OSALE TARTU LINNAPEAKANDIDAATIDE ELURIKKUSE DEBATIL JA ÜHISNIITMISEL

Kureeritud Elurikkus edendab Tartu kesklinna rohealade elukeskkonda. Algatuse eesmärk on tuua parkidesse rohkem rohelust, ökoloogilist mitmekesisust ning inimesi. Kureeritud Elurikkuse meeskond töötab selle nimel, et aastal 2024 oleks Tartu kesklinna parkides rohkem erinevas vanuses ja sotsiaalse taustaga inimesi, kasvaks rohkem erinevaid kohalikke taimeliike ning elutseks rohkem tolmeldajaid, putukaid ja väikeloomi.

Parkides kavandatav ja läbiviidav kaasav uuendamine koos kultuuri- ja haridusprogrammiga seob eri valdkondi ja osapooli, vabatahtlike linlasi, aiandushuvilisi, aga õppe- ja teadustöö kaudu ka ülikoole. Kureeritud Elurikkuse eesmärk on muuta Tartu kesklinna rohealad selliseks, mis näitavad Tartut kui keskkonnateadlikku ja tulevikunägemusega nutikat linna.


Muuhulgas otsime lahendusi Tartu ja paljude teiste Euroopa linnade ees seisvatele keskkonnaprobleemidele nagu saastunud linnaõhk, üleüldine elurikkuse kadu, aga ka inimese võõrandumine loodusest. Levinud mõttemallide ning kehtivate õigusaktide tõttu hoitakse linnaloodust praegu ülemäära nuditud olekus. Lihtsustatud kujundusskeemide, hoolduseks optimaalse liigivaliku ning ulatusliku niitmise tulemusena jääb haljasaladel tugevasti puudu nüüdisaegsele linnapargile vajalikku looduslikku ja sotsiaalset vaheldusrikkust – enamikus Tartu parkides on korraga liiga vähe nii rohelust kui ka tegevusi erinevatele huvigruppidele.


Projekti raames läbi viidud esimesed uuringud näitavad, et Tartu Uueturu park, Vabaduse puiestik, Keskpark ning jõeäärste kohvikute ja turu ümbrus on hetkel nii elu– kui liigivaesed. Inimesed veedavad parkides vähe aega ning sealne elurikkuse tase on madal. Kureeritud Elurikkuse meeskonna siht on tuua neisse lopsakat taimestikku ning pakkuda inimestele huvitavaid tegevusi, mängu- ja sportimisvõimalusi, istumis- ja peatumiskohti, maastikukunsti, et peredel, noortel, eakatel ja teistel oleks pargis huvitav viibida üksi, üheskoos, lemmikloomadega. Elurikkuse suurendamine linnades on vajalik kliimamuutuste mõjude kohalikuks leevendamiseks, elurikkuse kao peatamiseks ning keskkonna meeldivamaks muutmiseks nii linlasele kui linna külalistele.

2021 tegevused

Eelmisel suvel toodi kesklinna parkidesse elurikkust nii pargialade niitmata jätmise, aasamati siirdamisega Keskparki kui ka linlaste abiga Uueturu parki rajatud linnaniidu.


Sel kevadel pandi alus Vabaduse puiestikku rajatavale linnasalule. Koostöös vabatahtlikega erinevates kesklinnas tegutsevatest organisatsioonidest (Haridus- ja teadusministeerium, Playtech) ja mujalt istutati ala alustaimestikku sadu uusi taimi ning rajati haigetest, maha võetud puude tüvedest ja okstest putukatele ja väikeloomadele mõeldud elupaikasid.

Meeskond teeb kööstööd Eesti Taimekasvatuse Instituudiga, kes istutasid Uueturu parki Kaubamaja esistele peenardele Eestis aretatud kartuleid, et tutvustada kodumaisete toidutaimede sorte ja seeläbi ka organisatsiooni tegevust laiemalt. Koostöö jätkub ka Autovabaduse Puiestee ajal, kus instituut tutvustab pärismaiseid taimeliike.


Lisaks jätkub kesklinna parkides elurikkuse kasvatamine ja linnahaljastuse hooldusvõtetega kujundamine. Mitmeid pargialasid niidetakse ka sel aastal senisest vähem, et suurendada õitsvate taimede hulka ning luua looduslikum linnapilt. Elurikkuse suurendamine on ette võetud Keskpargis, Uueturu platsil ning Vabaduse puiestikule – vähemniidetavate alade pindala suureneb kokku ligi poole võrra.

Kureeritud Elurikkus meedias

Tartu lõpetab sel suvel muruniitmise paljudes paikades üle kesklinna | Rohegeenius, 18.05.2021
Tartu rajab Vabaduse puiestikku linnasalu | Bioneer, 13.05.2021
Tartu linn pani kesklinna kartulid maha | Aktuaalne Kaamera, 15.05.2021
Galerii: linnasalu talgutel pistsid käed mulda ka kodukontoris töötajad | Tartu Postimees, 10.05.2021
Kureeritud Elurikkus Terevisioonis | ERR, 14.04.2021


Foto: Mana Kaasik

Kureeritud Elurikkuse eestvedajad on maastikuarhitektid Karin Bachmann (karin@kinoline.ee), Anna-Liisa Unt (annaliisale@gmail.com), Merle Karro-Kalberg (merlekar@gmail.com)

Projekti tegevus hõlmab kavakohaselt Tartu kesklinna nelja parki-haljasala: Uueturu ja Kaubahoovi parki, Vabaduse puiestikku ning Võidu ja Kaarsilla vahelist jõeäärt (suvekohvikutega kaldapromenaad Emajõe ääres).

Koostöös kogukondade ja Tartu linnaga on aastaks 2024 saanud neljast kesklinna haljasalast elurikkad pargikeskkonnad, mis on tõmbenumbriks mujalt Eestist ja Euroopast saabuvatele turistidele ja erialaekspertidele, tutvustades Tartut kui keskkonnateadliku tulevikunägemusega nutikat linna.

Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Elu ja Keskkond all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.

Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projektikirjeldust (lk 17).
Email again: