Me avame vanade pärimuste tähendust. See on korraga Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest koostatud looduspärimuse veebiantoloogia ning ka rahvusvaheline digikunsti näitus.

Lugu

Maailm on tehnilise ja digitaalse arengu teel. Linnastumine kasvab. Hulk inimesi jääb loodusest ning esivanemate teadmistest ja oskustest eemale. 

Aga meis on veel sedasama Põhjamaa ja metsavööndi inimeste säästlikku mõtteviisi ning respekteerivat suhet loodusesse. Võrreldes Eesti põhjaosaga on looduslähedane elu- ja mõtteviis säilinud terviklikumalt just Lõuna-Eestis. 

Me peame rääkima ja avama seda lugu. 

Elamus

Projekt koosneb kahest läbipõimunud osast. 

Me koostame pärimusühiskonna inimene-loodus suhteid kajastava teksti-, heli-, pildi- ja videokogu. See on mõeldud kõigile veebis kasutamiseks. See saab nimeks „Looduspärimuse antoloogia“. 

Projekti teine osa sünnib koostöös eri maade digikunstnikega. Näitus “Metsavaimud masinas” keskendub järgmisele küsimusteringile. Kuidas tehnoloogilise kunsti kaudu maailma mõtestada? Mil moel saab värskendada rahvatarkuste ideid? Kuidas teha täna tajutavaks looduse hingestatust? 

Selle näituse inspiratsioon tuleb salapärasest vanast pärimusest ning muutub seisundiruumideks. Sa koged ootamatutes kohtades tipptasemel digikunsti, mis jutustab meie looduspärimusest. See kogemus on Sulle liigutav ja mõtlemapanev. 

Mõju 

Me muudame Eesti Rahvaluule Arhiivi vaimuvara kättesaadavaks. Need on materjalid ajast, mil inimesed suutsid elu jätkusuutlikult korraldada ilma tänapäeva tehnoloogia ja meditsiinita. Need inimesed olid väga osavad ja olid väga kohal. Jääb ainult küsida veel üks küsimus. 

Kas metsavaimud masinas võivad kujutada endast ohtu ja „juhtimise üle võtta“?

Eestvedajad: Taive Särg, Henri Hütt, Ave Goršič 

Kontakt: taivelohmuse@netscape.net

Ole kursis Euroopa kultuuripealinna programmiga. Telli meie uudiskiri!