Kliimamuutused puudutavad meid kõiki iga päev. Meie iga samm ja tegu mõjutab keskkonda. Kindlasti võib see võib tekitada ärevust, sest raske on elada teadmisega, et oma käitumise tõttu muudame keeruliseks tulevaste põlvkondade elu, mis viib lähemale ka planeedi hävitamisele. Teisalt tabab meid vahel ka hea tunne keskkonna mõttes – seda siis, kui oleme elanud keskkonnahoidlikult. Keskkonnateemad on globaalse teaduskommunikatsiooni ja koostöö väljakutse. Meie usume, et üks võimalus maailma muuta on võimalik läbi keskkonnahoidliku kultuurikorralduse. Siin valdkonnas on küsimusi rohkem kui vastuseid. Proovime pilti saada selgemaks.

25. novembril toimuv Kultuurikompass “How To Change The World Through Environmentally Friendly Cultural Management? Kuidas muuta maailma keskkonnahoidliku kultuurikorralduse kaudu?” avab teemat kolme alateema kaupa: ühiskondlik kokkulepe, keskkonnahoidliku kultuurikorralduse valdkondade ülene revolutsioon ja laiem inspiratsiooni kogumine edasiseks.

On selge, et kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine on eksistentsiaalne oht Euroopale ja maailmale. Iga valdkonna panus kliimamuutuste leevendamisel ja pidurdamise on ülimalt oluline. Kultuurisektoris tähendab see nii kultuuripoliitiliste strateegiate, toetussüsteemide ülevaatamist ja täiendamist kui ka kultuurikorralduse praktikate muutmist.

Kultuurikompassi kolmandal rahvusvahelisel foorumil arutleme parimate praktikate jagamise kaudu, kuidas hoida kurss keskkonnahoidliku kultuurikorralduse suunas. Kuidas seda teha kultuuri- ja keskkonnapoliitikate ning –strateegiate mõjualas, koos võrgustike abiga ning oma looveesmärkidele truuks jäädes? Kuidas vältida väsimust, mida nii emotsionaalne teema võib tekitada?

Riikide vaheliste kultuurisuhete edendamise ja piiriülese koostööga saame suurendada Euroopa roheleppe ja ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamist ja luua võimalusi innovaatilisteks lahendusteks kultuurivaldkonnas nii Tartus, Lõuna-Eestis kui Euroopas.

Kultuurikompassi foorum on korraldatud Tartu 2024, OÜ Acento ja Tartu linnavalitsuse koostatud keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhendi järgi.


Kultuurikompassi programm jaotub kolme teemaplokki:


I plokk: Setting a course from dream to reality

Suured eesmärgid vajavad poliitilisel ja ühiskondlikul tasemel visiooni ning kokkuleppeid. Teemaplokk arutleb foorumil keskkonnahoidliku kultuurikorralduse tausta poliitiliste kokkulepete valguses. Avame kultuurisektori ja seda suunava kultuuripoliitika roheleppe eesmärkide saavutamise konteksti ning arutame, kuidas kohalikul tasandil on võimalik korraldajaid rohepöördel toetada.

II plokk: Overcoming obstacles together

Kultuurivõrgustike ja organisatsioonide vahelise koostöö uueks fookuseks võiks saada keskkonnahoidliku kultuurikorralduse edendamine ja Euroopa roheleppe ja ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamiseni jõudmine.
Teemaplokk arutleb foorumil, milline peaks olema võrgustike roll, et toetada kultuurisektorit keskkonnahoidlike muutuste elluviimisel? Millised on Tartu, Lõuna-Eesti ja Euroopa kultuurikorraldajate võimalused keskkonnateadliku kultuurikorralduse avamiseks ja arendamiseks koos teistega?

III plokk: Trailblazers

Mitmed festivalid, teatrid, kultuurikorraldajad nii Eestis kui Euroopas on astunud selgeid samme, et korraldatavad sündmused oleksid keskkonnahoidlikud. Jagame nende inspireerivaid lugusid ja kogemusi Kultuurikompassi foorumil. Teemaplokis küsime, miks kultuurikorraldajad, kunstnikud, fotograafid, festivalide eestvedajad ja muusikud üha enam räägivad sündmuste keskkonnamõjust ja astuvad konkreetseid samme, et olla oma tegevustes, tegemistes ja loomingus keskkonnahoidlikud. Milline roll ja kohustus on kunstnikul ning kuidas saab kunst ja kultuur mõjutada publikut mõtlema rohkem keskkonnale, tegema teadlikke valikuid igapäevaelus?

Esinejad

Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni kõneisik
Taaniel Raudsepp, Eesti Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler
Marleen Viidul, Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja
Else Christensen-Redzepovic, Voices of Culture võrgustiku projektijuht
Lewis Jamieson, Music Declares Emergency võrgustiku kommunikatsioonijuht
Kristiina Kerge, keskkonnamõju mõõdikute suuna vedaja võrgustikus Rohetiiger
Jonas Skielbo, muusik ja VeloConcerts looja
Nimekiri täieneb.


Vaata, mis toimus eelmistel rahvusvahelistel Kultuurikompassi foorumitel


Mis on Kultuurikompass?

Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate programm Kultuurikompass kutsub kultuurikorraldajaid ja loojaid, ent ka loov- ja sotsiaalseid ettevõtjaid üksteiselt õppima, sest teadmiste ja kogemuste vahetamine teeb Tartut ning Lõuna-Eestit rikkamaks. Kultuurikompassi programmi sündmusi - foorumeid ja seminare - korraldab sihtasutus Tartu 2024 koostöös Tartu linnavalitsuse ja partneritega Tartust ja Lõuna-Eestist. Esimene Kultuurikompassi foorum toimus jaanuaris 2019 ning käesoleva aasta lõpuks on toimunud lisaks kahele rahvusvahelisele foorumile, kuus tavalist ja kaks seminari.