NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Projekt Performa Borealis: Tartu Kaasaegsete Etenduskunstide Festival keskendub Balti- ja Põhjamaade lavastustele, kaasates ka Vene teatrit ja külalisesinemisi Euroopa põnevamailt teatritegijatelt.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Omapära ja Euroopa all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Festivali kavandatav programm hõlmab kogu tänapäeva visuaalse etenduskunsti diapasooni (tegevuskunst, kehaline teater ja kaasaegne tsirkus, kineetiline ja objektiteater, nüüdistants ja sotsiaalne/poliitiline/dokumentaalteater). Kuigi valikuprotsess tugineb loomevabadusel ja kunstilisel paljususel, soovib festival tõsta keskkonnateadlikkust ja etenduskunstide loodushoidlikku mõju.

Festivali eesmärgiks on tutvustada kaasaegseid etenduskunste kohalikule ja rahvusvahelisele auditooriumile, esitada teatri vahenditega sotsiaalselt teravaid küsimusi ning soodustada rahvusvahelist võrgustumist, teatrieksporti ja -importi ehk teha kõike seda, mis täna nii Eesti kui Tartu teatriväljal vajaka on.
Eestvedajad: Kristiina Reidolv (kristiina@lmk.ee) ja Inga Koppel (inga@lmk.ee)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 30)