Filtreeri postitusi

Praeguseks on 14 omavalitsuse volikogu kiitnud heaks koostöölepingu sõlmimise Tartu 2024ga

Alates augusti lõpust on 14 Lõuna-Eesti omavalitsuse volikogu on kiitnud heaks koostöölepingu sõlmimise Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024ga. Omavalitsused osalevad seeläbi Eesti 2024. aasta tippsündmuse ettevalmistamises ja läbiviimises. Omavalitsused panustavad ja saavad osa nii Tartu 2024 kultuuriprogrammist, koolitustest kui turistide siia kutsumise nimel tehtavast turundusest.
Loe lisaks

Võru maakonnas toimusid Ideetalgud 2024

Aastal 2024 on Tartu linn koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega Euroopa kultuuripealinn. Selleks, et kultuuripealinna aastaks valmis olla, tegi Võru maakond avalöögi, kui 10. septembril toimusid Võrukivi tehnopargis Võru maakonna Ideetalgud 2024.

Loe lisaks

Luunja, Nõo ja Tartu valla volikogud toetasid Euroopa kultuuripealinna koostöölepingut

Neljapäeval, 27. augustil kiitsid Luunja, Nõo ja Tartu valla volikogud heaks sihtasutusega Tartu 2024 sõlmitava koostöölepingu, mis käsitleb Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi ja ühist elluviimist Lõuna-Eestis. Lepingus on kirjeldatud kultuuripealinna programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted aastateks 2021-2025. Lisaks suursündmuse edukale elluviimisele toetab koostööleping pikaajaliste positiivsete mõjude saavutamist Lõuna-Eesti kultuuris ja majanduselus.
Loe lisaks