Liigu otse sisu juurde

Tartu 2024 avas vabatahtlike kandideerimisvooru

Alates 11. märtsist kuni 2. aprillini on võimalik kandideerida SA Tartu 2024 vabatahtlikuks. See tähendab, et Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 sündmuste juurde otsitakse vabatahtlikke seitsmes kategoorias: saatjad, infotöötajad, eriürituste vabatahtlikud, lava abilised, tehnika-, ja keskkonna valdkonna abilised ning fotograafe.

Car free avenue.
31. jaan. Kaidi-Lisa Kivisalu

Foto: Mana Kaasik

Tartu 2024 vabatahtlike eestvedaja Jaan Ulst kommenteerib: “Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevused koguvad aina hoogu ning kätte on jõudnud aeg kaasata vabatahtlike energiat. Tänase avaliku kutsungiga otsime abilisi Tartust ja Lõuna-Eestist perioodiks mai – august 2021.”

Kandideerima oodatakse erineva taustaga inimesi ehk neid kes otsivad uusi kogemusi, kuid ka professionaale, kes on valmis teistele enda oskusi õpetama. SA Tartu 2024 peab kandidaatide puhul oluliseks avatud meelt ja entusiasmi. SA meeskonna eesmärk on üles ehitada vabatahtlike süsteem, mis kätkeb endas 2024. aastaks üle tuhande abilise.

Ulst avab vabatahtlike rolle: “Saatjad hoolitsevad külastava väliskülalise igakülgse heaolu eest. Selles rollis tuleb kasuks oma kodukoha tundmine, et vajadusel töötada giidina. Infotöötajad aitavad (välis)külalistel leida lahendusi erinevatele probleemidele ja oskavad sündmuste programmis orienteeruda. Eriürituste vabatahtlikud osalevad pidulike õhtusöökide ja väljapaistvate pidude korraldamisel. Lavatagused abilised vastutavad välilavade esinejate heaolu ja ajagraafiku ladusa kulgemise eest. Tehnika vabatahtlikke kaasatakse ehitamisel ja muudes tehnilistes küsimustes. Keskkonna vabatahtlikud teadvustavad külalistele festivali keskkonnasõbralikke praktikaid. Fotograafid jäädvustavad erilisi hetki.”


Foto: Mana Kaasik

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks tuleb täita ankeet, mida on võimalik teha inglise keeles, sest meeskonnaga oodatakse liituma ka mitte eesti keelt kõnelevaid liikmeid.

Ankeedi täitmise tähtaeg on 2. aprill. Peale seda vesteldakse kandidaatidega ning selgitatakse välja nende profiil ja roll Tartu 2024 meeskonnas.

Vabatahtlikega hoitakse ühendust e-kirjade teel, milles jagatakse olulist informatsiooni ja praktilist infot vabatahtlike infopäevade ning töövahetuse ajagraafikute kohta.

Mida pakub Tartu 2024 vabatahtlikule?

Vabatahtliku töö pakub palju rõõmu ja mitmekülgseid kogemusi. Valituks osutunud liituvad kokkuhoidva tiimiga ja neil avaneb võimalus töötada võrgustikus, mis koosneb artistidest, korraldajatest, visionääridest ja kogukondade esindajatest. Vabatahtlikud saavad Tartu 2024 bränditooted, koolitusi vastavalt ametikohale ja toitlustust olenevalt töövahetusest.

Rohkem informatsiooni jagavad Jaan Ulst: [email protected]