NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Projekti Kasvades Oma Toiduga kolm märksõna on toit, kogukond ja keskkond.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Elu ja Keskkond all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Me oleme, mida sööme. Toit on meie kultuuripärandi esmane väljendus ja meie rahvusvaheline keel. Kogukonnaaiandusel on suur potentsiaal nii sotsiaalsete, ökoloogiliste kui ka kultuuriliste väärtuste arendamisel.

Kavandatava projekti eesmärk on kasvatada tuleviku noor põlvkond, kes väärtustaks ja eelistaks kohalikku ja puhast toitu, tekitaks võimalikult vähe toidujäätmeid ning looks elurikka (linna)keskkonna. Oma toidu söömine tähendab tuge oma kogukonna rohealadele ja aedadele. Kasvades koos oma toiduga, tead ja tunned seda.
Eestvedajad: Elen Peetsmann (elen.peetsmann@emu.ee) ja Karin Pai (karin.pai@gmail.com 5122665)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 18)