepanu meie hõimukaaslastele, kelle püsimajäämist ohustavad erinevad poliitilised vastasseisud.

14.-15. juunil toimuva Soome-ugri filmifestivalil (Finno-Ugric Film Festival, FUFF) linastuvad lühi- ja mängufilmid, töötubades tutvustatakse hõimlaste saunarituaale ning käsitööd. 48-tunnises rahvusvahelises eksperimentaalfilmi loometoas valmivad uued linateosed, mida esitletakse festivali lõputseremoonial.

15. juunil kell 15–18 leiab aset Fenno-Ugria Asutuse seminar “Soome-ugri rahvaste saatus: selle mõtestamine kultuuris ja poliitilises reaalsuses”. Koos meenutatakse tähtsamaid sündmusi soome-ugri kultuuride uurimise loos 1960–1980ndatel ning arutatakse praeguste probleemide ja tulevikuväljavaadete üle. Mobiliseerimine Ukraina sõtta on raputanud niigi kahanevaid ja venestuvaid kogukondi ning paljud neist toetavad ametlikult Putinit. Esinevad Venemaa poliitilise olukorra asjatundja, antropoloog Aimar Ventsel, Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes, Fenno-Ugria juhatuse liikmed: keeleteadlane Tõnu Seilenthal, folklorist Madis Arukask, Udmurdi ühingu Ošmes juhatuse liige Elena Kirt ja teised. Seminar on tasuta, see toimub eesti keeles koos ingliskeelse sünkroontõlkega.

Sündmuse lummavaks kulminatsiooniks on 15. juunil kell 20 toimuv muusikalavastus. Pariisi Orkestri Koori (Chœur de l’Orchestre de Paris) esitluses ning Ingrid Männi dirigeerimisel kõlab kolm osa Veljo Tormise tsüklist “Unustatud rahvad”: „Isuri eepos, „Vadja pulmalaulud” ja „Ingerimaa õhtud”. Kontserdil lauldakse vadja ja isuri keeles ning ingerisoome murdes. „Unustatud rahvad” on Tormise kooriloomingu tippteos. Kuue Läänemere-äärse hõimu muusikaline portree sündis soome-ugri kultuuride mõtestamise kõrgajal,  aastatel 1970–1989. Prantslaste esituses omandab meie vennasrahvaste kultuuripärand uue põneva tähenduse. Muusikaelamust võimendavad Alyona Movko-Mägi visuaal-ja valguskujundus ning soome-ugri põlisrahvaste eluolu kujutavad visuaalid, mis on valminud arhiivimaterjalide ja Lennart Meri filmikaadrite põhjal.

Ajakava

14. juuni

Unustatud rahvad – Soome-ugri filmifestival

Kõigi töötubade alguses kohtume ERM-is Hurda saali ees.
10.00-12.00 Töötuba: Eesti saunakultuur. Helen Moppel
11.00-14.00 Töötuba: Õmblemine. Kairi Orav. Soovijatel võtta kaasa paikamist vajav riideese.
12.00-14.00 Töötuba: Eesti saunakultuur. Helen Moppel

14.15-15.50 „Tundra Within Me”
Vestlus autoriga 15.50-16.00
16.00-17.20 „Lynx Man”
Vestlus autoriga 17.20-17.40
18.00 -19.40 „Hungarian Shorts”
Vestlus autoriga 19.40-20.00

15. juuni

Unustatud rahvad – Soome-ugri filmifestival

Kõigi töötubade alguses kohtume ERM-is Hurda saali ees.
10.00-12.00 Töötuba: Šamaanirännak. Kristel Vilbaste.
11.00-14.00 Töötuba: Õmblemine. Kairi Orav. Soovijatel võtta kaasa paikamist vajav riideese.
12.00-14.00 Töötuba: Metsakümblus ehk kuidas rääkida puudega. Kristel Vilbaste. Asukoht: Majoraadi park. Teekonna läbimine võib olla raskendatud liikumisraskustega inimestele.

12.00-13.40 „Dorugu on the Mystical Path of Darelia”
Vestlus autoriga 13.40-14.00
14.00 -15.30 „Estonian Shorts”
Vestlus autoriga 15.30-15.50
16.00 -17.20 „Ivanna elu”
Vestlus autoriga 17.20-17.30
18.00-18.40 „Shorts Made in Workshop”
Vestlus autoriga 18.40-19.00

Fenno-Ugria seminar „Soome-ugri rahvaste saatus: selle mõtestamine kultuuris ja poliitilises reaalsuses”

15.00 Avasõnad
15.05-15.40 Keeleteadlane Tõnu Seilenthal (Fenno-Ugria juhatuse liige, Tartu Ülikool)
15.40-16.15 „Hingelkõnd – kunstnikud soome-ugri inspiratsiooni allikal”. Kunstnik Kärt Summatavet (Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikool)
16.35-17.45 paneeldiskussiooni „Soome-ugri väikerahvad Venemaal: tänane olukord ja tulevikuväljavaated”.
Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes, Fenno-Ugria juhatuse liikmed Madis Arukask ja Elena Kirt, etnoloog Aimar Ventsel.
17.45-18.00 Küsimused, lõppsõnad

20.00 Kontsert „Unustatud rahvad“ V. Tormis / Chœur de l’Orchestre de Paris (dirigent Ingrid Mänd)

Ligipääsetavus

Kontserdil on saalis määratud istekohad (seljatugedega toolid), ratastoolikohad asuvad keskmise vahekäigu ääres. Kontserdi heli on võimendatud. Kontserdil on silmusvõimendus. Koori taustal näidatakse ekraanidel visuaale (ilma kirjeldustõlketa). Kui vajad abi pileti ostmisel, siis võta ühendust Piletileviga [email protected] või tööpäevadel 09.00-17.00 telefonil +372 6 248 032. Kui vajad kontserdi külastamiseks saatja abi, siis võta julgelt ühendust. Soovist palume ette teatada vähemalt 5 tööpäeva varem telefonil +372 5667 2037 või [email protected]. Muuseumihoone ligipääsetavuse kohta saab lähemalt lugeda nende veebist.

Mõju

Kobarsündmus juhib tähelepanu meie sugulasrahvaste rikkalikule pärandile, aga ka keerukale hetkeolukorrale ning innustab otsima lahendusi tulevikuks. Olles osa kultuuripealinna programmist jõuab soome-ugri rahvaste lugu laiema kodu- ja välispublikuni ning omandab rahvusvaheliste partnerite kaasabil värskeid tõlgendusvarjundeid.