Liigu otse sisu juurde

Tartu Ülikooli muuseum kuulutab välja ideekonkursi Toomkiriku valguslahenduseks

Tartu Ülikooli muuseum ootab valgusdisainereid ja -kunstnikke osalema Tartu Toomkiriku valgustuslahenduse ideekonkursil. Valgustuslahenduse loomine on üks osa “Toomemäe taasavamise” projektist, mis kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.

Toomkiriku varemed.
29. apr. Kaidi-Lisa Kivisalu

Foto: Kiur Kaasik

Uue valgustuslahenduse loomise eesmärgiks on Toomemäe ja Tartu kui atraktiivse turismi sihtkoha väärtuse suurendamine. Loodav lahendus peaks olema terviklik ning valgustama välja nii Tartu toomkiriku varemetesse jäänud ala, tornid kui ka toomkiriku kooriosa, kus täna tegutseb Tartu Ülikooli muuseum.Valguslahendus võiks anda linnale kauneid öövaateid, mis lisaksid Tartu kesklinnas asuvale Toomemäe pargile unikaalsust ja aitaksid kujundada linnale tugevat visuaalset identiteeti. Lahendus peaks pakkuma nii kunstilist elamust kui olema  praktiline ja parandama Toomel liikumise nähtavust ja andma lisaväärtust toomkiriku varemete tänasele arhitektuursele struktuurile.

Konkursi võitjal tuleks luua järgnevad valguskihid: Igaõhtune valguslahendus, mis valgustab  välja toomkiriku tänase kuju ja arhitektuuri ning kunstiline valguslahendus, mis võimaldab erilistel sündmustel (nt valgustuslahenduse avamisüritus, Tartu Ülikooli ja Eesti Vabariigi tähtpäevad) toomkirikut eriliselt esile tõsta.  

Kunstilise valgustuslahenduse kontseptsiooni väljatöötamisel on soovitav lähtuda kultuuripealinna kontseptsioonist „Ellujäämise kunstid“ ning võtta aluseks selle põhimärksõnad, milleks on omapärasus, jätkusuutlikkus, ärksameelsus ja koosloovus. Konkursi tulemusena valmib valgustamise kavand ja võidutöö autoriga sõlmitakse leping valgustusprojekti koostamiseks.

Konkurss toimub kahes etapis, esimesena on portfooliovoor, teiseks kavandivoor. Esimeses etapis valib žürii konkursil osalejate varasemalt teostatud tööde referentside põhjal välja 3 osavõtjat, kellele tehakse ettepanek esitada võistlustöö kavandivooru.

Peapreemia on 8 000 eurot, 2. ja 3. koht pälvivad 6 000 eurot. Võidutöö autoriga sõlmitakse leping valgustusprojekti koostamiseks summas 25 000€.

Oma portfoolio ja muud vajalikud dokumendid tuleb saata hiljemalt 27.05.2022 aadressile: [email protected]

Projekti järgmistes etappides on plaan  arendada valgustusprojekti käigus ka elektritaristut varemete vahel ja kirikut ümbritseval alal ning luuakse paremad tingimused ürituste korraldamiseks nii Tartu kultuuripealinna aastaks kui ka  edaspidiseks.

Lisainfo ja lähteülesande leiab: https://www.muuseum.ut.ee/et/content/toomkiriku-valguslahenduse-ideekonkurss