Liigu otse sisu juurde

Keskkonnategevuste strateegia

Sihtasutus Tartu 2024 lõi koostöös Acentoga keskkonnategevuste strateegia, mille eesmärk on asetada kultuuripealinna keskkonnaalased tegevused laiemasse maailma ja Euroopa konteksti ning välja selgitada olulisemad keskkonnaalased suunad Eestis Tartu ja Lõuna-Eesti näitel.

Strateegiat toetab keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend, milles sõnastatud põhimõtteid järgivad kõik Tartu 2024 ametlikku programmi kuuluvad sündmused.

Püsiva positiivse keskkonna-alase mõju loomise eesmärgil kaasas SA Tartu 2024 Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna, keskkonnateenistuse, Tartumaa Arendusseltsi ja Tartu linna kultuurikorraldajad. Juba 2021. aasta suvest lähtub linn Autovabaduse puiestee raames keskkonnahoidlike sündmuste juhendist. See tähendab, et arvestatakse põhimõtteid seitsmes kategoorias: materjalid ja ostud, toitlustus ja veekasutus, jäätmekäitlus, transport, energia ja ressursitõhusus, arvestamine ümbruskonna ja kogukonnaga ning kommunikatsioon.

Tartu 2024 püüdleb viie suure eesmärgi poolde, mille täitumisse usume ja kutsume üles Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajaid koostöös meiega panustama:

  • Aastaks 2025 on tekkinud Tartu 2024 projekti kaasatud omavalitsustes elementaarne keskkonnahoidlikku kultuurikorraldust toetav süsteem. Need oleksid teenused ja tooted, mida renditakse ja jagatakse üksteisele (dekoratsioonid, jäätmete kogumisraamid, nõud jne) ning mis võimaldavad avalikke- ja kultuurisündmus korraldada korduskasutatavaid lahendusi kasutades.
  • Aastaks 2025 pakutakse sündmustel keskkonnasõbralikku toitu ja alles jäänud toidu ümberjagamine on saanud normiks. Defineerime keskkonnasõbraliku toiduna toitu, milles on rohkem kohalikku (Lõuna-Eesti), mahedat ja täistaimseid valikuid.
  • Aastaks 2025 on sündmustel jäätmete liigiti kogumine saanud normiks.
  • Aastaks 2025 on keskkonnahoidliku transpordiinfo kommunikeerimine saanud normiks. 90% sündmustest teavitavad oma võimalikku publikut keskkonnahoidlikest transpordiviisidest.
  • Aastaks 2025 on sündmuse korraldajad teadlikumad, millist energia lahendust sündmustel kasutatakse.

Küsimuste korral võta ühendust