Liigu otse sisu juurde

Rahvusvahelised eksperdid nügivad Tartus kultuuri abil Euroopa rohepoliitikat

Tartus sai alguse Euroopa Liidu liikmesriikide kultuurisektori ja Euroopa Komisjoni vahelise lüli Voices of Culture’i kohtumine. Kahe päeva jooksul töötasid eksperdid välja plaani, kuidas võiks kultuurivaldkond aidata kaasa Euroopa rohepoliitikate loomisele ja energiakriisi lahendamisele. Septembris esitletakse tulemusi Brüsselis.

Inimesed poseerivad trepil.
19. juuni Kaidi-Lisa Kivisalu

Kultuurieksperdid 33st Euroopa institutsioonist ja organisatsioonist asusid Tartus arutama, kuidas saab kultuur ja loomemajandus panustada keskkonnahoidlike lahenduste loomisse teistes tööstusharudes, aidata kaasa Euroopa energiakriisi lahendamisele ja kuidas neid meetmeid kultuurikorralduses ja igapäevaelus rakendada.

Kohtumine Tartus pole juhuslik, määravaks sai nii Tartu kuulumine Euroopa Komisjoni saja kliimaneutraalse ja targa linna hulka kui ka Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 loovkontseptsioon Ellujäämise Kunstid, mis haakub roheteemadega. Samuti on Tartu 2024 koos linnaga ühena esimestest Eestis loonud keskkonnahoidliku kultuurikorralduse juhendi, milles toodud põhimõtteid järgivad linna ja Tartu 2024 programmi üritused.

Eesti kogemusi jagavad ajurünnakul Tartu kultuurivaldkonna juht Kristiina Avik ja Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmiliini Elu ja keskkond juht Triin Pikk.

“See, millega tegeleme nende kahe päeva jooksul, on tugevalt seotud Tartu 2024 juhtideega,” rääkis Triin Pikk. “Otsime ja loome viise, kuidas tagada kestlik tulevik ja elu maal ning kuidas just kultuur ja loomevaldkond saab aidata kaasa paremale valdkondadevahelisele koostööle ja kestlikule arengule rohujuuretasandil.”

Pika sõnul on kultuuri võimuses inspireerida publikut, muuta mõtteviise ning pakkuda välja uusi mõttemustreid, kuidas elu jätkusuutlikult korraldada. Ajurünnaku tulemusel valmivat plaani esitleb Voices of Culture septembris Brüsselis. Raport saab Euroopa Komisjonile aluseks rohepoliitikate väljatöötamiseks ja liikmesriikide rahastusmudelite koostamiseks.

Voices of Culture on alates 2015. aastast osa Euroopa Komisjoni initsiatiivist suurendada ja julgustada dialoogi Euroopa Liidu kodanikuühiskonna sidusrühmade ja komisjoni vahel. Praegu juhib dialoogi Voices of Culture’i komisjoni nimel Goethe instituut.