Liigu otse sisu juurde

Elva vald tegi avalöögi kultuuripealinnaks valmistumisel

Kolmapäeval, 22. jaanuaril toimus Elvas aruteluõhtu “Loov Elva”. Ligi sadakond osavõtjat arutasid Elva vallavalitsuse kutsel kultuurist kantud arengu ning Euroopa kultuuripealinna tiitliga tekkinud võimaluste kasutamise üle. Kohalviibinud kultuurijuhid ja -korraldajad, ettevõtjad ning sotsiaalvaldkonna eestvedajad sõnastasid kümneid lennukaid ideid, millega teha paremaks elu vallas või paista silma Euroopas.

18. juuni Kalle Paas

Elva abivallavanema Marika Saare sõnul oli “Loov Elva” suurim kultuurivaldkonna arendussündmus alates paari aasta eest toimunud kuue omavalitsuse ühinemist. “Üks väline põhjus, mis andis aruteluõhtu korraldamiseks hoogu, on see, et peame juba täna mõtlema, kuidas tahame silma paista 2024. aastal saabuvatele külalistele, sest Euroopa kultuuripealinn pole mitte ainult Tartu, vaid ka ümbritsevate omavalitsuste projekt.”

Elva vallavanem Toomas Järveoja rõhutas, et kätte on jõudnud uus etapp: “Tartu Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimist ja edasist koostööd arutasime põhjalikult nii Tartumaa Omavalitsuste Liidus kui kogu Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtide kohtumistel. Nüüd, kui tiitel on käes, on aeg edasi tegutseda ja minna tegevustes täpsemaks.”

Kõrvuti kultuuripealinna aruteludega leppisid Tartumaa vallad ja linnad möödunud aastal kokku ühistes pikaajalistes kultuurivaldkonna väärtustes ja eesmärkides. Tartumaa kultuuristrateegia järgi on aastaks 2025 “kultuur tihedalt seotud teiste valdkondadega, toetades terviklikult inimeste ja kogukondade arengut.” Sellegi visiooni elluviimine on mastaapne, kogukondade ja valdkondade ülene ühine ettevõtmine.

KUIDAS PAISTA KULTUURI KAUDU SILMA?


Fotod: Kayvo Kroon

Mil moel tahaksid elvalased omavalitsuse arengule kultuuri kaudu hoogu anda?

Ajurünnakule asunud 10-liikmelised laudkonnad leidsid palju värvikaid võimalusi nagu näiteks vaiadel linna rajamine Võrtsjärve või droonidega kultuuriinfo saatmine küladesse. Osutati praktilistele vajadustele nagu kogukondade ja valdkondade suurem koostöö või ülevallaline kultuuriobjektide viidastamine. Välja käidi ideid nagu noorte mentorlusprogramm, kultuuribussi (või isegi -takso!) käivitamine ning avatud (loome)ettevõtete päevad. Toodi välja, et Elvat, Nõod ja Võrtsjärve-äärset piirkonda võiks ühendada üks suur, üle Eesti tuntud võtmesündmus.


“Loov Elva” arutelu juhtinud Ragnar Siil kutsus arutlejaid mõtlema selle üle, kuidas võiks Elva vald olla edukam kultuuri abil ja paista rohkem silma piirkonda saabuvatele turistidele. “Kuidas teha nii, et inimesed jõuaksid 2024. aastal Tartust veel kaugemale ehk ei arvaks, et see ongi kogu Lõuna-Eesti,” suunas moderaator ajurünnakul osalenuid.

Laudkonniti räägiti ka kohaliku kultuurielu väljakutsetest, mille lahendamise võti on Ragnar Siili sõnul keskendumine mitte sümptomitele, vaid põhjustele. “Kui mõnes kohas on näiteks vähe publikut, siis see on pigem tagajärg,” sõnas Siil. “Aga tegeleda tuleb hoopis põhjustega, milleks võib olla näiteks igav sisu, vähene kommunikatsioon või valed avamisajad ja hinnastamine.”

MILLEGA HAARAB ELVA EUROOPAT?


Ajurünnaku lõpusirgel otsisid laudkonnad, millega Elva kõnetaks tervet Euroopat. “Me ei müü sihtkohta, vaid elamusi,” osutas Ragnar Siil. (Kultuuri)turist tuleb meile külla mitte konkreetse valla, linna või Lõuna-Eesti, vaid paljuski siin pakutava pärast.

Mida hakkavad siis Elva valla inimesed Euroopale pakkuma? Seda on siinkohal veel vara täpselt välja öelda. Suurimad ja parimad ideed ei saanud “Looval Elval” mitte valmis, vaid hoopis alustasid teekonda, mille lõpuks on ohhoo-tunnet tekitavatest ideedest saanud läbimõeldud, löövad ja liikumapanevad projektid. Elva vallajuhid kutsusid ürituse lõpuks laudadesse jäänud ideede eestvedajaid oma ideid kirja panema ning omavalitsusega jagama, et neid üheskoos edasi arendada.

Jaanuarikuine “Loov Elva” sai läbi, kuid suurem “Loov Elva” seisab seega veel ees.

KOMMENTAAR


ERNI KASK, SA Tartu 2024 juhatuse liige, programmikoordinaator

“Loov Elva” ajurünnak oli muljetavaldav nii arvuka osavõtjaskonna kui hoogsate ideede poolest. Elva valla inimeste pealehakkamine, et kuidas kultuuri abil tuntust, heaolu ja elukeskkonda kasvatada, on silmapaistev. Tartu 2024 korraldusmeeskond tahab olla nendes eesmärkides Elva ja teiste Lõuna-Eesti omavalitsuste tugev partner.

Tartu võitis Euroopa kultuuripealinna korraldusõiguse koos Lõuna-Eestiga ning äsja kultuuripealinna elluviimiseks asutatud sihtasutus Tartu 2024 jätkab seda mõtteviisi, et viime Euroopa kultuuripealinna ellu kokku 20 omavalitsuse koostöös. See tähendab, et Tartu 2024 meeskond töötab neil aastatel üle terve Lõuna-Eesti, et aidata tuua kokku, selgitada, planeerida ja ärgitada eri valdkondi ja kogukondi kasutamaks tekkinud võimalust arenguks.