Liigu otse sisu juurde

Kultuuripealinna ideekorje tõi üle 100 ettepaneku

29. aprillil lõppes Tartu kultuuripealinna avalik ideekorje, kuhu saabus linnakodanikelt üle 30 erineva loomingulise idee teemal „Ellujäämise kunstid“. Samal ajal oodati ka projektiettepanekuid Tartu ja Lõuna-Eesti professionaalsetelt kultuurikorraldajatelt. Aprilli lõpu seisuga on kultuuripealinna loomingulise programmi jaoks valida seega enam kui 100 ettepaneku vahel.

30. apr. Kalle Paas

Tartu 2024 ideekorjel
olid oodatud ettepanekud, kuidas tuua esile eesti keelt ja kultuuri, kohalikke
inimesi, isiksusi ja kultuurilist
mitmekülgsust. Samuti Tartu linnaloodust ja liigirikkust,  terveid ja loodussõbralikke eluviise, leidlikkust
uue sajandi ettevõtluses ja tormilises tehnoloogilises arengus. Kuna Tartu
kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks koostöös 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega,
olid eriti oodatud ettepanekud, mis rõhutaksid regiooni kogukondlike
omapärasid.


Tartu 2024 avaliku ideekorje veeb

„Oleme kõigile
ideekorjest osavõtjatele väga tänulikud,“ rääkis Tartu 2024
kandidatuurimeeskonna juht Erni Kask. „Paljud ettepanekud olid nii küpsed, et nende elluviimiseks ei pea ilmtingimata
ootama 2024. aastani. Paljud ideed on aga pikemaajalise perspektiiviga ja nende
osas alustab kultuuripealinna loomenõukogu edasist arendamist, et need jõuaksid
1. oktoobril žüriile esitatavasse kandidatuuriraamatusse.“

Kask kinnitas, et kõigi
ideede autoritega võetakse personaalselt ühendust ja arutatakse edasist
võimalikku arendamist ja tegevuskava. Kes idee esitamisega hiljaks jäi ja
soovib oma ideed teostumas näha enne 2024. aastat, võib esitada oma ettepaneku Tartu kaasavasse eelarvesse, kuhu oodatakse ideid kuni 6. maini. 

Tartu kaasava eelarve lehekülg

2024. aasta Euroopa
kultuuripealinna selgitab Eesti-sisesel konkursil välja rahvusvaheline žürii.
Otsuse aluseks on Tartu 2024 kontseptsiooni kokkuvõttev kandidatuuriraamat
pealkirjaga „Arts of Survival“ („Ellujäämise kunstid“). Lisaks kõigele muule
peab kandidatuuriraamat kindlasti sisaldama ka Tartu 2024 loomingulist
programmi, mis koondab paarkümmend linlaste-kultuurikorraldajate silmapaistvat,
uudset, valdkonnaülest ning rahvusvahelisi partnereid kaasavat projekti.

Uudseid ideid tuleviku
tarbeks Tartu ja Lõuna-Eesti kultuuri eestvedajatelt ning silmapaistvamatelt
kõnelejatelt kuuleb kindlasti ka visioonipäeval „Tulevikku põgenemise tuba“,
mis toimub 9. mail Eesti Rahva Muuseumis.