NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Projekti Kylas tulemusel tekib teenuste vahendamise platvorm, mis toob kokku piirkonnas elamusi otsivad külastajad ja kohalikud elanikud ning siin tegutsevad (mikro)ettevõtted, piirkonna sädeinimesed, kellel on tugev paigatunnetus, mida soovitakse uhkusega jagada.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.

Maailma turismitrendide uuringutele toetudes ootavad inimesed üha enam kogemusi, mis põhinevad autentsusel. Pidev digimaailma ja tehnoloogia areng on muutnud inimesed mugavaks ning valdav osa informatsioonist otsitakse internetist käepäraseid seadmeid kasutades. Üha enam ostuotsuseid langetatakse emotsioonile tuginedes ning eeldatakse, et soovitud toote/teenuse/tegevuse leiab lihtsalt, ilma suure ajakuluta.

Lõuna-Eesti oluliseks väljakutseks on võõrkeelse teenuse pakkujate vähesus ning teenusepakkumiste ebastabiilne kvaliteet. 2024. aastal on Tartu koos Lõuna-Eestiga Euroopa kultuuripealinn ja sellega seoses kasvab oluliselt piirkonna väliskülastajate arv ning see loob eelduse ka uute sihtgruppide kõnetamiseks. Nõudlus individuaalsetele ja piirkonda tutvustavatele teenustele kasvab.
Eestvedajad: Kadri Moppel (kadri.moppel@vorumaa.ee) ja Aigi Young (aigi.young@vorumaa.ee)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 89)