Liigu otse sisu juurde

Algavad Tartu 2024 rahvusvahelise projektitaotlusvooru infotunnid

1. jaanuaril 2022 avaneb Euroopa kultuuripealinna rahvusvaheliste projektide taotlusvoor, mille raames toetatakse Tartu linnas toimuvate kultuuriprojektide elluviimist kokku kuni 1 000 000 euroga. Vooru avanemise eel toimuvad online infotunnid, milles saab Tartu 2024 meeskonnalt küsida taotlusvooruga seotud küsimusi.

Valgusetendus Emajõel.
19. jaan. Kaidi-Lisa Kivisalu

Tartu 2024 rahvusvaheliste projektide taotlusvooru infotunnid toimuvad 3. novembril, 24. novembril, 15. detsembril, 5. jaanuaril ja 26. jaanuaril Zoomi keskkonnas. Infotund algab kell 14 ning kestab kuni on küsimusi. Palume osalejatel tulla alguseks.

Liitu Zoomiga   Tutvu taotlusvooru tingimustega

KKK

Kuna algab ja kui kaua kestab Tartu 2024 ürituste periood?

Tiitli aasta on üks kalendriaasta – 01.01.2024-31.12.2024. Küll aga on võimalik 2023. aastal teha pilootprojekte, mis valmistavad ette tiitliaasta sündmusi.

Mida tähendab rahvusvaheline koostöö? Mitu rahvusvahelist partnerit peab olema?

Rahvusvaheline mõõde on sisuline. Võib olla ainult üks rahvusvaheline partner, kui toimub koostöö, mille käigus sünnib sündmuse idee.

Kas rahvusvaheliste partnerite suhtes on teatud prioriteetriike?

Meie regioon, lähimad naabrid võiksid olla esmajärjekorras esindatud. Kuid üldiselt võiks toimuda Euroopaga laiemalt hea koostöö.

Kas rahvusvahelise partneri puhul on eeldatud tema kaasatus juba taotlusvoorus?

Jah, Rahvusvahelise koostöö puhul on oluline, et koostöö oleks sisuline ja rahvusvaheline partner või partnerid oleksid kaasatud juba algfaasis.

Kas rahvusvaheliste loovisikute tasu saab projekti sisse arvestada?

Jah, loovisiku tasu saab sisse kirjutada. Taotluses tuleb esitada ka projekti eelarve.

Kas Tartu linna kavandatav sündmus, mis ei ole rahvusvaheline, liigitub regionaalseks ürituseks?

Ei, ka regionaalsetele projektidele on rahvusvahelisuse tingimus seatud. Euroopa kultuuripealinnana on meie üheks peamiseks ambitsiooniks rahvusvahelisus ehk Euroopa mõõde. Tahame avada end Euroopale ja meie kultuuri sinna viia.

Kui palju võib sihtasutus Tartu 2024 poolt arvestada ruumide, tehnika ja produtseerimise toetamisega?

Sihtasutus Tartu 2024 endale produktsiooni ruume ei loo. Tehnikaga on võimalik, et tiitliaastaks tekivad tehnika partnerid, kellelt võib saada allahindlust, kuid hetkel selliseid kokkuleppeid veel sõlmitud pole. Üldjoontes me eelistame, et produktsiooni teostab täielikult partner. Meie suur mõte on, et oskus ja kogemus uusi asju välja mõelda ja korraldada jääks siia piirkonda alles ka siis, kui Tartu 2024 tiim on lõpetanud.

Kas juba toimuva festivali või sündmusega saab tulla programmi?

Programmi võib tulla mitmeti. Me võime olemasolevate, juba väga hästi toimuvate sündmustega üksteist võimendada. Saame aastal 2024 koos tegutseda. Kui tulla konkreetse projektiga, siis see peab lähtuma Ellujäämise Kunstide kontseptsioonist ja meie väärtustest. Olemasoleva sündmusega taotlema tulles peab olema selgelt kirjeldatud, mida plaanitakse 2024.a. uut ja täiendavat, mida regulaarses sündmuses pole.

Kui soovin teha mitu projekti Tartu linnas ja teises Lõuna-Eesti omavalitsuses, kas mõlema puhul on võimalik taotleda raha?

Jah, kuid see eeldab seda, et ideekavand regionaalsesse projektitaotlusvooru esitati nõutud ajaks. Regionaalse taotlusvooru eelvoor avanes 1. oktoobril. Tartu voor avaneb 1. jaanuaril 2022. Koostöö omavalitsuste vahel on väga soositud.

Kui tegemist on projektiga, millel on näiteks Loov Euroopa rahastus, kas Tartu 2024 toetus on abikõlblik?

Jah, kui on Loov Euroopast finantseering, siis meie saame toetada oma osaga nende projekti vajalikku omafinantseeringut. Tartu linna teistest rahastusallikatest taotleda ei saa, kuid julgustame projekte esitama taotlusi EASi, Eesti Kultuurkapitali, Loov Euroopasse ja kõikidesse teistesse taotlusvoorudesse, kuhu teie projekt sobituks.

Kas antud taotlusvooruga saab finantseerida ehitiste või muude infrastruktuuriga seotud kulusid?

Sihtasutusel 2024 ei ole investeeringute programmi infrastruktuuri jaoks. Meie ei rahasta investeeringuid, kogu raha läheb publikule suunatud kultuurisündmuste tarbeks.

Kas spordisündmused on oodatud taotlusvooru?

Jah, oluline on leida ühisosa Ellujäämise Kunstide kontseptsiooniga. Spordi puhul mängib ka valdkondadeülene koostöö suuremat rolli. Projektidel peaks olema kultuuriline-kunstiline mõõde. Meile olulised märksõnad “vaimne tervis” ja “liikumine” tuleb välja tuua.

Kas Tartu linna allasutused võivad ka selles voorus taotleda?

Jah, see on Kultuuriosakonnaga kooskõlastatud. Projekt peab olema allasutuse igapäeva tööst erinev. See puudutab ka kõiki Lõuna-Eesti omavalitsusi, ka nende allasutused saavad tulla taotlema.

Foto: Mana Kaasik