Liigu otse sisu juurde

Praeguseks on 14 omavalitsuse volikogu kiitnud heaks koostöölepingu sõlmimise Tartu 2024ga

Alates augusti lõpust on 14 Lõuna-Eesti omavalitsuse volikogu on kiitnud heaks koostöölepingu sõlmimise Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024ga. Omavalitsused osalevad seeläbi Eesti 2024. aasta tippsündmuse ettevalmistamises ja läbiviimises. Omavalitsused panustavad ja saavad osa nii Tartu 2024 kultuuriprogrammist, koolitustest kui turistide siia kutsumise nimel tehtavast turundusest.

Volikogu liikmete grupipilt Tartu 2024 stendiga.
08. okt. Kaidi-Lisa Kivisalu

“Tänased volikogude otsused on kahtlemata verstapostiks Tartu linna ja Lõuna-Eesti omavalitsuste partnerluses eduka Euroopa kultuuripealinna nimel. Koostööleping annab meile tugeva aluse, et korraldada ühiselt üks Eesti 2024. aasta tippsündmustest, mille edukast ja silmapaistvast teostumisest võidab nii meie regioon kui terve riik,” kinnitas sihtasutuse Tartu 2024 juht Priit Mikk. Teistes tiitlivõidule koos kandideerinud omavalitsustes on koostöölepingut käsitlevad volikogude istungid veel ees ootamas, kokku teeb Euroopa kultuuripealinna nimel koostööd 20 Lõuna-Eesti omavalitsust.

Koostöölepingus kinnitavad Tartu linna poolt asutatud sihtasutus Tartu 2024 ja omavalitsused, et Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 viiakse ellu osapoolte igakülgses koostöös ning ühiselt pingutatakse selle nimel, et kõigis omavalitsustes toimuks selle raames unikaalseid sündmusi.

“Järgnevate aastate töö käib selle nimel, et valmiv Tartu 2024 programm pakuks elamusi vallaelanikele, erinevaid osalusvõimalusi kogukondadele ning uusi teadmisi ja kogemusi kohalikele korraldajatele,” kirjeldas Tartu 2024 regionaalne koordinaator Annela Laaneots, mida Euroopa kultuuripealinn kaasa toob.


Ettevalmistused viiakse läbi mitmel tasandil

Koostöölepingus on kirjeldatud omavalitsuste ja sihtasutuse Tartu 2024 paljutahuline koostöö. Kõigi omavalitsuste juhid kuuluvad Tartu 2024 Omavalitsusjuhtide Foorumisse, mis koguneb minimaalselt kaks korda aastas oluliste küsimuste aruteludeks. Omavalitsusjuhtide Foorum teeb ka ettepaneku Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtide esindaja määramiseks sihtasutuse nõukogusse.

Kultuuripealinna ettevalmistamise protsessi sujuvaks kulgemiseks on iga omavalitsus määranud ühe isiku, kes on kultuuripealinna ettevalmistamise protsessis kontaktisikuks ning kelle kaudu toimub informatsiooni vahendamine ja kokkulepete ettevalmistamine omavalitsusega.

Koostöölepinguga liitunud omavalitsuste kultuurivaldkonna töötajad kaasatakse kultuuripealinna kultuuritöötajate võrgustikku ja avalike suhete valdkonna töötajaid kultuuripealinna kommunikatsioonivõrgustikku.


Sihtasutus Tartu 2024 teeb tihedat koostööd ka Lõuna-Eesti maakondlike arendusorganisatsioonidega. Iga kaasatud maakonna arendusorganisatsiooni ja Viljandi linnavalitsuse poolt nimetatud kultuurijuht kuulub kultuuripealinna programmi ettevalmistavasse regionaalsesse ekspertkomisjoni, mis nõustab sihtasutust kultuuripealinna programmi regionaalse osa ettevalmistamisel.

Samuti on koostöölepingus määratletud finantseerimispõhimõtted, mis on arvutatud vastavalt omavalitsuse elanike arvule printsiibil, et teiste avalikust või erasektori pärit rahastajate toetus tegevuste elluviimiseks on suurem kui konkreetse omavalitsuse panus.

Koostöölepingule lisandub igal aastal sihtasutuse ja iga omavalitsuse vaheline tegevuskava. Aasta lõppedes esitab SA Tartu 2024 vastavale omavalitsusele aruande tegevuskava elluviimise kohta. Esimesed tegevuskavad koostatakse 2021. aastaks ning esimesed aruanded 2022. aasta alguseks.


Euroopa kultuuripealinna majanduslik mõju

Kultuuripealinn on suursündmus, millel on ka majanduslik mõju. “Tiitliaastal toimuv mõjutab eelnevate kogemuste näitel positiivselt nii siin ööbivate kui ühepäevaturistide arvu, majutus-, toitlustus- või transpordiettevõtete käivet, loomemajandust ning teisi tugiteenuste pakkujaid,” rääkis SA Tartu 2024 juht Priit Mikk.

Kohalikku ettevõtlust toetab see, et kultuuripealinna ürituste ettevalmistamises ja elluviimises osalemine annab vallale ja siin tegutsevatele asutustele mitmekülgseid võimalusi mainekujunduseks ning väljundeid Tartu 2024 välis- ja riigisiseses turunduses ja kommunikatsioonis.

Priit Miku sõnul on kultuuripealinna elluviimine seetõttu pikaajaline investeering. “Võime korraldada rahvusvahelisi üritusi ja kasvanud tuntus jäävad piirkonnale kasu tooma ka pärast 2024. aasta lõppu,” osutas Tartu 2024 juht. “Pikaajalised kogemused on näidanud, et just kultuur on parim viis teha maailmas suuremaks nii iga omavalitsust ja Lõuna-Eestit kui tervet meie riiki. Meie lähiaja suurim ühine võimalus selleks on Euroopa 2024. aasta kultuuripealinn.”