Liigu otse sisu juurde

Kirjandusfestival Prima Vista 2024 “Paremad ja halvemad tulevikud”

Valdkondadeülesel kirjandusfestivalil uuritakse utoopiate ja düstoopiate tähendust ning valmistutakse tulevikuks.

Lugu

Kuidas kujutlevad kirjandus ja kunstid praegusel ajal inimkonna tulevikku? Mille eest nad meid hoiatavad ja kuhu suunavad? Kuidas aitab kunst tulevikku luua?

Elame ülekiirenenud, raskesti hoomatavas ja halvasti ennustatavas kultuuriruumis, mida ümbritseb ökoloogiline ebastabiilsus ja pidev katastroofioht. Sellistes tingimustes on üha keerulisem teha pikaajalisi plaane ja neid kollektiivselt ellu viia.

Utoopiad ja düstoopiad ärgitavad kujutlusvõimet just sedalaadi väljakutsete osas. Valdkondadeülesel kirjandusfestivalil käsitletakse kunstilises ja kriitilises vormis nii optimistlike kui pessimistlike tulevikunägemuste tähendust. Kutsume kokku erinevate maade kirjanikud, kunstnikud, akadeemikud ja kultuurihuvilised, et kaardistada ja mõtestada võimalikult mitmekesiselt ja laiapõhjaliselt tulevikuga seotud ühiskondlikke hirme ja lootusi.

Elamus

Teeme festivali utoopilises vaimus – mitte ainuüksi kirjandusele keskendudes, vaid pigem kirjandusest lähtudes ja kirjanduse laiemat valdkonnaülest potentsiaali avastades. Traditsioonilisi üritusvorme täiendavad katsetuslikud ja kaasavad formaate – toome kirjanduse kuivast auditooriumiruumist välja!

Koos Eesti ja välismaa kultuuritegijate ja kultuurihuvilistega käsitleme utoopilisi ja düstoopilisi teemasid ootamatutel, osaluspõhistel ja etenduslikel sündmustel. Külastajad on oodatud kaasa mõtlema näiteks kliimakriisi ja ökotoopia, jälgimiskapitalismi ja tehnoloogia vabastav potentsiaali, klassikaliste düstoopiate tänapäevase tähenduse ja düstoopilise esteetika mõju üle.

Mõju

Kunst ei muuda maailma kohe, vaid mõjutab tasahilju viise, kuidas me mõtleme ja tegutseme. Festivaliga loome kunstilise platvormi, millelt on hea mõelda ühiskondlike muutuste üle. Seda nii Tartu, Lõuna-Eesti kui ka laiemalt Euroopa lõikes.

Elagu ka tulevikus inimesed, kes toituvad kirjandusest!