Liigu otse sisu juurde

Peaasi ajab naerma! otsib vaimset tervist toetava improkomöödia harrastusgruppide läbiviijaid Lõuna-Eesti kogukondadesse

Kas toimetad mõnes Lõuna-Eesti piirkonnas ja sooviksid oma kogukonnas luua meeldiva ja kasuliku vaba aja veetmise viisi, mis avaldab positiivset mõju ka osalejate vaimsele tervisele?

23. märts Kaidi-Lisa Kivisalu


Foto: Peaasjad

Mis on vaimset tervist toetav improkomöödia “Peaasi ajab naerma!”?

MTÜ Peaasjad ja Ruutu10 ühisarendus:

 • Nö hobiklubi, kus mängitakse erinevaid improvisatsioonilisi mänge,
  tehakse lihtsamaid improvisatsioonilisi harjutusi ja stseene
  juhendamisel.
 • Kuidas aitab impro vaimset tervist toetada? Hinnanguvabadus, üksteise
  toetamine, kohalolek, meeldivad tunded, perfektsionismist lahti
  laskmine, toetab enesehinnangut ja enesekindlust.
 • Lisame juurde vaimse tervise teemalised arutelud harjutustele,
  harjutuste põhimõtete/kasulike mõjude rakendamine igapäevaelus,
  materjalide jagamine ja nende põhjal arutlemine.

Mida Sulle pakume? (PS! Kõik see on Sinu jaoks tasuta!)
 • 2022. a. september-detsember saad läbida Ruutu10 improõppe 2
  moodulit grupitreeninguna
  , mis aitab Sul paremini mõista
  improkomöödia formaati ja läbi proovida erinevaid harjutusi. Õpe
  toimub 1x nädalas 2 tundi korraga 4 kuu vältel.
 • 2023. a. jaanuar-aprill saad läbida spetsiaalse mooduli, mille käigus
  saad ettevalmistuse, kuidas oma kogukonnas läbi viia avatud
  improtunde (kõigile vanuses 16+ avatud praktilised ja lõbusad tunnid)
  spetsiaalselt vaimset tervist toetava suunaga. Õpe toimub 1x nädalas 2
  tundi korraga, 8x selle perioodi vältel.
 • Mentorlus ja tugi gruppide läbiviimise ajal MTÜ Peaasjad ja Ruutu10
  poolt.
Mis on Sinu panus?
 • 2023 a. sept-dets hakkad vaikselt oma kogukonnas vaimset tervist
  toetavat improgruppi käivitama ja testima.
 • Saad ise valida, kellele gruppe läbi viima hakkad (nt töökohas,
  rahvamajas, koolis, vanemaealiste päevakeskuses vms). Ka gruppide
  sagedus ja täpne ülesehitus jäävad Sinu otsustada.
  Aktiivsete Kodanike Fondi toel saame võimaldada Sulle õppe tasuta
  läbimist ning järelmentorlust kui hakkad gruppe ellu viima. Gruppide
  läbiviimise eest me kahjuks maksta ei saa, kuid aitame leida selleks teisi
  võimalusi: küsida osalejatelt sümboolset tasu, rääkida läbi KOViga,
  otsustada gruppe läbi viia tasuta või mõne muu projekti raames jms.
 • 2024 a. jaan-dets viid oma kogukonnas regulaarselt läbi vaimset tervist
  toetavaid improgruppe. Ja loomulikult soovime, et improgruppide
  läbiviimine kogukonnas kestaks edasi ka pärast 2024. aastat. Need
  oskused ja võimalus neid kasutada jäävad Sulle kogu eluks!

Keda ootame osalema?

 • Sul pole vaja kogemust ei improkomöödiast ega vaimse tervise
  teemadel. Küll aga on Sul vaja huvi mõlema valdkonna vastu,
  motivatsiooni õpe läbida ja harrastusgruppi ellu viia!

Kuidas edasi?

 • Vaimset tervist toetava improkomöödia väljaõppes osalemiseks
  pane oma huvi kirja siin ja me võtame Sinuga ise ühendust.

 • Tule 2. aprillil Nõo Kultuurikeskusesse vaimse tervise impro etendusele
  ja töötuppa – saad omal nahal vaimset tervist toetavat improkomöödiat
  kogeda!
 • Küsimuste korral võta ühendust: Minna Sild, [email protected], +372 55 966 866.

Tegevus kuulub “Peaasi ajab naerma!” projekti alla, mis on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.
Tegevust toetab Aktiivsete Kodanike Fond, mida Eestis vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.