Liigu otse sisu juurde

Kultuuripealinnast

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 on Eesti tippsündmus ning Tartu ja Lõuna-Eesti suurim ühine ettevõtmine

Toome igas vanuses inimesteni üle 1000 eriilmelise sündmuse. Terve aasta Tartus ja Lõuna-Eestis vältav programm jutustab Ellujäämise Kunstide lugu – need on teadmised, oskused ja väärtused, mis aitavad meil tulevikus paremini elada. Ühtse kogukonnana soovime neid teadmisi jagada ning samal ajal teistelt juurde õppida. Nii loome kultuurist kantuna parema homse.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 on nii oma olemuselt kui ka programmilt mitmekülgne. See on ühelt poolt suurejooneline kultuuripidu, mis meelitab külastajaid nii Eestist kui välismaalt, ning teisalt on see võimalus kaasata võimalikult palju inimesi, et üheskoos panna alus pikaajalisele muutusele Tartus ja Lõuna-Eestis.

Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 eesmärgid:

 • loovkontseptsioonist Ellujäämise Kunstid inspireeritud programmi elamuste loomine publikule;

 • Tartu ja Lõuna-Eesti omapära ning erilisuse esiletoomine nii kohalikule kui välismaisele publikule;

 • ühe miljoni külastuse saamine 2024. aasta lõpuks.

Ellujäämise Kunstid

Ellujäämise Kunstid on need teadmised, oskused, väärtused, mis aitavad meil tulevikus hästi elada. Need on teadmised, oskused, väärtused, mis on meile omased, mida väärtustame, mida soovime Euroopaga jagada ja ka juurde õppida.

Neli kõige olulisemat Ellujäämise Kunsti, mis väljenduvad Tartu 2024 programmis, on omapärasus, jätkusuutlikkus, ärksameelsus ja koosloovus.

Ellujäämise Kunstid ehk Arts of Survival on Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 kunstiline kontseptsioon.

 • Tartu 2024 on uhke Tartu ja Lõuna-Eesti paikkondlike eripärade üle.

  Meie omapärasid avav programm, selle silmapaistev tutvustamine Euroopas ning külaliste heal tasemel võõrustamine annavad paljudele põhjuse külla tulla, külas olla – ja tulla taas.

  Me oleme rahvusvaheline kultuurilinn ja –piirkond, et luua veel rohkem ühendusi maailmaga ja paista Tartu ja Lõuna-Eestina veel kaugemale.

 • Pärast meid ei tule veeuputust.

  Tartu 2024 programm esitab küsimusi ja otsib vastuseid, kuidas elada tulevikus hästi inimesena, ühiskonnana, keskkonnana – linnas ja maal.

  Jätkusuutlik kultuur on sotsiaalselt ja keskkondlikult vastutustundlik.
  See tähendab, et Euroopa kultuuripealinna sündmused, tegevused ja suhtlus publikuga on korraldatud keskkonnahoidlikult ning on kättesaadavad erinevate vajadustega inimestele.

 • Euroopa kultuuripealinnana kannavad meid Tartule ja Lõuna-Eestile omased haritus ja leidlikkus.

  Kriitiliselt ärksameelsetena uurime kunstide kaudu inimeste ja tehnoloogia, teabe, teadmiste ja teaduste suhteid.

  Ettevõtlikult ärksameelsetena kasvatame osavõttu kultuurielust, luues uusi elamusi ja keskkondi.

  Me usume, et üle kõige seob noori Tartu ja Lõuna-Eestiga just kultuurist kantud ärksameelsus.

 • Tartu 2024 koodis on põlvkondade ülene, valdkondade ülene ja rahvusteülene koosloovus.

  Tartu 2024 on nii vanavanemate, emade ja isade kui laste Euroopa kultuuripealinn. Koos luues loome sidusama ühiskonna.

  Koosloovat Euroopa kultuuripealinna viivad ellu võrgustike kaudu üksteist toetavad kultuurikorraldajad, kes töötavad Eesti ja Euroopa partneritega nii kunstide, teaduste kui ettevõtluse vallast.

üle 350 projekti programmis Tartu 2024 x iLLIMOR 1000 ja enam sündmust Võta kaasa tükike kultuuripealinnast Tartu 2024 meened

Lõuna-Eesti

Veerand Eestit ühendas oma nõu ja jõu Euroopa kultuuripealinna nimel. Kokku 20 Lõuna-Eesti omavalitsust toovad publikuni eriilmelisi sündmusi ning räägivad oma Ellujäämise Kunstide lugu.

Euroopa kultuuripealinna korraldavad: Antsla vald, Elva vald, Kambja vald, Kanepi vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Otepää vald, Peipsiääre vald, Põlva vald, Rõuge vald, Räpina vald, Setomaa vald, Tartu linn, Tartu vald, Tõrva vald, Valga vald, Viljandi linn, Võru linn ja Võru vald.

Ühine sõlmitud koostööleping sillutab teekonda Euroopa kultuuripealinna tiitliaastani. Seisame ühtselt Euroopa kultuuripealinna tegevuste eest.

Viis sammu keskkonnahoidlikuma tuleviku poole

Tartu 2024 püüdleb viie suure eesmärgi poolde, mille täitumisse usume. Kutsume üles Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajaid koostöös meiega panustama.

Sihtasutus Tartu 2024 lõi koostöös Acentoga keskkonnategevuste strateegia, mille eesmärk on asetada kultuuripealinna keskkonnaalased tegevused laiemasse maailma ja Euroopa konteksti ning välja selgitada olulisemad keskkonnaalased suunad Eestis Tartu ja Lõuna-Eesti näitel. Strateegiat toetab keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend, milles sõnastatud põhimõtteid järgivad kõik Tartu 2024 ametlikku programmi kuuluvad sündmused.

 • 1

  Aastaks 2025 on tekkinud Tartu 2024 projekti kaasatud omavalitsustes elementaarne keskkonnahoidlikku kultuurikorraldust toetav süsteem. Need oleksid teenused ja tooted, mida renditakse ja jagatakse üksteisele (dekoratsioonid, jäätmete kogumisraamid, nõud jne) ning mis võimaldavad avalikke- ja kultuurisündmus korraldada korduskasutatavaid lahendusi kasutades.

 • 2

  Aastaks 2025 pakutakse sündmustel keskkonnasõbralikku toitu ja alles jäänud toidu ümberjagamine on saanud normiks. Defineerime keskkonnasõbraliku toiduna toitu, milles on rohkem kohalikku (Lõuna-Eesti), mahedat ja täistaimseid valikuid.

 • 3

  Aastaks 2025 on sündmustel jäätmete liigiti kogumine saanud normiks.

 • 4

  Aastaks 2025 on keskkonnahoidliku transpordiinfo kommunikeerimine saanud normiks. 90% sündmustest teavitavad oma võimalikku publikut keskkonnahoidlikest transpordiviisidest.

 • 5

  Aastaks 2025 on sündmuse korraldajad teadlikumad, millist energia lahendust sündmustel kasutatakse.

Naine ja laps mängivad Aparaaditehase hoovis lauatennist.

Haridus

Neljas Lõuna-Eesti maakonnas on kokku ligi 120 üldhariduskooli, kus õpib üle 29 000 õpilase. Noored on üks Tartu 2024 fookustest. 

Tartu 2024 põhiprogrammist üle 60 projektil on seos kooli või haridustegevustega, mis kõik avavad Ellujäämise Kunstide loovkontseptsiooni. Seepärast oleme oma programmi nimetanud ka Tartu 2024 kultuuri– ja haridusprogrammiks.

Ligipääsetavus

Tahame teha üheskoos korraldajatega, toetajatega ja publikuga Euroopa kultuuripealinna, millest saaksid osa võimalikult paljud inimesed, igaüks oma eriomasel moel.

Selleks on Tartu 2024 programmis palju erinevaid sündmusi, mis on ligipääsetavad erinevale publikule.Koostöös sündmuste elluviijatega püüame anda publikule aegsasti selget infot, millised sündmused on kellele ja mil määral ligipääsetavad.