NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Projekt Maailma Maaliin on ringisõitev kultuuribuss, mis toob kokku tuttava ja tundmatu kultuuri ning paneb need kokku uudseks kultuurikogemuseks. 2024. aastal pakub kultuuribuss Lõuna-Eesti elanikele nii äratundmistõõmu kui ka uue maailma avastamist Eestis elavate rändetaustaga inimeste silme läbi.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Omapära ja Euroopa all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Kavandatava projektiga tõestatakse, et isiklikud sõprussuhted ja kultuuriline mõistmine tekivad ikka kõige enam inimeste kohtumistest, kus luuakse ja nauditakse ühist ruumi ja rõõmsaid sündmusi. Näidatakse, kuis väärtused ja pürgimused ületavad rahvuspiire ning kuidas ühised tegevused aitavad erinevaid kultuuritavasid rohkem väärtustada, mitte ei hägusta neid.

Igal kuul seob Maailma Maaliin Tartusse ja Lõuna-Eestisse rännanud inimesed kohalike kogukondadega, et luua pikaajalisi sidemeid ja üksteisega koostööst tekkivast teadmisest ka kohalikku kogukonda inspireeriv kultuuribussi programm.

Eestvedaja: Nastja Pertšjonok (nastja@internationalhouse.ee)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 37)