Liigu otse sisu juurde

Tartu 2024 Ellujäämise Kunstide Dokprogramm

Ellujäämise Kunstide filmiprogramm püüab uurida, õppida ja jagada kultuuripealinn Tartu 2024 piirkonna unikaalsust läbi filmikunsti meediumi.“Ellujäämise Kunstide” egiidi valmib 2024. aastaks 8 lühifilmi Eesti loojate ja maailma tipprežissööride koostöös, ning katab eri teemasid laste robootikaringidest meie märgalade loodusliku unikaalsuseni, aktiivsest kohalike kogukondade seltsielust Jüri Lotmani, Uku Masingu või Jaan Kaplinski jalajälgedeni, uuesti ellu ärkavast maapoest Tartu idufirmadeni. Valmivate dokumentaalfilmide eesmärgiks on tuua kinoekraanidele kunstiliselt kõrgel tasemel aus pilt erinevatest looduslikest ning sotsiaalkultuurilistest ellujäämise viisidest, Lõuna-Eesti inimeste, paikade ja kultuuride näitel vahetult Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 aastale eelnenud ajal.

Filmitegija arvutiekraanide taga.
23. nov. marika.goldman

Filmid leitakse 2022. aasta talve hakul toimuva ideekonkurssi kaudu, kuhu loojad esitavad oma lühifilmiprojekti kirjelduse teemal “Ellujäämise Kunstid”. Ideekonkursi formaat võimaldab leida erinevad teemad ning autorid, kes avaks Tartut ja Lõuna-Eestit kunstiliselt põneval moel nõnda, et lühifilmid oleks küll omaette teosed aga samas moodustaksid ühtse kultuurilise koodiga terviku ehk lühidokumentaalfilmide kogumiku “Ellujäämise Kunstid”.

Rahvusvaheliste režissööride kaasamine tagab, et need Lõuna-Eesti lood resoneeruvad ka teistes Euroopa paikades ja inimestes ning Eesti režissöörid pakuvad jällegi nägemuse sellest kuidas me ise tahame ja soovime siinset elu mõtestada. Välise ja sisemise loojapilgu läbi jõuab ekraanidele kahepooluseline aus tervikpilt elust Tartus ja Lõuna-Eestis.

RESIDENTUURID

Rahvusvahelise filmitegijate residentuur kutsub 2022. ja 2023. aastal Tartusse ja Lõuna-Eestisse kümmekond tunnustatud dokumentaalfilmide režissööri. Residentuuridest kasvavad välja kunstilised ideed, mis võivad teostuda nii “Ellujäämise Kunstide” lühifilmide kogumiku raames või muul moel meie piirkonna loojatega koostöös.

RETROSPEKTIIVID

Koostöös Tartu Elektriteatriga toimuvad põnevate autorite loomingut tutvustavad retrospektiivid-kohtumisõhtud, mille raames Lõuna-Eestis resideeruvad režissöörid avavad ennast läbi oma teoste Tartu kinohuvilistele. Filmiõhtute raames näeb suurel ekraanil valitud filme ning peale seansse on võimalik autoritega vestelda nähtud filmidest tõukuvatel teemadel.

MEISTRIKLASSID

Eestis resideeruvad režissöörid viivad läbi ka meistriklassi, mis on avatud kohtumine, kus üks kunstnik avab ukse oma loomekööki. Tutvustades oma meetodeid, loomingulisi printsiipe ning tehnilisi vahendeid ehk kuidas ja millega tema oma lugusid jutustab. See on pigem professionaalilt professionaalile (või tulevasele professionaalile) mõeldud mitmetunnine kohtumine, mis on lahendatud sõltuvalt selle pidaja eelistusest. See võib toimuda nn. artist talk formaadis, kureeritud intervjuuna, loenguna, filmikatkete vaatamise ja aruteluna või ainult küsimused-vastused stiilis publikuga.

MEEDIAÕPPEPÄEVAD ehk DocDJ

Lisaks meistriklassile viivad residendid läbi noortele suunatud meediaõppepäeva ehk DocDJ, mis on keskkoolinoortele suunatud programm. Õppepäevad leiavad aset nendes Lõuna-Eesti piirkondades, kus residendid viibivad. DocDJ käigus tutvustatakse noortele filmitegemise olulisemaid etappe (stsenaarium, loo jutustamine, produktsioon, kaameratöö, monteerimine, helindamine jne) filmivaldkonna sõnavara ning ameteid. Õppepäev annab noortele võimekuse audiovisuaalset meediat mõista ja analüüsida ning saada ülevaadet filmi tegemise protsessist, mis võib neisse istuda seemne tulevikus iseenda loomingulisele teekonnale asumiseks.


Foto:  Mana Kaasik

TURUNDUSLABOR

Turunduslabor on eelkõige suunatud Tartu 2024 filmiprogrammi valitud filmiprodutsentidele, kuid laiemalt ka teistele Põhja- ja Baltimaade filmitegijatele, tudengitele ning kultuurikorraldajatele. Turunduslabori lektoriteks on Põhjamaade ja Baltimaade erinevatest valdkondadest pärit spetsialistid, kes toetava ka valdkonnaülest lävimist ja praktikate vahetust. Turunduslabori eesmärgiks on tõsta filmitegijate kompetentsi filmide levitamises ja lugude jutustamises erinevatel meediumitel ning aidata orienteerumisel audiovisuaalmaastiku tuleviku stsenaariumites.

Labor otsib vastuseid järgmistele küsimustele:

Milline on tuleviku publik? Kuidas jõuda publikuni läbi segmenteerimise ja väärtuspakkumise? Kuidas jõuda filmidega Z-generatsiooni noorteni? Kuidas ja milliste sõnumitega jutustada üht lugu läbi erinevate meediumite? Milliseid platvorme filmide levitamisel kasutada.

FILMIDE ESILINASTUSED

2024. aasta alguseks valmib Ellujäämise Kunstide filmiprogrammi raames 8 lühidokumentaalfilmi, mis pakuvad ausa pildi elust Tartus ja Lõuna-Eestis vahetult Kultuuripealinna aastale eelnenud ajal. Valminud filme linastame 2024. aasta mai esimesel nädalavahetusel valitud Lõuna-Eesti linnades ja külades. Esilinastus on plaanitud toimuma üheaegselt, kogukondadele olulistes kultuuri sõlmedes – kinos, kultuurikeskuses, rahvamajas, koolis jne. Esilinastused toimuvad just nendes piirkondades, kus toimus lühifilmide filmimine. Meie jaoks on oluline, et esilinastused sünniksid koostöös kogukonna ja kohaliku omavalitsuse esindajatega nii, et iga inimene saaks sellesse panustada. Sündmus on eelkõige suunatud kohalikele inimestele, kuid ootame külla ka filmide tegijad ja osatäitjaid. See on filmipidu inimeselt inimesele, et kinnipüütud vaimud ei jääks vaid kinolinale.

Projekti korraldavad:

Anna-Liisa Ingver, projektijuht, tel:+372 59035589, e-mail: [email protected]

Kaarel Kuurmaa, kunstiline juht, tel: +372 5655357, [email protected]

Liisa Nurmela, produtsent ja turundus-kommunikatsiooni spetsialist, tel: +372 51974945, [email protected]