Skip to main content

2024. aasta Euroopa kultuuripealinn tervitab Saksa finaliste ja soovib head koostööd

Kolmapäeval, 28. oktoobril selgub, milline Saksamaa linn võidab konkursi 2025. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlile. Eestist valitud 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna Tartu linnapea Urmas Klaas soovib äsja avaldatud tervituses palju edu viiele lõppvooru jõudnud linnale ning kinnitab valmidust teha koostööd.

27. okt. Kalle Paas

Urmas Klaas märgib oma sõnavõtus, et Tartus teatakse, kui palju tööd ja inimeste kaasamist on lõppvooru jõudmine viielt Saksa linnalt nõudnud, et mõelda välja, kuidas kultuuri toel tõsta linnade väärtust ning lahendada probleeme.

Chemnitz, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg – me soovime teile jõudu ja oleme avatud koostööks! Tartu koos Lõuna-Eestiga usub, et kultuur ja kunstid, jagatud elamused ja kogetud ühised väärtused aitavad Euroopal ületada ka praeguseid raskusi,” on Klaas optimistlik.

Tartu on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn koos Lõuna-Eestiga. Tiitliaasta programm kannab pealkirja Ellujäämise Kunstid ning jaguneb kolmeks põhiliiniks: Elu ja Keskkond, Inimene ja Oskused, Omapära ja Euroopa. Tartu 2024 kavandatavade projektide fookuses on mitmed Euroopas tähelepanu vajavad teemad, näiteks loodushoidlikum linna- ja maakultuur, liikumine ja vaimne tervis, paikkondlike omapärade esiletoomine, haritus ja leidlikkus, põlvkondade koosloome ja kriitiline ärksameelsus. Kõik Tartu 2024 projektid on rahvusvahelised, põlvkonnaülesed ja valdkonnaülesed.

Suuruselt teine Eesti linn Tartu on Saksamaaga nii ajalooliselt kui kultuuriliselt tihedalt seotud olnud juba 13. sajandist peale. Näiteks 1280. aastatel võeti Tartu Hansa Liidu liikmeks ning seal tähistatakse tänini iga-aastaseid Hansapäevi. Tartut tuntakse ka ülikoolilinnana, kus asub teiste seas maailma tippülikoolide hulka kuuluv Tartu Ülikool, ning mitmete edukate iduettevõtete sünnilinnana. 1992. aastast tegutseb Tartus Saksa Kultuuri Instituut, mis muuhulgas tutvustab saksa kultuuri Eestis ning arendab kultuurisidemeid Saksamaa ja Eesti vahel.

2024. aastal on Tartu on üks kolmest Euroopa linnast, mille kultuuripealinna tiitliaasta eelneb Saksamaa omale; teised kaks on Bad Ischl Austriast ning Bodø Norrast. 2025. aasta Euroopa kultuuripealinn Saksamaalt kuulutatakse välja 28. oktoobril.

Lisainfo:

Kalle Paas, Tartu 2024 teabejuht
[email protected]