Liigu otse sisu juurde

Tartu Maailmaülikool otsib Lõuna-Eesti kogukonna-akadeemiate eestvedajaid

Tartu Maailmaülikooli eestvedaja Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab välja ideekorje partnerite leidmiseks, kellega koos jõuda 2024. aastal 12 põneva Lõuna-Eesti inimesi ja tippteadlasi ühendava sündmuseni. Tartu Maailmaülikool on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Märkmepaberid.
07. veebr. Kaidi-Lisa Kivisalu

Tartu Ülikooli eetikakeskus

Tartu Maailmaülikool on kogukonna-akadeemia tüüpi
sündmuste sari, mis toimub erinevates Lõuna-Eesti paikades. Eetikakeskuse
projektijuht Triinu Laan ootab
tulevastelt sündmustelt maailmaparanduslikku sünergiat: „Tartu Maailmaülikooli
vaim ja eesmärk minu kodukeeles võiks kõlada kaksikmotona: „Inemiseperi ilm!
Ilmaperi inemine!“ Lahtiseletatult – loome koos maailma, mis kestab ja kus meil
on hea olla.“

Tartu Maailmaülikooli meeskond pakub kogukondadele tuge
sündmuse arutelu- ja teadusosa planeerimisel ja korraldamisel ning toob kohale
eksperdid teadusmaailmast. „Kogukonna ülesandeks on tuua esile neile
südamelähedane proovikivi koos sooviga seda lahendada, pakkuda sündmuse
formaat, koht ja lisategevused ning vedada sündmuse korraldust,“ selgitab Laan
protsessi.

Ideekorje puhul puuduvad formaadi osas ettekirjutused.
Korraldajad näevad, et sündmuse ülesehituse valib iga kogukond ise. Tingimus on
see, et avalik sündmus (nt festival, konverents, mõttetalgud, suve-, metsa- või
külaülikool, aida- või reheakadeemia) kaasaks erinevaid eagruppe ning võtaks
luubi alla nende jaoks pakilised teemad. Sellised, mille käsitlemisel on abi
teadusest ja ühiste väärtuste otsimisest ning eelarvamustevabast
mõttevahetusest.

Mida peaks üks lõunaeestlane tegema, et Tartu
Maailmaülikooli sündmus jõuaks just tema kodukanti? „Arutage asja teiste
kogukonnaliikmetega. Valige organisatsioon, mis soovib asja eest võtta ja andke
endast meile märku.“ ütleb Laan.

Sooviavaldusi oodatakse 21. märtsini 2022 ja kõigi ideekorjes osalenud kogukondadega
võetakse ühendust.

Üleskutse ja ideekorje
vormi kogukondadele leiab aadressilt:

https://eetikakeskus.ut.ee/et/sisu/tartu-maailmaulikool-otsib-partnereid

Tartu Maailmaülikooli
korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus, mis on ülikooli valdkondi ühendav üksus.
Eetikakeskus soovib, et teaduse ja ühiskonna koostöö ning väärtusarutelud
oleksid Eesti igapäevaelu loomulik osa. Eetikakeskuse meeskond loodab
maailmaülikooli sündmustel näha võimalikult kirevat teemadepaletti ning kutsub
Lõuna-Eesti aktiivseid kogukondi üles otsima koos teadlastega lahendusi
globaalsetele probleemidele lokaalselt ja vastupidi. Tartu Maailmaülikool on
ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Ülevaade Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 ja
Tartu Maailmaülikooli programmi haaratud Lõuna-Eesti piirkonnast:
https://tartu2024.ee/regioon

Lisainfo

Triinu Laan, Tartu Maailmaülikooli projektijuht,
[email protected], tel 5332 2153