Skip to main content

Kultuuripealinna tegevuste elluviimiseks asutati sihtasutus Tartu 2024

Tartu linnavolikogu otsustas 5. detsembri istungil asutada sihtasutuse Tartu 2024. Uue organisatsiooni eesmärgiks on jätkata 2024. a Euroopa kultuuripealinna programmi ja tegevuste ettevalmistamist ning elluviimist koos kohalike ja välismaiste partneritega.

06. dets. Kalle Paas

Sihtasutusel Tartu 2024 on üheliikmeline juhatus, kuhu hetkel kuulub senine Tartu 2024 kandidatuurimeeskonna juht Erni Kask. Hiljemalt kuue kuu jooksul korraldab Tartu linnavalitsus konkursi juhatuse liikme leidmiseks, kes määratakse ametisse viieks aastaks.

Sihtasutuse juhatuse liikme Erni Kase sõnul lähtuvad edasised tegevused Euroopa kultuuripealinna tiitli toonud kandidatuuriraamatust. “Tartu 2024 kandidatuuriraamatut aitas koostada tuhatkond inimest ning ma usun, et selle kontseptsioon “Ellujäämise kunstid”, väärtused ja tegevussuunad leiavad järgnevatel aastatel suurt kõlapinda nii Eestis kui Euroopas,” lisas Kask.

SA Tartu 2024 ülesanne on olla eestvedaja kultuuripealinna programmi arendamises ja elluviimises, turunduses ja kommunikatsioonis, ent ka rahastuse korraldamises ja kultuuripealinna tegevuste hindamises. Erni Kase kinnitusel on sihtasutusel vastutus viia ellu Euroopa suursündmus, kuid seda koos paljude partneritega: “Igas mainitud tegevussuunas on juba kandideerides tekkinud kümneid kuni sadu partnereid ning neid lisandub veel rohkem tiitliaasta lähenedes,” osutas Kask.

Sihtasutusel on viieliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad Tartu linnavalitsuse ja -volikogu, kõrgkoolide, kultuuripealinna tegevustesse kaasatud Lõuna-Eesti omavalitsuste ning kultuuriministeeriumi esindajad. Nõukogu liikmed on asutamisel Margus Kasterpalu, Urmas Klaas, Aadu Must, Anneli Saro ja Tiit Toots.

Tartu nimetati 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks tänavu 28. augustil. Valiku tegi Euroopa Liidu institutsioonide ja organite valitud rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon. Tartu kandideeris Euroopa kultuuripealinnaks koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega. Kandideerimine tiitlile kestis kaks aastat ning selle algatas Tartu linnavolikogu 2017. aastal.

Tartu 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna kandidatuuri eesmärkide ja tegevustega saab lähemalt tutvuda koduleheküljel www.tartu2024.ee ja Tartu 2024 Facebooki (https://www.facebook.com/tartu2024) ning Instagrami (https://instagram.com/tartu2024) kanalites.


Tartu on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn koos Lõuna-Eestiga (Kiur Kaasik)