Liigu otse sisu juurde

Varjatud Maailmade Avardumine

2024. aasta suvel kolmes Eesti linnas - Tartus, Valgas ja Viljandis - toimuval rahvusvahelisel, peamiselt postsotsialistlike riikide autsaiderkunstile keskenduval näitusel tutvustame laiemale publikule erilist tuge vajavate kunstnike loomingut.

Lugu

Eestis on erilist tuge vajavate inimeste loomingulise eneseväljenduse võimalused kesised. Meil on hinnanguliselt kuni 55 000 psüühilise erivajadusega inimest (seda on enam kui elanikke Eesti suuruselt kolmandas linnas Narvas), neist ligi 11 000 on alalisel või ajutisel hoolekandeteenusel. Need inimesed peaksid olema ühiskonnas paremini nähtavad ja enam kaasatud. Kunstiloome pakub selleks ühe võimaluse.

Meie eesmärgiks on avada erilist tuge vajavate kunstnike loomepotentsiaali, väärtustades nende loomingut ning kaasates neid näituse ettevalmistamisse ja näitusega seotud haridusprogrammi tegevustesse.

Viljandi vanalinnas asuv Kondase Keskus on viimastel aastatel fookusesse võtnud autsaiderkunsti. Muuseumi kogusse kuulub enam kui 500 erilist tuge vajava eesti autori teost.

Elamus

Näitustel on sul ainulaadne võimalus kogeda autsaiderkunsti müstilist alget ja loomingu ehedust! 2024. aastal ootab kultuurisõpru kolm näitust kolmes Eesti linnas, mis on üksteisega mõtteliselt seotud, kuid samas täiesti iseseisvad. Näitusi täiendab spetsiaalne haridusprogramm.

Huvilised saavad erilisest kunstielamusest osa ka eelnevatel aastatel, mil erinevate pilootprojektide raames toimuvad Kondase keskuses rahvuvahelised autsaiderkunsti näitused ning rahvusvaheliste kunstnike residentuurid Eesti erihoolekande institutsioonides. Usume, et see on millegi uue algus ning loodame, et sarnaselt viimaste aastakümnete arengutele Euroopas, saavutab autsaiderkunst ka Eestis võrdväärse positsiooni kaasaegse kunstiga.

Mõju

Tõstame erilist tuge vajavate inimeste nähtavust ja kaasatust ühiskonnas ning anname neile enesekindlust läbi kunstiloome. Meie eesmärk on, et erilist tuge vajavad väljuvad tänu kunstiloomele varjust ning saavutavad võrdväärse positsiooni kunstnikuna ning ühiskonnas laiemalt.

Mees vaatab kunstiteost.