Liigu otse sisu juurde

Algab seksuaalhariduse teemaline e-viktoriin kooliõpilastele

13.–19. novembrini on 5.–12. klasside õpilased oodatud osalema uuel seksuaalhariduse teemalisel e-viktoriinil. Tartu Ülikooli teaduskooli korraldatav rahvusvaheline viktoriin on osa Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 projekti „Suudlev Tartu“ haridusprogrammist.

Noorukid teevad arvutis viktoriini.
08. nov. Tartu Ülikooli teaduskool

Viktoriini küsimused on koostatud Inimeseõpetuse Ühingu poolt. Juhatuse liikme Inga Otsa sõnul leidub ülesannetes näiteid koolikogemusest ja õpilastelt endilt kuuldu põhjalt. „Küsimused on koostatud noortesõbralikul moel, kus olulisel kohal oli ka noorte släng ja tänapäeva sotsiaalmeedia mõjutused,“ lisas Otsa. Tänapäeva noortele olulistest probleemidest ülevaate saamiseks konsulteeriti ühtlasi Politsei- ja Piirivalveameti ja veebikonstaablitega.

Õpilastel tuleb lahendada ülesandeid nii inimeseõpetuse kooliprogrammist, seksuaaltervisest, aga ka noorte igapäevastest suhetest ja situatsioonidest. Viktoriini loomisel võeti aluseks teemad, mille tõid esile projekti rahvusvahelised partnerid Maltalt, Tšehhist ja Taanist. Viktoriin toimub kõigepealt Eestis ning hiljem liituvad sellega ka projekti partnerriigid. Eesmärk on rahvusvaheliselt kaasata 4000 noort.

Veebiviktoriine on Tartu Ülikooli teaduskoolis korraldatud 2015. aastast. Noorte arengu toetamiseks valiti uue viktoriini fookuseks seksuaalsus ja inimese vaimne tervis. „Suuname noori olema kriitiliselt ärksameelsed ja uurima enda hoiakuid selles valdkonnas,“ sõnas direktor Ana Valdmann, kellel on ka varasem inimeseõpetuse õpetamise kogemus. Õpilastele suunatud haridusprogrammi eesmärgiks on avardada õpilaste maailmapilti ja tõsta seksuaaltervise ja –turvalisuse alast teadlikkust.

Noortele suunatud haridusprogramm „Esimene suudlus” on osa „Suudleva Tartu“ projektist, mis kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

Haridusprogrammile lisandub peagi virtuaalreaalsuse elamus „Armastuse emotsioonid“ (inglise keeles „Emotions from Love“) ja rahvusvaheline seksuaaltervise teemaline konverents, mis toimub 17. mail 2024.

Viktoriinil osalemiseks vajalik teave:

  •  Viktoriin on kõigile avatud 13.–19. novembrini aadressil viktoriinid.ee.
  • Küsimused on loodud kolmele vanuserühmale: 5.–6., 7.–9. ja 10.–12. klass.
  • Võistluse alustamiseks tuleb veebikeskkonda luua kasutajakonto või siseneda varem loodud kasutajatunnuse ja parooliga. Eelregistreerumist võistlusel ei ole.
  • Ülesandeid saab võistluse alustamise hetkest lahendada 45 minuti jooksul.
  • Viktoriini lõppedes (alates 20. novembrist) näevad õpilased viktoriini keskkonnas oma tulemusi koos kommentaaride ja selgitustega. Õpetajatele avaldatakse tulemusi koolide kaupa nende kirjaliku sooviavalduse põhjal ([email protected]).