Liigu otse sisu juurde

Parimad praktikad Tartu 2024 Kultuurikompassilt: Boom festival näitab, et massisündmustel on võimalik teha keskkonnahoidlikke valikuid

40 000 külastajaga Boom festival järgib permakultuuri põhimõtteid.Kultuurisündmused peavad arvestama ümbruskonna ja kogukonnagaEuroopa kultuuripealinn Tartu 2024 jagab korraldajatele praktilisi nippe, kuidas vaevata liikuda jätkusuutliku korralduse suunas

Esineja seisab laval.
25. juuli Kaidi-Lisa Kivisalu

Kultuurivaldkonna panus keskkonna mõju vähendamisel kliimamuutustega toimetulemiseks on ülimalt oluline. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 seisab selle eest, et kõik kultuuripealinna sündmused korraldatakse ühtemoodi keskkonnahoidlikult ehk ühe ja sama juhendi eeskujul.

Euroopa kultuurikorraldajad, loovisikud ja poliitikaloojad kogunesid aprillis Tartus Kultuurikompassi foorumil, et ühiselt arutada keskkonnahoidliku kultuurikorralduse tuleviku üle ning jagada oma praktilisi soovitusi Eesti kolleegidega. Boom festivali korraldaja Artur Mendes tutvustas foorumil, kuidas on võimalik suursündmuste korraldamisel lähtuda keskkonnahoidlikest väärtustest.

40 000 külastajaga saab olla keskkonnahoidlik

Boom festival on toimunud Portugalis alates 1997. aastast. Sündmus on oma mastaapsuselt kasvanud aastatega. Korraldajate ringkonnas on teada tuntud nali, et tegu on hoopis ajutise linnaga, mille sees on festival. Nii suurel sündmusel on ka laiahaardeline majanduslik mõju, mis ulatub 56 miljoni euroni.

“Boomiga teeme festivali, mis muudab nii inimesi kui kogukonda. Meid külastab üle 40 000 inimese 175 riigist. Siit tekib paljude jaoks küsimus: kuidas saab midagi sellist olla keskkonnahoidlik? Me ei lähtu ainult peavoolu lähenemisest kliimamõjude hindamisel ja leevendamisel ehk me ei vaatle ainul CO2 jalajälge. Inimeste käitumine, vee kasutamine, teenusepakkujate valik on valdkonnad, mis on ka olulised, kuid ei saa tihti piisavalt tähelepanu,” sõnas Mendes.

Artur Mendes jagas Kultuurikompassil praktilisi näpunäiteid. Foto: Mana Kaasik

Festivalid on linnade mikrokosmid. Täna elab ligi 55% kogu maailma elanikkonnast linnades, 2050. aastaks on see arv hinnanguliselt 70%. Linnade funktsioneerimise ümbermõtestamine on vajalik, siinkohal saavad festivalid aidata lahata ja testida urbanismi tahke.

“Kui me 2002. aastal vahetasime oma festivali asukohta, tekitas see palju küsimusi. Me läksime kohta, kus puudus igasugune taristu – ei olnud vett, ei olnud kanalisatsiooni. Oli lihtsalt ilus maastik. Meil oli kuus kuud, et luua vajalik infrastruktuur 20 000 külastajale. Pöörasime pilgu teaduse ja tehnoloogia poole. Hakkasime kasutama permakultuuri põhimõtted, mis soodustavad näiteks vee taaskasutamist maa uuendamiseks. Me töötame maastikuga, mitte selle vastu. Näiteks hakati 2006. aastal Boom festival ehitama biokonstruktsioone ehk ökoloogilisi ehitisi. Bambusest ehitatud varjualuseid kasutatakse festivalil tänase päevani,” rääkis Boom festivali korraldaja.

Boom töötab selle nimel, et sündmus ei laastaks ümbruskonda ning ei omaks negatiivset mõju kohalikule kogukonnale.

Lihtsad näpunäited keskkonnahoidlikeks valikuteks

Sarnaselt Boom festivalile on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 sündmused keskkonnahoidlikud. See tähendab, et ka Tartu ja Lõuna-Eesti korraldajad arvestavad ümbruskonna ja kogukonnaga. Kultuuripealinn lõi koostöös Tartu linna ja kestliku ürituskorralduse konsultatsiooniettevõtte Acentoga keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi, mis toob kultuurikorraldajate elu lihtsamaks tegemiseks välja minimaalsed nõuded ja soovitused keskkonnahoidliku sündmuse korraldamiseks.

Nimelt peab sündmuse territoorium pärast üritust jääma sama heasse seisukorda kui enne seda.

  • Mõtle läbi, millised on olulisemad looduslikud alad või objektid, mis asuvad ürituse toimumispaigas ja selle lähistel ning mille kaitsega tuleb arvestada (veekogu, vanad puud vms).

Maastikule tekitatud kahju tuleb heastada.

  • Loo selged ja viidastatud liikumisteed ja juhised osalejatele, esinejatele ja kauplejatele – see aitab hoida tundlikumad alad kaitstuna.

Lisaks tuleb ümberkaudsete kinnistute omanikke teavitada toimuvast sündmusest vähemalt üks nädal varem.

  • Teavita kohalikke elanikke ajutistest muudatustest võimalikult pikalt ette. Kaasa võimalusel toimumispaiga lähikogukonda ürituse korraldusse nt vabatahtlikena, paku soodustusega sissepääsu/kauplemisvõimalust jne.
  • Jälgi transpordi/parkimise korraldamisel, et see häiriks minimaalselt kohalikku elu. Teavita kogukonda ajutistest muudatustest võimalikult varakult.
  • Vähenda üritusega seotud heli- ja valgusreostust, mis võib häirida ümbruses elavaid inimesi ja koduloomi. Eelista ilutulestiku asemel valgusinstallatsioone. Väldi ürituse toimumispaigas terveks ööks täisvalgustuse peale jätmist ja muusikat mängimist

Tartu 2024 keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend võtab praktiliselt ja selgitavalt kokku minimaalsed nõuded ja soovitused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamiseks. Juhendiga käivad kaasas praktilised soovitused ja kontrollnimekirjad, mis aitavad korraldajal orienteeruda välja toodud nõuetes. Muutus algab väikestest sammudest ja sinust. Tutvu juhendiga ja hakka julgelt katsetama. Muutuste eest seismine ja nende elluviimine on Ellujäämise Kunst.


Kultuurikompass on Tartu ja Lõuna-Eesti foorum, mis kutsub kultuurikorraldajaid, loojaid ja ettevõtjaid üksteiselt õppima.