Liigu otse sisu juurde

Tartu kesklinna parkides kasvab elurikkus

Uueturu pargis, Poe tänava pargis, Barclay platsil ning jõeäärsete kohvikute ümber võib sel suvehooajal märgata kõrgema rohuga platse, kus niidetakse ülejäänud murupinnast harvemini. Tegemist on ühe osaga "Kureeritud elurikkuse" projektist.

Infostend põllul.
12. juuni Kalle Paas

2024. aastal on Tartu Euroopa kultuuripealinn ning linna
avalik ruum kogu programmi oluline osa. Kultuuripealinna programmi
projekt „Kureeritud elurikkus“ aitab muuta linna mõnusamaks ajaveetmise
kohaks, tuues parkidesse nii rikkalikumalt tegevusi kui ka loodust.

Niitmise vähendamine on „Kureeritud elurikkuse“ projekti esimene
elurikkust soodustav etapp. Kõrges rohus tärkab rohkem taimeliike ning
mitmekesisem keskkond on putukatele, väikestele loomadele ja lindudele
parem elupaik. Elurikkuse soodustamine ja edendamine on vajalik selleks,
et oleks puhast vett, mulda, õhku ja et looduse hüved oleksid
kättesaadavad ka linnas ja igaühele. Kõrge rohuga pargialasid niidetakse
uuesti suve lõpus kolletamise ajal.

Projekti eestvedajad Karin Bachmann, Merle Karro-Kalberg ja
Anna-Liisa Unt selgitasid, et linnalooduse elurikkus viitab esmapilgul
millelegi pisut metsikule ja kontrollimatule ning selleks, et inimesed
ja linnaloodus saaksid koos eksisteerida, tuleb mitmekesisust hoolikalt
suunata ja korraldada. Selles seisnebki kureerimise mõte.

“Kesklinna parkide haljastuspõhimõtted kujunesid välja sõjajärgsete
taastamistööde käigus, kui varemete asemele rajati murupind ja istutati
puud. Majadevahelisel ruumil on aga suur potentsiaal olla mõnusaks,
mitmekesiseks ja võimalusterohkeks keskkonnaks kõigele, kes ja mis
linnas elab, olgu need taimed, loomad või inimesed,“ rääkis Merle
Karro-Kalberg.

Elurikaste näidisplatside loomine on osa „Kureeritud elurikkuse“
sissejuhatavatest tegevustest. Suvel viiakse läbi küsitlus, et koguda
linlaste ideid parkide tegevusrohkemaks muutmiseks, lisaks valmivad
videoloengud linnaloodusest ja elurikkusest. Projektiga osaletakse Tartu
2024 arendusprotsessis ehk kõikide Euroopa kultuuripealinna taotluses
esitatud projektide inkubatsioonis. Selle edukalt läbivad projektid
jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi ning järgmised
tegevused viiakse ellu aastatel 2021-2024.

Rohkem infot elurikkuse projekti kohta leiab kodulehelt Tartu2024.ee/elurikkus. Parkidesse on lisaks paigaldatud projekti tutvustavad infotahvlid.

Lisainfo:  [email protected] või telefonil 7361239.