Liigu otse sisu juurde

Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm alustab sündmuskorralduse tugiprogrammi

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluv Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm alustab sel nädalal koos LEADER-tegevusgruppidega pooleaastast sündmuskorralduse tugiprogrammi kohalikele kogukondadele, kelle väärtuspõhised sündmused toimuvad 2023.–2024. aastal.

24. jaan. Kaidi-Lisa Kivisalu


Foto: Maanus Kullamaa

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja
Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator Kristiina Tammets ütles, et tugiprogrammi
eesmärk on anda sündmusi korraldavate kogukondade meeskondadele täiendavat
tuge, teadmisi ja inspiratsiooni. „Euroopa kultuuripealinna põhiprogrammi
raames toimub sel ja järgmisel aastal 20 sündmust, mida korraldavad Lõuna-Eesti
kogukonnad, et tõsta esile kohalikele inimestele olulisi kultuuri- ja
loodusväärtusi ning piirkonna eripära. Kuidas seda tulemuslikult teha,
hakkamegi üheskoos läbi töötama, tuues sündmuste arendusprotsessis kokku kogukondade
meeskonnad ja oma ala parimad eksperdid,“ rääkis Tammets. 

Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm on
ühtlasi regionaalne arendusprojekt, mille eesmärk on laiem kui kultuurisündmuste
korraldamise toetamine. „Kõik projekti tegevused on suunatud pikaajalise positiivse
mõju saavutamisele Lõuna-Eesti piirkonna arendamiseks, kaasates tugevalt
kohalikke kogukondi,“ selgitas Tammets. „Meie siht on olnud algusest peale siinsete
kogukondade võimestamine, uute koostöövormide innustamine, noorte
ettevõtlikkuse edendamine ja kestliku arengu toetamine kogu piirkonnas,“
selgitas Tammets. Kõik need sihid lähtuvad muuhulgas Lõuna-Eesti LEADER-võrgustiku
tegevussuundadest ja saavad väljundi Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024
põhiprogrammi raames. 

Kogukonnasündmuste tugiprogramm
kestab kokku pool aastat ning koosneb kuuest koolitusmoodulist ja
mentorkohtumistest, mis aitavad temaatiliselt avada ja läbi töötada kõik
sündmuse korraldusega seotud olulised aspektid. Sündmuste arendamise käigus
saavad osalejad harjutada koostööd nii oma meeskonnaga kui ka teiste
kogukondadega, et jaanuarist juunini arendada enda sündmust ja lihvida korraldamise
oskuseid võimalikult praktilisel moel. Tugiprogramm algab esimese
koolituspäevaga Tartus 25. jaanuaril ja lõpeb 8. juunil. Sündmuskorralduse tugiprogrammi
aitab ellu viia MTÜ Creativity Lab Academy. 

Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi kuuluvad
2022. aastal toimunud avatud taotlusvooru tulemusena järgmiste kogukondade
projektid: Peipsi Toidu Tänav 175 km, „Taliteed Emajõe-Suursoos“, „Läbi linna: Valga+Valka“,
Seto tantsupidu „Kad´ah
kavvõkõ´“, konverents „Kohalik kultuur kui ruumiloome komponent“ Valga linnas, „Seto
kostipäiva aastaring“, Tartumaa toidufestival 2023 ja Tartumaa toidufestival
2024, kogukonnafestival „Mina tean, kust tuleb minu toit”, dokumentaalne
osaluslavastus „Ellujäämiskunstid. KMOMID“, projekt „Sanna!“, roosifestival
Kaagjärvel, jõeretkede sari „Avasta Emajõgi!“, maaliliste maastike
väärtustamise ja jäädvustamise matkasari Otepääl, „Meelterännak looduses“,
Kagu-Eesti kultuuri- ja inspiratsioonifestival „Loovus loob lootust!“, „Avastamata
Antsla aarded – järved“, I Kodavere laalupido, kogukonnaetendus „Leevaku
kullakaevur“ ja Navi küla kogukonnafestival 2024. Täiendav taotlusvoor on kavas korraldada
veel Tartu vallas, et leida sobiv sündmus ka selle omavalitsuse piiresse.

Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi raames
korraldatakse 2023.2024.
aastal 20 väärtuspõhist sündmust, mis kutsuvad osalema külastajaid Eestist,
Euroopast ja mujalt maailmast. Kogukonnaprogrammi eesmärk on anda
hoogu omavahelisele koostööle ja tugevdada Lõuna-Eesti identiteeti, tutvustades
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammis ühiselt kogu piirkonda
külalistele just nende väärtuste põhjal, mis on olulised kohalikele inimestele
ja kogukondadele. Kõik valitud sündmused aitavad esile tõsta Lõuna-Eesti
väärtusi – puhast loodust, mitmekülgset kultuuripärandit, kohalikku
toitu ja käsitööd, tervislikku eluviisi, jätkusuutlikke ja innovaatilisi
lahendusi ning aktiivseid ja elujõulisi kogukondi.

Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm
kasvas välja 2013. aastal Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide käima lükatud kollaste
akende projektist „Elu kahe maailma piiril“. Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi
viivad ellu LEADER-tegevusgrupid Tartumaa Arendusselts, Valgamaa
Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider ning
koostööpartneritena löövad kaasa Tartu, Elva, Võru ja Valga linn. Rahastus tuleb
LEADER-meetmest ning SA Tartu 2024 poolt Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammile
eraldatud eelarvest. Kogukonnaprogrammi tegemistesse on partnerina kaasatud teinegi Euroopa
kultuuripealinn Tartu 2024 projekt Tartu Maailmaülikool. 

Lisainformatsioon:

www.visitsouthestonia.com/tartu-2024/
tartu2024.ee/kogukonnaprogramm