NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Projekt Metsavaimud Masinas (Digikunstifestival) juhatab digikunsti kaudu eluslooduse juurde, lähtudes looduslähedases keskkonnas elanud esivanemate pärimusest, mida hoiab ja vahendab ühiskonnale Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA). 
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Elu ja Keskkond all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.

Tunneme uhkust Eesti digitaalse arengu üle. Ent samas peame endalt küsima, kas see viib uued põlvkonnad üha kaugemale loodusest ja meie esivanematest. Eesti Kirjandusmuuseumis asuv Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA) on pikkade aastate jooksul kogunud kokku meie suulise, kirjandusliku ja pildilise pärimuse, mis aitavad meil mõista, kuidas elati ja millest mõeldi sajand või rohkem tagasi.

Kavandatav projekt Metsavaimud Masinas toob nähtavale folkloorikogud ja nende väärtused ökoloogilisest vaatepunktist - loodusega lähedases suhtes elanud inimeste mõtteviisi, kus ilmneb nii kasutav kui säästev aspekt, aga samuti austav suhe loodusse kui hingestatud, võimsasse partnerisse.
Eestvedaja: Taive Särg (taive@folklore.ee)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 16)