Liigu otse sisu juurde

Teatrifestival NAKS 2024

NAKS festivalil saab kogeda värsket teatriloomingut ja žanriküllust – programm on vormunud lastele ja noortele mõeldes, aga see köidab kogu pere, innustades ka õpetajaid ning teatritegijaid.

Lugu

Järjekorras 19. lastele ja noortele suunatud teatrifestival toimub kultuuripealinna-aastal senisest mahukamana ehk viiepäevasena. Tartu linn täitub värskemate lastele ja noortele mõeldud lavastustega kodu- ja välismaalt.  NAKS on kui sügisene oaas: turvaline paik, kus end (ära) tunda, teist märgata, mõtiskleda, mõtestada, osaleda loomes või tajuda seda eemalt. See on koht, kus omavaheline suhtlus toimub eri moel: vaikuses ja dialoogides, pilkudega ja keha kaudu, õhus ja maal, sõnadega ja visuaalis.

Elamus

ASSITEJ Eesti Keskuse eestvedamisel toimuv rahvusvaheline noore vaataja teatri festival NAKS rõõmustab teatrisõpru 5.-9. novembril 2024. Festivalil saavad põnevaid elamusi, inspiratsiooni ja tähelepanu igas vanuses kultuurinautlejad: lapsed-noored ja nende pered, õpetajad, ja teatritegijad. NAKS toob kokku erinevad nägemused ja loovad lahendused, millest kõik saavad õppida. Tule ja koge seda, mida iga päev ei kohta: füüsilist teatrit, nüüdistsirkust, beebiteatrit või nutikate lahendustega vürtsitatud sõnateatrit. Lisaks toimub NAKSil laste- ja noortekultuuri minikonverents ning avalik näidendilugemine, osaleda saab aruteludes, töötubades ja loengutel.

Festival tutvustab noore vaataja teatri mitmekülgsust, piiride ja tabuteemade puudumist ning ausat lähenemist publikusse. Publikuni jõuab teater kogu oma kirevuses: näeb visuaal- ja nukuteatrit, sõna-, tantsu- ja muusikalavastusi ning nüüdistsirkust. Lavastustes on olulisel kohal (originaal)muusika ja liikumine. Programmis on arvestatud ka sihtrühmadega, kellele üldjuhul leidub repertuaaris vähem teatrielamusi, näiteks beebid või erivajadusega noored (st kuulmis- ja nägemispuudega ning autismispektriga lapsed ja noored). Kohal on ka väliskülalised ning -trupid Põhja- ja Baltimaadest, Slovakkiast ja Šotimaalt.

Kutsume lapsi ja noori koos perede ja õpetajatega etendusi vaatama, töötubades ja aruteludes osalema!

Mõju

Avatud kutsungi kaudu kaasatakse häid koostööpartnereid Eestist ja välismaalt ning julgustatakse osalema ka uusi tegijaid. Uued kontaktid ja kohtumised loovad võimalusi koostööks ning innustavad looma nutikat ja mitmekülgset noore vaataja teatrit. Teatrite esindajad ja teatrisõbrad saavad nautida heal tasemel kohalikku ja välismaist noore vaataja teatrit. Noor on täiskasvanuga võrdne kultuurisõber, kes väärib mängulist ja mitmekülgset teatrikunsti, mille kvaliteedis järeleandmisi ei tehta!