Liigu otse sisu juurde

Andmekaitse

SA Tartu 2024 kui Tartu linna poolt loodud sihtasutus töötleb isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks, lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Töötleme isikuandmeid vaid meil lasuvate ülesannete täitmiseks ning seadusega lubatud ulatuses. Nende ülesannete täitmisel koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks. Käesolev privaatsuspoliitika annab kokkuvõtliku ülevaate isikuandmete töötlemise toimingutest.