NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Projekt Luues lähedust. Kiusuennetus Kunstimuuseumis võtab fookusesse kiusamise ennetamise muuseumide ja kunsti kaudu.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Inimene ja Oskused all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.

Projekt koosneb uurimistöö ja kiusuennetuslahenduste testimise faasist aastatel 2021-2023 ja põhisündmustest 2024. aastal. Nendeks on mitmetahuline haridusprogramm, eksperimentaalne kaasaegse kunsti näitus ja rahvusvaheline konverents. Tegevused kasvavad välja Tartu ja Lõuna-Eesti koolide, perede, Tartu Kunstimuuseumi ja SA Kiusamisvaba Kooli koostööst. Lisaks panustavad rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud ja sotsiaalvaldkonna eksperdid.

Algatuse raames tegeletakse küsimusega, kuidas kasutada muuseumide ning kunsti potentsiaale kiusamise ennetamiseks jätkusuutlikumal moel. Sellega täidetakse olulist tühimikku, mitte ainult Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurimaastikul, vaid ka laiemalt, võimaldades piirkonnal muutuda sel teemal suunanäitajaks kogu Euroopas.

Alates 2021. aasta sügisest toimub uurimistöö fookusgruppides, kuhu ootame osalema:
  • Lõuna-Eesti üldhariduskoolide 1.-4. klasside õpetajaid ja sotsiaalpedagooge
  • sotsiaalvaldkonna spetsialiste, kellel on tööalane kokkupuude 6-10 aastaste lastega
  • kunsti- ja muuseumivaldkonna spetsialiste, kellel on tööalane kokkupuude 6-10 aastaste lastega
Kui soovid fookusgrupis osaleda või uurimistöö kohta lisainfot, siis kirjuta meile: hannaliis.kont@artun.ee
Eestvedajad:  Hanna-Liis Kont (hannaliis.kont@artun.ee)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 27)