Liigu otse sisu juurde

Ligipääsetavus

Tartu 2024 eesmärgid

Teeme üheskoos korraldajate, toetajate ja publikuga Euroopa kultuuripealinna, millest saaksid osa võimalikult paljud inimesed, igaüks oma eriomasel moel.

Selleks on Tartu 2024 programmis palju erinevaid sündmusi, mis võimaldavad ligipääsetavust erineva vajadusega publikule

Koostöös sündmuste elluviijatega püüame anda publikule aegsasti selget infot, millised sündmused on kellele ja mil määral ligipääsetavad.

Loe ligipääsetavusest rohkem:

Ligipääsetavus Tartu 2024 publiku jaoks

Ligipääsetavus erinevatel põhiprogrammi sündmustel

Tartu 2024 programmis olevaid eriilmelisi projekte ja sündmusi viivad ellu mitusada erinevat korraldajat. Iga korraldaja otsustab oma sündmust kavandades, millisele publikule ja kuskohas seda läbi viib. Seega on sündmuste kogetavus erinevate võimete ja vajadustega inimestele erinev. Paljud sündmused on siiski vähemalt osaliselt ligipääsetavad inimestele, kellel on mõni puue või erivajadus.

Infot selle kohta, milliseid ligipääsetavust tagavaid lahendusi ja teenuseid pakub üks või teine korraldaja oma sündmusel ehk millistele erivajadustega inimestele on see ligipääsetav, näeb Tartu 2024 programmi kalendrist aadressidel www.tartu2024.ee ja www.kultuuriaken.ee.

Kui sündmus on korraldaja hinnangul vähemalt osaliselt ligipääsetav mõnele erivajadustega publiku grupile, saab korraldaja määrata oma üritusele vastava kategooria ja siis kuvatakse seda kategooriat/neid kategooriaid sündmuse juures nii tekstina kui tingmärgiga.

Korraldaja peaks seejärel sündmuse tutvustustekstis ka täpsemalt kirjeldama, milliste lahenduste ja teenustega on tagatud igale väljatoodud grupile lubatud ligipääsetavus. Näiteks: “Nägemispuudega külalised saavad sündmust jälgida kirjeldustõlke abil Jupiteri kanalil. Kohapeal kirjeldustõlget pole.”

Kui teil on täiendavaid küsimusi sündmuse ligipääsetavuse kohta, võtke ühendust selle korraldajaga. Korraldaja kontaktandmed leiate Tartu 2024 programmis sündmusele peale klikkides selle tutvustuse juurest.

Tartu 2024 programmi kalendri ligipääsetavuse kategooriad:

 • Osaliselt ligipääsetav intellektipuudega inimestele

 • Osaliselt ligipääsetav kuulmispuudega inimestele

 • Osaliselt ligipääsetav liikumispuudega inimestele

 • Osaliselt ligipääsetav nägemispuudega inimestele

 • Väikelapsega pere sõbralik (mõeldud on lapsevankri- või käruga sündmusele tulevat väikelapsega peret)

 • Korraldaja saab sündmuse juures välja tuua ka, kui sellest saab osa võtta ka mõnes teises keeles peale eesti keele. Korraldaja võiks keelelist ligipääsetavust kirjeldada sündmuse tutvustuses. Näiteks: “Giid suhtleb võru, eesti ja inglise keeles.”

Ligipääsetavus SA Tartu 2024 korraldatavatel suursündmustel

Sihtasutus Tartu 2024 toetab Euroopa kultuuripealinna programmi elluviivaid organisatsioone ja on ka ise mitme programmi kuuluva suursündmuse peakorraldaja. Need sündmused viiakse ellu nii, et võimalikult paljud erivajadustega publiku grupid saaksid sündmusest osa võimalikult võrdväärselt nii-öelda keskmise pealtvaatajaga.

Lähemad Tartu 2024 suursündmused on:

 • Tartu 2024 programmi avalikustamine Tartus Aparaaditehases neljapäeval, 19. oktoobril 2023
 • Tartu 2024 avamine Tartu kesklinnas reedel, 26. jaanuaril 2024

Näiteks programmi avalikustamise sündmus on osaliselt ligipääsetav liikumis-, kuulmis- ja nägemispuudega inimestele ning on väikelapsega pere sõbralik. Erinevaid ligipääsetavust tagavaid lahendusi pakutakse nii sündmuse toimumispaigas kui sellest tehtaval otseülekandel, mida saab vaadata ERR-i Jupiteri keskkonnas.

Ka nende suursündmuste ligipääsetavuse kohta leiab rohkem infot Tartu 2024 programmi kalendrist.

Mees ja naine istuvad pingil ning vaatavad kontserti.

Ligipääsetavus Tartu 2024 korraldaja jaoks

Ligipääsetavus erinevatel põhiprogrammi sündmustel

Korraldajatele, kes soovivad enda sündmuste ligipääsetavust läbi mõelda ja teadlikult kujundada, pakub sihtasutus Tartu 2024 abimaterjale, tugivõrgustikku ning kasulikke viiteid.

Miks on ligipääsetavus oluline?

Tartu 2024 väärtused ja ligipääsetavus

Üks Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 neljast väärtusest on jätkusuutlikkus. Meie Euroopa kultuuripealinna programm küsib ja otsib vastuseid, kuidas elada ka tulevikus hästi inimesena, ühiskonnana ja keskkonnana.

Osalus kultuuris on paljudel juhtudel positiivselt seotud nii inimese enda kui kogu ühiskonna heaoluga. Seega – mida rohkem Eesti inimesi osaleb kultuuris, seda parem.

Eestis on pea igal kümnendal inimesel vähemalt üks registreeritud puue. 100 000 inimest ehk 8% elanikkonnast on väikelaste vanemad ja väikelapsed. 20% elanikkonnast on vanemaealised ehk üle 65-aastased. Suur osa mainitutest ja veel paljud inimesed vajavad erinevaid lahendusi ja teenuseid, et saaksid võtta osa kultuurielust võrdväärsemalt nii-öelda keskmise inimesega.

Jätkusuutlikkus Eesti kultuuris tähendab seega ka sellise olukorra saavutamist, et meie sündmused, tegevused ja suhtlus publikuga on korraldatud erinevate vajadustega inimestele ligipääsetavamalt.

Kultuuri ligipääsetavust tagavate lahenduste tundma õppimine, rakendamine ja kogemine on aastakümnete pikkune protsess, mille käigus suurenevad järkjärgult teadmised ja kogemused ning uuenevad seisukohad nii kultuuri korraldajate, rahastajate ja kajastajate kui erineva kultuuripubliku seas. Ühe osa sellest pikast teekonnast moodustab ka Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 elluviimine.

Kuidas ligipääsetavust kavandada ja ellu viia?

Tartu 2024 ligipääsetavuse abimaterjal korraldajatele

See allpool allalaaditav materjal aitab kavandada sündmuse ligipääsetavust projekti algusfaasis. Samuti aitab see materjal määratleda ja kirjeldada Kultuuriaknasse sisestatava ja Tartu 2024 programmikalendris kuvatava sündmuse ligipääsetavust.

Abimaterjalis on loetelu levinumatest lahendustest ja teenustest, mille abil saab korraldaja tagada sündmuse paremat ligipääsetavust erinevate vajadustega külastajate jaoks.

Kuidas kasutada abimaterjali sündmuse Kultuuriaknasse sisestamiseks?

 • Loe abimaterjal läbi ning otsi, milliseid ligipääsetavust tagavaid lahendusi ja teenuseid oma sündmusel pakud. Neist lahendustest ja teenustest tuleneb, millistele gruppidele on sinu sündmus osaliselt ligipääsetav.

 • Märgi Kultuuriakna sündmuse lisamise vaate rippmenüüs "Vali ligipääsetavus" need grupid, kellele on sinu sündmus pakutavate lahenduste ja teenuste kaudu osaliselt ligipääsetav. Näiteks: "Osaliselt ligipääsetav kuulmispuudega inimestele" ja "Väikelapsega pere sõbralik".

 • Lisaks loetle sündmusel pakutavaid ligipääsetavust tagavaid lahendusi ja teenuseid ka Kultuuriakna sündmuse lisamise vaate tekstikastis "Põhitekst". Näiteks: "Sündmuse videosisul on eesti- ja ingliskeelsed subtiitrid, personal on valmis abistama erivajadustega külastajaid, hoonesse pääseb sisse nii ratastooliga kui lapsevankriga, olemas on mähkimis- ja imetamisruum."

Tartu 2024 ligipääsetavuse kogemuskohtumised korraldajatele

Sihtasutus Tartu 2024 korraldab videokõne vahendusel toimuvaid kogemuskohtumisi, millele kutsub e-maili kaudu Euroopa kultuuripealinna programmi sündmusi elluviivaid korraldajaid. Igal kohtumisel räägib mõni korraldaja oma sündmuse ligipääsetavuse kavandamisest ja elluviimisest, kordaminekutest ja väljakutsetest.

Üksteise kuulamise ja arutelu tulemusel suurenevad osalejate teadmised ligipääsetavusest ning laieneb erialane tutvusringkond. Järgmine ligipääsetavuse kogemuskohtumine toimub 2023. aasta detsembris. Kui soovid kohtumiste kohta lisainfot, kirjuta e-maili aadressile [email protected].