Skip to main content

Maailma Maaliin

Lõuna-Eestis on alati au sees olnud siinsed inimesed, lood ja oskused. Marsruut-etendus avab piirkonda erinevate keelelis-kultuuriliste gruppide silmade läbi.

Lugu

Lõuna-Eestis elab inimesi rohkem kui 80 erinevast etnilisest grupist. Elatakse kõrvuti, aga suheldakse omavahel harva. Mida rohkem erinevate kodukeelte ja kultuuritaustadega inimesed suhtlevad, seda mõistvamad ja avatumad üksteise suhtes oleme. Mõistmine on võti tulevikku, sest ränne Eestisse suureneb igal aastal. Seega muutub meie rahvastik üha mitmekesisemaks ja ühiskondliku sidususe küsimused üha olulisemaks. Läbi Lõuna-Eesti kulgev kultuuri-maaliin toob erinevad rahvad üksteisele lähemale.

Elamus

Eelprogramm pakub Lõuna-Eesti kogukondades põnevaid elamusi erinevate rändegruppide kultuuridest ja teadmistest. 2021-2023 aastal toimub neljas Lõuna-Eesti kohas 16 sündmust. Kutsume külastajaid tähistama Pärsia uusaastat, osalema kriketivõistlusel või einetama pika laua taga kultuuribrunchil, kus lisaks toidule jagatakse ka teemasid, mis on olulised ühes või teises maailma paigas.

2024. aastal toimub marsruut-etendus “Maailma Maaliin”. Igas peatuses ootab bussireisijaid täiesti uus kunstikogemus. Selleks võib olla tantsuetendus, helirännak, installatsioon, kummitustuur, toiduelamus või performance. Peatused on loodud erinevate kunstnike poolt, kes avavad erineva nurga alt ja erinevate meediumite abil rände, kooseksisteerimise ja inimlike kokkupuutepunktidega seotud teemasid.

Mõju

Autentne ja kordumatu aktsioon, näitab, kui kirju on Lõuna-Eesti elu ning kui paljude põnevate inimeste jaoks on see piirkond koduks saanud. Rändetaustaga inimeste oskused ja teadmised on kasulikud siinsele majandusele ning mitmekesistavad ka kohalikku kultuurimaastikku. Tegutseme selle nimel, et Lõuna-Eestis oleks hea elada erinevatel inimestel ning et nad saaksid panustada jätkusuutliku ja mitmekesise ühiskonna arengusse.

Ole ka sina uudishimulik ning avatud – nii sünnib rõõm!

Lillelise näomaalinguga tüdruk.