Liigu otse sisu juurde

Noorte kaasaegse kunsti aasta

See on ainulaadne kultuurisündmus Eesti kunsti tulevastelt tipptegijatelt! Noorte loodud ning kogukonnaga koostöös sündinud teosed toovad esile Lõuna-Eesti piirkondade eripära ning julgustavad otsima ootamatuid vaatenurki.

Lugu

Uus sündmuste sari valmib algusest lõpuni noorte koosloomes ning selle tulemuseks on tähenduslikud teosed, mis toovad kunsti tõmbekeskustest välja ning puudutavad nii loojaid kui kogukondi. Noored kasvavad ühise meeskonnana, valivad välja sündmuskohad kultuuripealinnaga seotud piirkondades, ning koguvad teadmisi Euroopa kunstnikelt. Tartu 2024 aastal luuakse Lõuna-Eesti kogukonnaga dialoogi astudes üheksa kaasaegse kunsti sündmust. Loomeaasta võtab kokku lõpunäitus Tartu Lastekunstikooli Jakobi galeriis.

Sellisel moel noori kaasavat ja noorte loodud kunstisündmust pole Lõuna-Eestis varem toimunud. Kaasa teevad nii Eesti Kunstikoolide Liidu noorteühenduse liikmed kui ka teised kunstihuvilised noored.

Elamus

Ainulaadse kunstiprojekti käigus õpivad noored kultuurisündmuste korraldamist, arendavad oma koosloomeoskusi ning kasvavad ühtseks loovtiimiks. Koos tutvutakse erinevate Lõuna-Eesti piirkondadega, valitakse välja sündmuste toimumiskohad ning tehakse koostööd Euroopa kunstnikega.

Kohaliku kogukonnaga dialoogi astudes korraldavad noored 2024. aastal üheksa kaasaegse kunsti sündmust. Loomingus väärtustatakse piirkonnas olemasolevat, juhitakse tähelepanu kohalikele eripäradele ning küsitakse, kuidas kunst saaks lahendada piirkonna kitsaskohti. Sündmused toimuvad Elva, Kanepi, Peipsiääre, Rõuge, Tõrva ja Valga vallas ning Viljandi ja Tartu linnas.

Aasta võtab kokku loomeprotsessi dokumenteeriv näitus ning põhjalik publikuprogramm Tartu Lastekunstikooli Jakobi galeriis. Huvilised saavad jälgida, kuidas Lõuna-Eesti eripära rikastab noorte loomingut ja vastupidi ning kuidas kohaliku keskkonnaga suhestudes valmivad originaalsed ja tundlikud kaasaegse kunsti teosed. Võimalusel eksponeeritakse näitust ka pärast kultuuripealinna-aasta lõppu.

Mõju

Viime kunsti tõmbekeskustest eemale ja loome uusi viise piirkonna väärtustamiseks, tihendame koostööd Lõuna-Eesti piirkondade vahel ja Euroopaga. Loodame, et noorte tähelepanelik pilk ja tegevused toetavad kogukondade heas mõttes ellu jäämist ning aitavad neil mõtestada kunsti kaudu oma keskkonda. Projekti lõpuks kujuneb kogenud loometiim, kel on julgus oma ideid ellu viia ja selleks vajalikke partnereid leida. Samuti loome kaasaegse kunsti õpetamise ja praktiseerimise mudeli, mida saab kasutada huvihariduses laiemalt.

Noorukil on käes joonistus kriipsujukudega.