Liigu otse sisu juurde

2024. aasta Euroopa kultuuripealinnad ühendavad jõud vabatahtlike kaasamisel

Tartu, Bad Ischl-Salzkammergut (AU) ja Bodø (NO) osalevad koos Erasmus+ projektis Volugram: Developing volunteering as a part of individual learning path, mille eesmärk on ühendada Euroopa kultuuripealinnad, õpikogukonnad ning haridussüsteemid. Ettevõtmise kesksel kohal on vabatahtliku tegevuse arendamine individuaalse õpitee osana. Projekt viiakse ellu 01.09.2022 kuni 31.12.2024.

Vabatahtlikud mängivad lastega.
Foto: Mana Kaasik
10. okt. Kaidi-Lisa Kivisalu

Foto: Mana Kaasik

Vabatahtliku töö on väärtuslik nii inimesele endale kui laiemale kogukonnale. See võimaldab paindlikku, informaalset ja individuaalset õppimist, mis oluline õpitee osa. Euroopa kultuuripealinnade jaoks on oluline arendada võimekat vabatahtlike kogukonda, mida juhivad pädevad juhid, kel on vajalikud vahendid vabatahtlike töö tunnustamiseks, et edukalt korraldada suursündmuseid.

Täiskasvanud, aga ka teised kogukonnad, nagu vähemused, pagulased, NEET-noored või eakad, võivad formaalses hariduses osalemisel silmitsi seista paljude takistustega. Täiskasvanuhariduse strateegiad tõstavad esile vajaduse suurendada elukestvas õppes osalemist, aga ka vajadust paindlikumate ja isikupärasemate õppelahenduste järele.

Kultuuri-, spordi või kogukonna sündmuseid saab käsitleda õpikeskkondadena. Sündmuste korraldamisel osalevad vabatahtlikud saavad tegevuste kaudu õppida uusi oskuseid. Samuti võib vabatahtlik tegevus täiendada osalejate praktilist keeleoskust.

Volugram projekt ületab lõhe vabatahtliku tegevuse, õppimise ja kogukonna sündmuste vahel, luues kaasatud linnades jätkusuutlikke platvorme ja lahendusi, mida saab rakendada ka Euroopa tasemel. Projekti raames töötatakse välja ja tehakse kättesaadavaks kvaliteetsed koolitusmaterjalid ning juhised vabatahtlike koordinaatoritele, mida saab kasutada teistes valdkondades ja kogukondades. Projektiga luuakse meetodeid ja tööriistu vabatahtliku töö tunnustamiseks individuaalse õppeprotsessi osana.

Projekti partnerid:

  • Tartu Rakenduslik Kolledž (EE)
  • Sihtasutus Tartu 2024 (EE)
  • Bodø2024 IKS (NO)
  • Studentorganisasjonen Nord (NO)
  • Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024 GmbH (AU)
  • VAEV Research and Development Agency GmbH (AU)