Skip to main content

Euroopa kultuuripealinnaks pürgiva Tartu visioon on olla avatud, julge ja sõbralik kultuurilinn

Tartu linnavolikogu kinnitas Tartu kultuuristrateegia 2030, mis mõistab kultuuri olemise viisina ning peab kultuurilinna mainet hoidmist ja arendamist väärivaks konkurentsieeliseks.

23. okt. Kalle Paas

Tartu kultuuristrateegia on valdkondlik arengukava, milles on sõnastatud Tartu kultuurielu peamised suunad ning eesmärgid aastani 2030. Pikaajaline arusaam kultuuri tulevikust, tähendusest ja mõjust on Tartule oluline eeldus Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimisel.

Strateegia ei püüa kirjeldada Tartu kogu praegust või tulevast kultuurielu, vaid rõhutab kõige olulisemat ja põhimõttelisemate valikutega seotut, millest lähtub ka kultuuripealinna tegevuskava.

Kultuuristrateegia nägemuses on Tartu linn, kus kultuur on heaolu looja ja arengu eestvedaja. Tartus on 2030. aastal mitmekesine haridus-, teadus- ja kultuurielu ning palju rahvusvahelise kõlapinnaga sündmusi. Loomemajandusel on suur osakaal linna majanduselus, seda toetavad haridus- ja kultuurivõrgustikud. Tähtis on kogukonnatunne ning side looduse ja varasema kultuurimäluga.

Kultuuristrateegiaga saab tutvuda siin: 

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLM2018062800031