Liigu otse sisu juurde

Vabatahtlikud

Euroopa kultuuripealinna õnnestumise tuumaks on vabatahtlikud, kes toetavad oma teadmiste ja oskustega Tartu 2024 sündmuste korraldamist.

Korraldusmeeskonna liikmetena on meie vabatahtlikud Tartu 2024 esindajad. Vabatahtlikel on võimalus kaasa lüüa erinevate tööülesannete täitmisel: väliskülaliste saatmine, lavatehnika ülesseadmine, sotsiaalmeedia sisu loomine, sündmuste jäädvustamine ja palju muud.

Motivatsioonipakett

Tartu 2024 vabatahtlikud on kokkuhoidev tiim, kes loob Tartus ja Lõuna-Eestis suure ühiskondliku mõjuga sündmusi. Vabatahtlikuks olemine pakub mitmekülgseid töökogemusi ja kasulikke uusi kontakte. Kõik vabatahtlikud saavad Tartu 2024 bränditooteid, põhjaliku koolituse vastavalt oma ametikohale ja toitlustuse vastavalt töövahetusele. Vabatahtlike sõpruskond moodustab tugeva südantsoojendava võrgustiku, mis on loodud kestma ka pärast tiitliaastat.

Ühistegevused

Tartu 2024 vabatahtlikud tegutsevad Tartus ja Lõuna-Eestis aastaringselt. Mõned sündmused viivad meid ka naaberriikidesse kultuuripealinna tegevusi tutvustama. Igal aastal teeme vabatahtlikega koos ühistegevusi. Meile on oluline tähistada rahvusvahelist vabatahtlike päeva 5. detsembril. Lisaks korraldame ühiseid väljasõite Lõuna-Eestisse. 2023. aasta suvel külastasime Nopri talu ja käisime Võhandu jõel raftimatkal. Tartu 2024 vabatahtlike kogukonna tegevusi toetab rohelise energia ettevõte Gren.
Greni logo

Vabatahtlike kaasamine Tartus ja Lõuna-Eestis

Peame oluliseks vabatahtlikkuse teema arendamist laiemalt Tartus ja Lõuna-Eestis.

2020. aasta kultuuris osalemise uuringu kohaselt oli “viimase 12 kuu jooksul osalenud vabatahtlikuna mõnes kultuuriga seotud ettevõtmises” 11% 15-aastastest ja vanematest lõunaeestlastest. Ülemaailmne pandeemia jättis enda jälje ka vabatahtlikkuse valdkonda. Vabatahtlike kaasajatel tuli silmitsi seista väljakutsetega, kuidas leida enda sündmuse/projekti juurde vabatahtlikke.

SA Tartu 2024 panustab sellesse, et rohkem inimesi leiaksid tee vabatahtlikkuse juurde ja vabatahtlike kaasajad tunneksid end selles rollis kindlalt.

Inimesed laevaga jõe peal

Tartu ja Lõuna-Eesti vabatahtlike kaasajate võrgustik

Tartu ja Lõuna-Eesti vabatahtlike kaasajate võrgustik loodi novembris 2022 eesmärgiga toetada Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajaid vabatahtlikkuse valdkonnas. Euroopa kultuuripealinna tiitliaastal toimub üle 1000 sündmuse, mille korraldamisel saab vabatahtlikel olema keskne roll.

Võrgustik koondab ja jagab teadmisi ning oskusi, kuidas kaasata vabatahtlikke (suur)sündmuse korraldamisel. Oma kogemusi teiste võrgustiku liikmetega on jaganud suursündmuste Viljandi pärimusmuusika festival, kirjandusfestival Prima Vista, vaimse tervise koolituskeskus Peaasi.ee, Treski muusika- ja inspiratsioonifestival vabatahtlike koordinaatorid. Täname kõiki aktiivseid liikmeid nende panuse eest!

Juba toimunud kohtumistel oleme arutanud vabatahtlike koordinaatori ja tiimijuhi rollide üle organisatsiooni tasandil ning jaganud omavahel vabatahtlike kaasamisega seotud rõõme ja väljakutseid. Kõik selleks, et meie projektimeeskondade plaanid tuleval tiitliaastal õnnestuksid.

Kaasajate võrgustikuga on oodatud ühinema kõik kultuurivaldkonnas tegutsejad!
Sõltuvalt kogemusest võib vabatahtlike kaasamisel tekkida erinevaid küsimusi – usume, et koos on neile lihtsam vastuseid leida.

Võrgustikuga on liituma oodatud:

  • Tartu 2024 programmi projektide vabatahtlike koordinaatorid/vabatahtlike kaasajad;
  • Tartu ja Lõuna-Eesti sündmuste vabatahtlike koordinaatorid/kaasajad;
  • igas vanuses kultuurikorraldajad Tartus ja Lõuna-Eestis.

Lisainfo ja liitumine: Anna Guzman, [email protected].

Vabatahtlike kaasajate koolitusprogramm

“Kuidas planeerida vabatahtlike ressurssi? Mida silmas pidada noorte vabatahtlike kaasamisel? Kuidas kirjutada vabatahtlike värbamiseks kuulutus ja mis kanalites seda jagada?”

Oskuslikuks vabatahtlike kaasamiseks on oluline, et kaasajad ise oleksid teadlikud ja võimekad. Selleks on loodud vabatahtlike kaasajate koolitusprogramm, mille käigus käsitletakse muuhulgas järgmisi teemasid:

  • vabatahtlike kaasamise strateegiline planeerimine;
  • organisatsiooni/sündmuse/projekti vajaduste kaardistamine;
  • vabatahtlike leidmine, koolitamine ja hoidmine;
  • juriidilised aspektid.

Järgmised koolituspäevad toimuvad 28. november 2023 ja 18. jaanuaril 2024 kl 13-17.00 Tartu 2024 ruumides (Raekoja plats, 6). Koolitusprogrammi läbimisel on võimalus kaasata enda projekti/sündmuse juures SA Tartu 2024 vabatahtlikke: jagame teie sündmuse infot Tartu 2024 vabatahtlikele ja aitame sündmust planeerida.

Lisainfo ja koolitusele registreerimine: Anna Guzman, [email protected].

Vabatahtlike kaasajate koolitusprogramm toimub Erasmus+ projekti Volugram raames ning seda rahastab Euroopa Komisjon.

Rahvusvaheline koostöö

Volugram

Volugram on kolme 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna koostööprojekt (Tartu, Bodø ja Bad Ischl), mille eesmärk on võimestada kultuurivaldkonna vabatahtlikke ja vabatahtlike kaasajaid.

Projekti käigus valmivad:

  •  Materjalid vabatahtlike kaasajatele (vabatahtlike koordinaator ja tiimijuht)

Volugrami projekti raames töötatakse välja vabatahtlike koordinaatori käsiraamat ja vabatahtlike tiimijuhi juhend. Materjalid on abiks igale vabatahtlike kaasajale, nii alustavale kui juba kogenule, et toetada kultuurivaldkonna vabatahtlike kaasamise protsessi. Oktoobris 2023 alustasime vabatahtlike kaasajate koolitusprogrammiga, mille käigus toimub materjalide piloteerimine. Lõpliku käsiraamatu ja juhendi avalikustame 2024. aasta kevadel.

  • Volugrami e-rakendus

Projekti käigus töötatakse välja vabatahtliku töö valideerimise rakendus, mille kaudu on vabatahtlikel võimalik saada enda vabatahtliku tööpanuse ning selle käigus omandatud kompetentside kohta tõend. E-rakendus loob võimaluse oma aktiivse osaluse ja panuse näitamiseks tööandjale ja/või õppeasutusele.

Volugrami projekti rahastab Euroopa Komisjon Erasmus+ programmi kaudu.

Projekti partnerid

Naine teeb vabatahtlikuse teemal esitlust publikule.

Vabatahtlikud teistest Euroopa kultuuripealinnadest

Tartu 2024 kaasab ka Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi kaudu rahvusvahelisi vabatahtlike teistest Euroopa kultuuripealinnadest.

Lõuna-Eestisse saabuvad vabatahtlikud tulevad, kas pikemaks ajaks (kuni 12 kuud), et toetada kultuuripealinna tööd mõnes sihtasutuse osakonnas, või lühiajaliselt (kuni 3 nädalat), et aidata mõne konkreetse sündmuse korraldamisega.

Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikud lisavad kultuuripealinnale rahvusvahelist mõõdet, toetavad Euroopa kultuuripealinnade omavahelist koostööd ja annavad noortele hea rahvusvahelises keskkonnas töötamise kogemuse.

Septembris 2023 liitus Tartu 2024 rahvusvaheliste suhete osakonnaga pikaajaline vabatahtlik Pia Chemnitz 2025. 2020.- 2021. aastatel oli sihtasutuses abiks William Lagache Prantsusmaalt, 2022. aastal oli Tartu 2024 turundus- ja teabeosakonna töösse kaasatud pikaajaline vabatahtlik Izabella Veszpremist, Euroopa kultuuripealinn aastal 2023.

2024. aasta veebruaris ja augustis planeerime kaht lühiajalist (3 nädalat) rahvusvahelist vabatahtlike grupiprojekti, et toetada Tartu 2024 Extended noori nende sündmuskorralduses.

Euroopa kultuuripealinnade vabatahtlike kaasajate võrgustik

Tartu 2024 on aktiivne liige Euroopa kultuuripealinnade vabatahtlike kaasajate võrgustikus. Võrgustik kohtub kord kuus, et tõstatada vabatahtlikkuse valdkonna teemasid, jagada omavahel kogemusi ja teadmisi ning arendada kultuurivaldkonna vabatahtlikust Euroopas.

Koos võrgustikuga tähistame 5. detsembril rahvusvahelist vabatahtlike päeva ning 2024. juunis planeerime Tartus Euroopa kultuuripealinnade vabatahtlike kaasajate võrgustiku kohtumist.

Vabatahtlike valdkonna partnerid

Korduma Kippuvad Küsimused

Lisaküsimuste korral võta ühendust