Liigu otse sisu juurde

VARES: Avalik kutse residentuuri 2024

Residentuuri periood: 1-2 kuud vahemikus veebruar-detsember 2024. Ootame taotlusi kuni 20. novembrini 2023.

10. nov. VARES

VARES on omaalgatuslik erialadeülene ruumiloomeresidentuur, mis asub Lätiga piirnevas Valga linnas. Residentuur pakub ruumiloojatele ja uurijatele paika, kus katsetada aeglase arhitektuuri ja materjalide taaskasutusega ning viia läbi ruumieksperimente või uurimusi. 

Kuidas tegutseda arhitektina maailmas, kus ruumilised praktikad tõukuvad üha enam turuloogikast, kus uue ehitamist eelistatakse olemasoleva parandamisele ning valitseb standardiseeritud ruumi ületootmine, sellal kui vernakulaarsed tehnikad ja meisterlikkus muutuvad üha haruldasemaks? Kas võib olla, et ruumiloomepraktikate ning ehitusmeetodite standardiseerumise ning üksnes spetsialistide kätte koondumise mõju avaldub ajapikku ka meid ümbritsevates ruumides ja elus, mida seal elatakse, kaotades sealt ootamatu, omanäolise ja veidra?

Praktiliste utopistidena oleme võtnud eesmärgiks katsetada alternatiivseid tegutsemisviise, kasutades ainesena juba olemasolevaid materjale ja ruume. Toome käelised tegevused tagasi arhitektuuri, kombineerides vanu tehnikaid uute tehnoloogiatega ning pidades alati silmas laiemat pilti: kust materjalid tulevad, kui pikk on ühe hoone eluiga ja mis saab pärast lõppu? Uue ehitamise asemel keskendume olemasoleva eest hoolitsemisele – kuidas leidlikult renoveerida, parandada, ümber ehitada ja taaskasutada? Tegeleme materjalikorilusega nii linnas kui perifeerias ning nuputame, kuidas taaskasutada nii traditsioonilisi väärismaterjale kui ka tänapäevaseid odavmaterjale. Materjalide elutsükli pikendamine on üks residentuuri aluspõhimõtteid. 

Tundlik ja säästev lähenemine materjalidele on alusraamistik, mille pinnalt julgustame residente tegelema isiklikust huvist ja vaimustusest lähtuvate projektidega erinevates meediumites ja skaalades: olmerutiinide taasleiutamisest, igapäevaste ruumide ning esemete fantaasiarikkast ümbermõtestamisest linnaruumisekkumiste, spekulatiivsete utoopiate ja sotsiaalse kriitikani – kunstist teadustööni. 

Varese majast ja Valga linnast saab katselava residentide ideedele ja installatsioonidele. Residentuurihoone, mis viimase pea saja aasta jooksul on põhiliselt koolimajana kasutuses olnud, muutub majamuuseumiks, olles residentide loometegevuse objektiks ja mänguruumiks, kus katsetada läbi ehitusmeetodeid ja  ruumilisi olukordi.

Keda ootame?


VARES on avatud kõigile, kelle töö ja mõttemaailm seostub residentuuri filosoofiaga. Ootame professionaale, amatööre, tudengid, kirjutajaid ja mõtlejaid, pärandihoidjaid, geograafe, ehitajaid, maastikuarhitekte, urbaniste, nii praktikuid kui teoreetikuid, kes soovivad ümber mõtestada ja praktiseerida alternatiivset ruumiloomet. 

VARESest

VARES (Valga Arhitektuuriresidentuur) on rahvusvaheline erialadeülene ruumiloome residentuur, mille põhiülesanne on otsida, leida ja luua alternatiivseid ruumiloomepraktikaid, mis ei põhineks turuloogikal, vaid ennekõike soovil luua ruume ja paiku, mis rikastaksid igapäevaelu, võimestaksid kohalikku kogukonda ning kasutaksid ära Valga linna eripäraseid. Meie tegevusteks ja huvideks on kiirustamata arhitektuuri praktiseerimine, arhitektuurimaailma erialane mõtestamine, ununenud ja vanade töömeetodite õppimine, katsetamine ning elus hoidmine, ruumiloomega seotud inimestele eluaegse õppepaiga loomine ning materjaliringlus. 

Residentuur on end kodustanud Eesti-Läti piiril asuvas 1930. aastatel ehitatud koolimajas, kahekorruselises hoones, mis muutub tasapisi majamuuseumiks, kogudes jälgi eksperimentidest ja ruumilistest sekkumistest, mille jätavad endast majas tegutsevad residendid.

2023. aasta suve jooksul sai koolimajast hulga talguliste abiga hubane hooviga eluhoone, kust leiab mugavaid kohti söömiseks-magamiseks-olemiseks. Üldiselt on aga maja jäetud oma mitmekihilisuses avatuks ja muudetavaks, mis võimaldab resideeruvatel kunstnikel selles ja selle kallal vabalt eksperimenteerida.

Valga, nagu paljud teised sarnase suurusega asulad, kahaneb. Residentuuri üks eesmärke on leida nendes tingimustes, kus paljud hooned on jäänud tühjaks ja kuuluvad lammutamisele, võimalusi lammutusmaterjalide taaskasutamiseks.

VARES on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Praktiline info

Residentuuri saavad kandideerida nii üksikisikud kui ka grupid. Residentuur pakub majutust ja elementaarseid töötingimusi. Hoones on töökoda põhiliste tööriistade- ja masinatega; Valgas leidub spetsiifilisemaid töökodasid, mille kasutamise korraldame vastavalt residentide vajadustele. Lisaks on residentidel täielik juurdepääs meie jääkmaterjalide hoidlale ja nad on teretulnud seda ka täiendama.

Residentuuri perioodiks on kunstnikele määratud nii päevaraha, sõidutoetus kui ka produktsiooni eelarve. Ühe residentuuri pikkus on 1–-2 kuud, kuid vastavalt projektile paindlik (täpsemad kuupäevad on läbirääkimise küsimus). Ootame igalt osalejalt residentuuri lõpus kokkuvõtet (esitlus, trükis, näitus, seminar jne), mis on suunatud Valga elanikele ning laiemale publikule Eestis ja Lätist.

VARES asub umbes 3,5 tunni rongisõidu kaugusel Tallinnast ja 2,5 tunni kaugusel Riiast. Hoone asub 400 meetri kaugusel Läti piirist ja 5 minuti jalutuskäigu kaugusel Valga linnakeskusest. Residentuuris on rattad linnas ringiliikumiseks ja vajadusel saab korraldada lisajõudu mootorsõidukite näol (kaubik, järelkäru, auto).

Taotlemise tingimused

Kandideerimiseks palume meile saata:

Motivatsioonikiri, ca üks A4: mõtted residentuuri väljapakutud teemal ning üldine eesmärk residentuuriperioodiks (ideed, uurimissuunad, eksperimenteerimise plaanid; miski ei pea hetkel veel olema kindel)

Visuaalne materjal: skeemid, fotod, kollaaž, diagramm, projekt, video vms, mis toetaks motivatsioonikirja (max 25 MB). PS! Visuaalne materjal pole kohustuslik.

CV ja portfoolio: taustainfoks, me ei hinda kandidaadi sobivust CV ja portfoolio suuruse järgi (max 25 MB)

Residentuuris viibimise periood soovitud residentuuri kuupäevad (võib mitu sobivat perioodi välja pakkuda)

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG on 20. November 23:59 EET.

Kandidatuuriavalduse saatmiseks või küsimuste korral kirjuta palun [email protected]


Residendid valivad VARESe kuraatorid ja projektijuhid (Margus Tammik, Mari Möldre, Merilin Kaup, Triin Reidla and Ulla Alla) ning tulemused teatatakse e-maili teel hiljemalt 30. november 2023.

Veebileht: www.vares.space

Instagram ja Facebook @vares.space