NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Projekt Tartu Maailmaülikool on kogukondlik akadeemia, kus kohtuvad Lõuna-Eesti aktiivsed kogukonnad ning maailma tippteadlased ja -kultuuritegelased.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Omapära ja Euroopa all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Kultuuripealinna aastal korraldavad Tartu Maailmaülikool ja nende kohalikud partnerid 14 avalikku arutelupäeva ja Maailmaülikooli konverentsi, mis keskenduvad konkreetse kogukonna või piirkonna probleemide lahendamisele, kogemusvahetusele ja pikaajaliste plaanide kavandamisele.

Iga kavandatav akadeemia sündmus toob Eestisse ühe maailmatipptegija, kes aitab kogukonna valitud probleemile lahendusi pakkuda, kogukonda kogemusvahetuse kaudu jõustada ja inspireerida. Piirkonna või kogukonna väljakutse, mille lahendamisega maailmaülikooli toimumispäeval tegeletakse, valivad Tartu Maailmaülikooli kohalikud partnerid ehk kogukonnad ise.
Eestvedaja: Mari-Liis Nummert (mari-liis.nummert@ut.ee)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 29)