Liigu otse sisu juurde

Metsavaimud masinas

“Metsavaimud masinas” on ühtaegu uus looduspärimuse veebiantoloogia Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest ning pärimusele kaasaegses kultuuriruumis häält andev rahvusvaheline tehnoloogilise kunsti näitus.

Lugu

Maailm on tehnilise ja digitaalse arengu harjumuspäras. Aina enam inimesi jääb loodusest ning esivanemate teadmistest ja oskustest eemale. Aga meis on veel sedasama Põhjamaa ja metsavööndi inimeste mõtteviisi ning austavat suhet loodusesse. Me peame rääkima ja avama seda lugu. Avama läbi teoste, tõlgenduste ning puudutatud saamise.

Elamus

Projekt koosneb kahest läbipõimunud osast.

Me koostame pärimusühiskonna inimene-loodus suhteid kajastava teksti-, heli-, pildi- ja videokogu, mis on mõeldud kõigile veebis kasutamiseks ning ka pikaajaliseks pidevaks täiendamiseks. Antoloogia “Eesti looduspärimus” toob nähtavale eesti folkloorikogud ja nende väärtused ökoloogilisest vaatepunktist – mõtteviisi, kus ilmneb nii kasutav kui säästev aspekt, samuti respekteeriv suhe loodusse kui hingestatud, võimsasse partnerisse.

Projekti teine osa, näitus “Metsavaimud masinas”, sünnib koostöös Põhja- ja Baltimaade kunstnikega, kes avavad oma loominguga looduspärimust salapärase kohaolu tunnetamise ning väärtustamisega. Kunstnike teoste inspiratsiooniks on ka looduspärimuse veebiantoloogia, ning näitusel saab kohata nii installatiivseid keskkondi, heliteoseid, videoteoseid, interaktiivseid installatsioone ja muid hübriidvorme, mis loovad seisundiruumid, kus kunstikogemus on mitmemeeleliselt tajutav.

Rahvusvaheline tehnoloogilise kunsti näitus “Metsavaimud masinas” keskendub küsimusteringile, kuidas kunsti kaudu maailma mõtestada, värskendada rahvatarkuste ideid ning teha tajutavaks looduse hingestatust.

Mõju

Folklooril põhinev näitus annab elusloodusega emotsionaalset suhet loova kunstikogemuse ning aitab vanade pärimuste tähendust taasavada ja uuesti luua.

Laastkatusega maja Pokumaal.