Liigu otse sisu juurde

Haridus

Neljas Lõuna-Eesti maakonnas on kokku ligi 120 üldhariduskooli, kus õpib üle 29 000 õpilase. Noored on üks Tartu 2024 fookustest. 

Tartu 2024 põhiprogrammist üle 60 projektil on seos kooli või haridustegevustega, mis kõik avavad Ellujäämise Kunstide loovkontseptsiooni. Seepärast oleme oma programmi nimetanud ka Tartu 2024 kultuuri– ja haridusprogrammiks.

Tartu 2024 teemad ja ettevõtmised õppetöösse

  • Lõime kultuurikorralduse õppeaine põhikoolile ja gümnaasiumi tasemele. Ainekava teeme avalikuks novembris 2023 ning seejärel võib seda koostöös Tartu 2024 hariduskoorinaatoriga oma kooli huviringis või valikkursustel kasutada.
  • Lisaks pakuvad mitmeid meie projektid võimalusi teha kultuurilist ja kunstilist koostööd õppetöö raames.

Vaata haridustegevuste kava

Tartu 2024 programmist leiab harivaid tegevusi igale vanusele. Iga õpetaja, kooli- või huvijuht saab valida oma klassile just õige sündmuse.

Lisaks haridusele suunatud tegevustele ootame õpetajaid, õpilasi ja teisi koolitöötajaid osa võtma kogu programmist.

Jaanuar-märts

Aprill-juuni

Juuli - september

Oktoober-detsember

Anname noortele võimaluse oma ideid ellu viia

Arenguprogrammi Tartu 2024 Extended eesmärk on tuua korraldusmaastikule uusi tegijaid just noorte hulgast, kes ise osaleksid uutel sündmustel ja looksid neid ka ise.

Tartu 2024 Extended noorte poolt toimuvad noortele suunatud sündmused

10. veebruar – Tartu Noortepidu
31. mai-1. juuni – Lõuna-Eesti Lastekaitsepäev
12.-17. august – Rahvusvahelise Noortepäeva tähistamine

Lisaks korraldavad noored perioodil oktoober-aprill väiksemaid noorte kaasamise sündmuseid.

Ootame kõiki Tartu ja Lõuna-Eesti noori sündmustest osa võtma või sündmuse õnnestumisesse panustama.

Noorte ideede elluviimise rahastuse võimalused

SA Tartu 2024 teeb koostööd Tartumaa Noortefondi ja Noorte omaalgatusfondi meeskondadega.

Noored saavad mõlemasse fondi esitada ideid, millega võiks rikastada Tartu 2024 tegevusi ning mis kannavad Tartu 2024 väärtusi.