Liigu otse sisu juurde

Tartu 2024 ja Bodø 2024 kutsuvad kokku tulevased seto, võro, mulgi ja saami kultuuride eestvedajad

Euroopa kultuuripealinnad Tartu 2024 ja Bodo 2024 kutsuvad kokku võro, seto, mulgi ja saami aktiivsed noored eesmärgiga arendada soome-ugri väikerahvaste tulevasi eestvedajaid.

01. märts

Koos Tartuga kultuuripealinna tiitlit kandva Lõuna-Eesti kultuuri rikastavad nii setod, võrokesed kui mulgid oma eripäraste kommete ja keeltega. Bodø linnaga kultuuripealinnaks olevas Nordlandi maakonnas elab rikka kultuuripärandiga põlisrahvas saamid.

Euroopa kultuuripealinnad Tartu 2024 ja Bodø 2024 viivad ellu aasta aega vältavat koostööprojekti, mis annab seto, võro, mulgi ja saami noortele võimaluse kogemusi vahetada, üksteiselt õppida ja eestvedamisoskusi arendada. Programmi raames on osalevatel Lõuna-Eesti noortel võimalus külastada saami noori Põhja-Norras Euroopa Kultuuripealinnas Bodøs ja omakorda võõrustada saami noori Lõuna-Eestis.

Noored saavad ülesandeks luua koostööna näituse ja digikogumiku, mis tutvustab häid näiteid noorte osalusest ja kaasamisest omakultuuri edendamise ettevõtmistes mõlemas riigis. 

Kuni 10. märtsini (k.a) oodatakse  seto, võro ja mulgi kultuuri tähtsaks pidavaid noori projektis osalemise soovist märku andma. Selleks tuleb saata kuni ühe A4 pikkune lühiessee teemal “Missugustes omakultuuri (võro, seto, mulgi) ettevõtmistes olen osalenud ja mida plaanin teha tulevikus omakultuuri edendamise heaks?” aadressile [email protected].

Koostööprogrammist saab osa võtta kaks seto noort, kaks võro noort ja kaks mulgi noort vanuses 16–26. Samuti lisandub kuus saami noort Norrast. Programmi töökeeleks on inglise keel. 

Koostööprojekti “Rising young ambassadors in minority cultural field” rahastab Euroopa Liidu Erasmus+ programm.