Liigu otse sisu juurde

Ligipääsetavus

Tartu 2024 eesmärk

Teeme üheskoos korraldajate, toetajate ja publikuga Euroopa kultuuripealinna, millest saaksid osa võimalikult paljud inimesed, igaüks oma eriomasel moel.

Selleks on Tartu 2024 programmis palju erinevaid sündmusi, mis võimaldavad ligipääsetavust erineva vajadusega publikule.

Koostöös sündmuste elluviijatega püüame anda publikule aegsasti selget infot, millised sündmused on kellele ja mil määral ligipääsetavad.

LIHTNE KEEL LOGO

Loe lihtsas keeles kokkuvõtet Tartu 2024-st ja Ellujäämise kunstidest.

Mis on ligipääsetavus?

Ligipääsetavus on kogu elanikkonna kaasamine ja võrdsete võimaluste loomine, et kõik saaksid ühiskonna, sealhulgas kultuurielust osa. Rääkides ligipääsetavusest mõtleme eelkõige puudega inimeste peale. Sageli hoomamata, et neile hädavajalikest lahendustest on kasu ka paljudele teistele, näiteks väikelastega peredele, eakatele ning keelt alles omandavatele inimestele. Koos moodustavad nad olulise osa Eesti ühiskonnast.

Ligipääsetavus Tartu 2024 külalisele

Ligipääsetavus sündmustel

Tartu 2024 raames toimub Lõuna-Eestis üle 1000 sündmuse, kuhu on oodatud erinevad inimesed. Paraku ei ole alati võimalik tagada kõigile võrdseid võimalusi kultuuri kogemiseks. Seetõttu räägimegi ligipääsetavuse osalisest tagamisest ühele või mitmele grupile.

Paremaks ligipääsuks on

  • Tartu 2024 koduleht ligipääsetav erivajadustega inimestele, arvestades Euroopa Liidu ligipääsetavuse standardi (EN 301 549) nõudeid.
  • Tartu 2024 programmi kalendris võimalik valida sündmusi ligipääsetavuse filtri abil. Täpsem info lisatakse sündmuse kirjeldusse.
  • Tartu 2024 Külalislahkuse võrgustiku lehel võimalik leida Lõuna-Eesti toitlustus-, majutus- ja meelelahutus-ettevõtteid ligipääsetavuse filtri abil. Täpsem info lisatakse ettevõtte kirjeldusse.

Infot selle kohta, milliseid ligipääsetavust tagavaid lahendusi ja teenuseid pakub üks või teine korraldaja oma sündmusel ehk millistele erivajadustega inimestele on see ligipääsetav, näeb Tartu 2024 programmi kalendrist aadressidel www.tartu2024.ee ja www.kultuuriaken.ee.

Ligipääsetavust hindavad sündmuste korraldajad ja Külalislahkuse võrgustikku kuuluvad ettevõtjad ise. Täiendavate küsimuste korral võta julgelt otse ühendust. Korraldajate ja ettevõtjate kontaktid on Tartu 2024 kodulehel leitavad sündmuste ja teenuste kirjelduse juures.

Ekraanitõmmis Tartu 2024 koduleheküljel olevast sündmuste kalendrist

Tartu 2024 programmi kalendri ligipääsetavuse kategooriad

Ligipääsetavus SA Tartu 2024 korraldatavatel suursündmustel

Euroopa kultuuripealinna programmi viivad ellu paljud erinevad korraldajad, sealhulgas sihtasutus Tartu 2024.  Oma sündmusi korraldades jälgime, et erivajadustega inimesed saaksid osaleda võimalikult võrdväärselt keskmine pealtvaatajaga. Teeme koostööd puuetega inimeste ja nende eeskõnelejatega.

Tartu 2024 programmi avalikustamine

19. oktoobril 2023 jäi täpselt sada ööd ja päeva aega Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 avatseremoonia alguseni. Tartu 2024 võttis üheks õhtuks üle Aparaaditehase linnaku, et näidata suurejoonelist ning üllatusterohket vaatemängu. Vaata seda suursündmust viipekeeles või kuula kirjeldustõlkes:

Tartu 2024 avapidustused

2024. a jaanuaris toimusid Euroopa kultuuripealinna avamispidustused Lõuna-Eesti suuremates keskustes: Valgas, Viljandis, Võrus ja Põlvas. Tartus toimunud avanädal kulmineerus Emajõe ääres lavastusega “Kõik on kokku üks”. Avamispidustused olid osaliselt ligipääsetavad ka erinevate erivajadustega inimestele. Vaata seda suursündmust viipekeeles või kuula kirjeldustõlkes: õ

Sihtasutus Tartu 2024 korraldatavate sündmuste ja nende ligipääsetavuse kohta leiab infot kodulehe kalendrist.

Ekraanikuva Tartu 2024 programmi tutvustuse eesti viipekeelse tõlkega ülekandest

Eesti viipekeelse tõlkega ERRi ülekanne Tartu 2024 programmi tutvustusest “Sada ööd ja päeva ellujäämise kunstideni”

Ligipääsetavus Tartu 2024 korraldajale

Kuidas ligipääsetavust kavandada ja ellu viia?

Korraldajale, kes soovib enda sündmuste ligipääsetavust läbi mõelda ja teadlikult kujundada, pakub sihtasutus Tartu 2024 abimaterjale, tugivõrgustikku ning kasulikke viiteid.

Kogemuskohtumised korraldajatele

Sihtasutus Tartu 2024 korraldab videokõne vahendusel toimuvaid kogemuskohtumisi, millele kutsub e-maili kaudu Euroopa kultuuripealinna programmi sündmusi elluviivaid korraldajaid.

Igal kohtumisel räägib mõni korraldaja oma sündmuse ligipääsetavuse kavandamisest ja elluviimisest, kordaminekutest ja väljakutsetest. Üksteise kuulamise ja arutelu tulemusel suurenevad osalejate teadmised ligipääsetavusest ning laieneb erialane tutvusringkond ehk tugivõrgustik.

2. ligipääsetavuse kogemuskohtumine

Lee Saarsen rääkis 28.03.2024, kuidas ta kavandas ja teostas ligipääsetavust tagavaid lahendusi ning teenuseid Tartu 2024 tiitliaasta avasündmusele. Lee kirjeldas saadud uusi teadmisi ja kogemusi ning andis neile tuginedes soovitusi teistele korraldajatele, kuidas kavandada ja teostada ligipääsetavust.

 

1. ligipääsetavuse kogemuskohtumine

Tartu 2024 ligipääsetavuse spetsialist Lee Saarsen rääkis 05.10.2023 toimunud kohtumisel, kuidas kavandab ligipääsetavust tagavaid lahendusi ning teenuseid 19. oktoobril 2023. a Aparaaditehases toimunud Tartu 2024 programmi avalikustamisele.

 

Rohkem ligipääsetavuse abimaterjale

Järgnev valik soovitusi on mõeldud korraldajale esmase ülevaate saamiseks ligipääsetavusest.

Võta ühendust