Liigu otse sisu juurde

Küsitluse tulemused näitavad, et Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate rahvusvahelise koostöö võimekus vajab tuge

Valminud on raport kevadel läbi viidud teisest Tartu kultuurikorraldajate küsitlusest, mis laienes tänavu ka Lõuna-Eestisse. Küsitlusest selgus, et kultuuriürituste läbiviijad peavad oluliseks ja soovivad suurendada oskusi rahvusvaheliseks koostööks, ent ka näiteks erivajadustega publiku kaasamiseks. Ligi 250 korraldaja vastused on sisendiks Euroopa kultuuripealinna ettevalmistustele ning kultuurivaldkonna teadmistepõhisele arendamisele regioonis.

07. sept. Kalle Paas

Küsitluse projektijuhi Kristiina Aviku sõnul on Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate nägemus kultuuri rollist ühiskonnas lai ning avatud ollakse mitmekülgsetele projektidele ja koostööle. “Tartu ja Lõuna-Eesti kannavad 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlit ning küsitluse tulemused viitavad mitmele olulisele teemale, millega peab tegelema aktiivselt enne tiitliaastat,” rõhutab Avik. Rohkem tähelepanu vajab näiteks rahvusvahelise koostöö võimekuse arendamine Lõuna-Eestis: 46% küsitletutest ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud mitte üheski rahvusvahelises projektis.

Ka ligipääsetavuse suurendamine kultuurivaldkonnas ning töö erivajadustega inimestega on teemad, milles kultuurikorraldajad näevad rohkelt arenguruumi. Neil teemadel saab küsitluse projektijuhi sõnul kogemusi vahetada juba lähipäevil: “8. septembril toimub Viljandi Pärimusmuusika Aidas seitsmes Kultuurikompassi foorum, kus on seekord fookuses just kultuuri ligipääsetavus nii geograafiliselt, erivajadustega inimestele kui ka eri sihtrühmadele.”

Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate küsitlusest selgus veel, et oluliseks peetakse ja oma pädevusi soovitakse suurendada loomemajanduse ning ärimudelite tundmises, uute tehnoloogiate kasutamises, ühisrahastuses ja erasektori kaasamises, disainmõtlemises ning autoriõiguste teemadel. “Kogutud vastustest tõstatub ka vajadus kaasata Lõuna-Eesti kultuurikorraldajaid laiematesse kultuuripoliitilistesse aruteludesse, sest kõik tööga seotud probleemid ei ole indiviidi tasandil lahendatavad,” nendib küsitluse projektijuht Avik.

2020. aasta kultuurikorraldajate küsitluse raportiga saab tutvuda Tartu 2024 kodulehel.

Järjekorras teine kultuurikorraldajate küsitlus algas mais ja selle viis läbi Tartu linnavalitsus koostöös nõustamisettevõttega Creativity Lab, sihtasutusega Tartu 2024 ning Lõuna Eesti omavalitsuste ja kultuurijuhtidega. Küsitlusega uuriti kultuurisündmuste läbiviijate tausta ja kogemusi ning hinnanguid erialastele pädevustele ja koostööle erinevate osapooltega. Tulemustest valminud raport annab ülevaate ka kultuurikogemuste vahendajate peamistest motivatsioonidest ja probleemidest töös. Küsitlusele vastas 233 Lõuna-Eestis tegutsevat kultuurikorraldajat.

Kahe aasta eest toimunud esimese küsitlusega kogutud teadmised aitasid ette valmistada võidukat Euroopa kultuuripealinna taotlust ning käivitada tänaseks sadu kultuuriinimesi kokku toonud Kultuurikompassi foorumite sarja. Esimesele küsitlusele vastanud leidsid, et enim on arenguruumi erialastes oskustest ja teadmistest keskkonnateadlikus kultuurikorralduses, vabatahtlike kaasamises ja rahvusvahelistumises.

Lisainfo:

Kristiina Avik, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond, kultuuriteenistuse peaspetsialist, tel 736 1359, mob 5282761